Privacy statement

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de EUR zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De EUR verwerkt een groot aantal persoonsgegevens van onder andere studiekiezers en andere geïnteresseerden. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dient de EUR op de juiste manier met persoonsgegevens om te gaan.

In het kader van de publieke dienstverlening legt de EUR gegevens vast in een of meer eigen bestanden. De EUR gebruikt de gegevens onder meer voor het toezenden van studie-informatie en om bezoekers te attenderen op voorlichtingsactiviteiten. Hierbij tracht de EUR rekening te houden met persoonlijke voorkeuren. Persoonsgegevens worden anders dan via het examenregister niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de bezoeker.
Wie niet langer prijs stelt op informatie over voorlichtingsactiviteiten kan een e-mail sturen naar het Studie Informatie Centrum sic@eur.nl

Beveiliging gegevens

De EUR maakt gebruik van beveiligingsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag

De EUR meet informatie van website-bezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de site.
Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de website-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de EUR haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

De EUR maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie

Links

Op deze website van de EUR staan links naar andere (externe) sites. Let u er op dat de EUR niet verantwoordelijk is of kan zijn voor het privacy beleid op dergelijke sites. Wij willen dat onze gebruikers zich hiervan bewust zijn als zij onze site verlaten en zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere site die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.