Nieuwsbrief Grenzeloos Werken 08

Grenzeloos Werken USC

Nummer 08 - 01 juni 2017

 

Oplopende temperaturen in Sanders Building

 

Met z’n allen hebben we kunnen constateren dat de klimaatbeheersing aandacht behoeft. De installaties zijn getest en worden de komende weken verder ingeregeld. Ook wordt een noodkoeling geplaatst, in afwachting van de Warmte Kracht Opwekking (WKO) installatie eind dit jaar. Deze noodkoeling moet binnen twee weken operationeel zijn.

 

Verhuizing E&S en Front Office

 

De verhuizing van E&S staat gepland op 6 juni. Vanaf 7 juni mogen we dus ook E&S verwelkomen in het mooie Sanders Building. Door de verhuizing is het mogelijk dat de liften op die dag beperkt beschikbaar zijn en dat er wat rumoer te horen is op de overige etages.

De Front Office zal vervolgens op 20 juni verhuizen en op 21 juni haar deuren openen.

 

Extra powercubes, kapstokken en paraplubakken

 

Met het zonnetje buiten, blijven paraplu's gelukkig thuis.... De verzoeken voor paraplubakken, extra powercubes en extra kapstokken zijn inmiddels in behandeling genomen en de bestellingen worden binnenkort geleverd.

 

Evaluatie werkomgeving Sanders Building

 

Onder begeleiding van Hospitality Group vindt er een evaluatietraject plaats voor onze werkomgeving in Sanders Building. We willen onder meer toetsen in hoeverre het concept Grenzeloos Werken in de praktijk succesvol wordt toegepast. De evaluatie is ook nodig om te bepalen welke stappen nodig zijn om het concept bij te sturen en verder te ontwikkelen.

De evaluatie loopt tot eind 2017 en omvat onder andere: periodiek overleg met ambassadeurs, een bezettingsonderzoek en het uitzetten van een vragenlijst.

De eerste evaluatiemeeting vindt plaats met Hospitalty Group en de secretaressen. Er zal dan bijvoorbeeld aandacht zijn voor het inplannen en reserveren van vergaderzalen in Sanders Building.

 

 Overdrachtsbijeenkomst per verdieping

 

Binnenkort vindt per verdieping een overdrachtsbijeenkomst plaats met de verhuiscoördinatoren en de ambassadeurs. Bij dit overleg ligt de nadruk op het inventariseren en het overdragen van openstaande punten rond de verhuizing en bezetting van Sanders Building. Ook is dit een moment waarbij de verhuiscoördinator zijn of haar rol formeel afrondt. De ambassadeurs en verhuiscoördinatoren ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een overdrachtmeeting waarbij Arnoud de Jong aanschuift.

 

In behandeling: Veiligheidsconcept

 

Grenzeloos Werken is gebaseerd op een open werkomgeving waarbij medewerkers zich vrij bewegen tussen de etages in het gebouw. We willen bovendien goed toegankelijk zijn voor studenten en bezoekers. Hoewel het USC streeft naar een open kantoorconcept, willen we ook de veiligheid op de werkvloer waarborgen.

 

Er wordt nu gezocht naar een optimale weg tussen het concept Grenzeloos Werken en het thema 'veiligheid' in Sanders Building. De gesprekken die nu plaatsvinden, gaan over het gewenste veiligheidsconcept met toepasselijke gedragsafspraken en materiële maatregelen.

 

 

Vragen of suggesties? Mail naar: grenzelooswerken@eur.nl of kijk op de website