ECV

Erasmus Centrum voor valorisatie

Het Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) ondersteunt wetenschappers en ondersteunend personeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam op campus Woudestein bij het toepassen van hun academische kennis op maatschappelijk en economisch gebied.

Medewerkers kunnen ons onder meer vrijblijvend benaderen met vragen over valorisatie, voor advies over kennisbenuttingsparagrafen en om contact te leggen met de juiste actoren buiten de academie. Voor publieke en private organisaties kunnen wij vragen beantwoorden over valorisatie en hen waar mogelijk in contact brengen met de juiste personen binnen de universiteit.

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam werken we samen met Erasmus Research & Business Support  (ERBS) op het gebied van economische valorisatie, Erasmus Center for Entrepreneurschip (ECE) op het gebied van ondernemerschap, en met faculteiten op het gebied van het vermarkten en operationaliseren van kennis. Er vindt verder uitwisseling van kennis en kunde plaats met het Technology Transfer Office van Erasmus MC.

Voor medewerkers van de EUR

Valorisatie kan van grote maatschappelijke èn wetenschappelijke waarde zijn.

Meer voor medewerkers