Wat is valorisatie

Valorisatie is het geschikt en/of bruikbaar maken van academische kennis voor economisch en maatschappelijk nut. Valorisatie is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van de universiteit. Maatschappelijk nut kan economisch van aard zijn, maar ook sociaal. Valorisatie kan diverse typen impact hebben. We onderscheiden economische impact, beleidsimpact, sociale impact, gezondheidsimpact, culturele impact, milieu-impact, technologische impact, juridische impact en internationale impact.

Valorisatie is voor zowel wetenschappers als niet-academici van belang. In de eerste plaats is valorisatie een manier om de kennis binnen universiteiten ten goede te laten komen aan de samenleving. Ten tweede kan valorisatie ondersteunen in de financiering en ontwikkeling van relevant onderzoek aan de universiteit. Ten derde ligt er een steeds sterkere nadruk op valorisatie (ook wel kennisbenutting of impact genoemd) in de aanvraagtrajecten voor onderzoekssubsidies op zowel nationaal als Europees niveau.

Bij goed ontworpen valorisatie-activiteiten ondersteunen wetenschappers en partners buiten de academie elkaar. Partners profiteren van de academische kennis, terwijl de uitkomsten van valorisatie weer bijdragen aan fundamenteel onderzoek door het formuleren van vragen, door financiering, door contacten, of door het verkrijgen van data uit de praktijk.

Wanneer fundamenteel onderzoek op een dergelijke vruchtbare manier in contact staat met valorisatie, vaak middels kenniswerkplaatsen, spreken we van een valorisatieketen. Dit concept is op de EUR ontwikkeld door de hoogleraren Claassen & Commandeur. De keten geeft weer hoe op de EUR wordt aangekeken tegen valorisatie en hoe valorisatie in de praktijk wordt vormgegeven.