Valorisatie

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam is de  maatschappelijke en economische relevantie van haar onderwijs- en onderzoekactiviteiten – valorisatie - belangrijk. Het recent opgerichte Erasmus Centre for Valorization speelt hierbij een belangrijke rol en helpt de onderwijs- en onderzoeksgroepen om hun kennis naar de maatschappij te brengen.

Voor de EUR als geheel zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid leidend in de bedrijfsvoering en steeds duidelijker aanwezig in het profiel van ons onderwijs en onderzoek. Bovendien voert de universiteit de komende jaren een krachtig diversiteitsbeleid om de samenstelling van het wetenschappelijk personeel meer in balans te brengen.