Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT

1. Introductie en doelgroep

Bestuurders en professionals in de pensioensector hebben doorlopend te maken met nieuwe ontwikkelingen die zowel nieuwe kansen bieden als risico’s kunnen vormen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord. Daarnaast is de afgelopen jaren naar aanleiding van IORP II ook de governance en beoordeling van het risicobeheer veranderd. De toenemende digitalisering, complexere systemen en een grotere afhankelijkheid van IT door vergaande automatisering vormt een uitdaging op zich; nieuwe typen risico’s waar een pensioenfonds nog minder goed op is ingespeeld. Hoe houd je grip op het risicobeheer van een pensioenfonds? Welke ontwikkelingen zijn er specifiek op het gebied van risicobeheersing zoals de rol van gedrag en de toenemende rol van ESG? En hoe kun je optimaal gebruik maken van die ontwikkelingen om het pensioenfonds goed aan te sturen?

Met de module Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT biedt EEBEE een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector. De module richt zich specifiek op risicobeheer in brede zin, waaronder governance, ESG, gedrag, IT en audit.

Het is een uitdaging voor pensioenfondsbestuurders maar ook voor de sleutelfunctiehouders, medewerkers van bestuursbureaus en andere ‘dagelijkse beleidsbepalers’, alsmede interne en externe toezichthouders in de pensioensector om hun deskundigheid op het gebied van risicobeheersing te vergroten in de veranderende omgeving. De leergang Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT biedt deze deskundigheid. Een academische leergang gericht op het versterken van kennis die toepasbaar is in de praktijk. Docenten met zowel een wetenschappelijke achtergrond als met praktijkervaring helpen de brug te slaan van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk.

De Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft daarbij de reputatie verworven concrete, praktijkgerichte kennis aan te bieden, zowel in initieel als in postinitieel onderwijs. Daarom start EURAC/EEBEE met het verdiepende programma ‘Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT’. Deze opleiding sluit goed aan op het programma Certified Pensioenexecutive maar kan nadrukkelijk ook afzonderlijk gevolgd worden.

De opleiding is geschikt voor pensioenfondsbestuurders, sleutelfunctiehouders, leden van de risico- of auditcommissie, directeur/senior-medewerker van het bestuursbureau en consultants, en professionals werkzaam bij pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars, vermogensbeheerders, toezichthouders en adviesbureaus.

naar boven

2. Programma

Het programma van de Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT is om meerdere redenen uniek. Er is sprake van serieuze academische verdieping op het gebied van risicomanagement in combinatie met praktische toepasbaarheid. Naast achtergrond en verdieping van de governance en vaktechniek is er vooral ook aandacht voor de onderlinge samenhang van de onderwerpen. Daarnaast leert u welke rol ons gedrag speelt bij het omgaan met risico’s en krijgt u zicht op praktische tools die toegepast kunnen worden en nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Ervaren docenten bieden een omgeving waarin ook de eigen ervaringen uitgewisseld en besproken kunnen worden. Zo kunt u de materie van de opleiding direct in uw dagelijkse werkzaamheden toepassen. En andersom worden u mogelijke oplossingen aangedragen voor vraagstukken waar u in uw dagelijkse werk tegenaan loopt.

In het kort biedt de opleiding u de volgende zaken:

 • het programma bestaat uit 8 colleges verspreid over een half jaar;
 • de colleges zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur;
 • expliciete aansluiting bij actuele ontwikkelingen;
 • docenten met academische kwalificaties die deze literatuur voor u ontsluiten;
 • serieuze toetsing via een 2-tal tentamens;
 • veel mogelijkheid tot interactie tussen docenten en deelnemers om praktijkervaringen uit te wisselen.

De te bespreken literatuur is ruim voor elk college beschikbaar via de elektronische leeromgeving Canvas. De colleges worden grotendeels in het Nederlands gegeven. De literatuur is veelal in het Engels.

Er worden 2 tentamens afgenomen; bij voldoende resultaten op de tentamens heeft de deelnemer recht op het diploma, dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Risicomanagement (doel en cyclus)
 • Governance en (niet-)financiële risico’s
 • Gedrag (vanuit theorie en praktijk)
 • Audit
 • Aandachtsgebieden en impact van nieuwe ontwikkelingen
 • Tools
 • IT

naar boven

3. Docenten

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van toonaangevende universiteiten en uit gepromoveerde professionals uit de pensioensector. Daarnaast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking.

4. Opleidingsinformatie

Startdatum
De opleiding Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT gaat van start op woensdag 7 september 2022.  

De data als genoemd in het rooster staan vast, mogelijk dat er nog wel wat verschuift in de volgorde van de colleges.

Rooster RA&I 2022 (onder voorbehoud)

Instroomeis
De instroomeis is gesteld op minimaal HBO werk- en denkniveau en financieel-economische affiniteit. Daarnaast dient u over minstens 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken.

Op het gebied van risicomanagement heeft u het niveau vergelijkbaar met kennis opgedaan met de delen risicomanagement, governance en uitbesteding in het programma Certified Pensioenexecutive.

Over uitzonderingen beslist de modulecoördinator Renze Munnik.

Onderwijsvorm
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven. Het studiemateriaal is deels in het Engels.

Studiebelasting
De colleges vinden om de week plaats op woensdag van 15h00 – 21h00. In de weken tussen de colleges, wordt gerekend op 4 uur zelfstudie.

Locaties
De colleges vinden plaats op of nabij de Woudestein campus van de Erasmus Universiteit.

naar boven

Certificaat
Bij voldoende resultaat op de twee tentamens, ontvangt de deelnemer een Certificaat.

Studiekosten
Het collegegeld bedraagt EUR 7.500,- inclusief lesmateriaal (te downloaden via Canvas), koffie/thee en maaltijden rondom de colleges.

Inschrijven
Het programma is thans ontworpen voor deelname door maximaal 20 personen. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen.

5. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie over de opleiding Certified Pensioenexecutive Risicomanagement, Audit & IT kunt u zich richten tot de programmabegeleider van de opleiding:

Paola Huiting van Wijk

E-mailadres
esaa-pensioenen@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408.15.06
Kamer
Van der Goot Building, M5-32
Adres
Burg. Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen