Impact Governance

Waardecreatie op de strategische agenda

Modern ondernemerschap, sturen van organisaties en de risico agenda worden in toenemende mate beïnvloed door disruptie in de omgeving. Denk daarbij aan macro uitdagingen zoals het klimaat, het ecosysteem, digitalisering en de geopolitiek. Op meso niveau zijn dit onder meer veranderende business modellen, wet- en regelgeving en de beweeglijkheid van de arbeidsmarkt.

Op organisatie, team en individueel niveau zijn het vraagstukken zoals de wijze van organiseren, duurzame inzetbaarheid en werk in relatie tot (mantel)zorg, zingevingsvraagstukken en geluk. Daarmee behoort meervoudige waardecreatie tot de onderwerpen op de strategische agenda.

Om als toezichthouder risico’s en kansen te kunnen inschatten is kennis van de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid essentieel. Commissarissen en toezichthouders moeten oog hebben voor financiële en niet-financiële informatie, deze (laten) agenderen en hierover bestuurders bevragen en hen stimuleren.

Onder ontwikkeling

Momenteel ontwikkelen wij een maatwerk Impact Governance masterclass voor commissarissen en toezichthouders. Het programma zal  handvatten bieden om te beoordelen in hoeverre juiste en volledige informatie verkregen wordt, hoe een quickscan uitgevoerd kan worden en hoe de juiste vragen gesteld kunnen worden.

Naar verwachting zullen wij in de loop van 2020 meer informatie over het programma beschikbaar kunnen stellen. In de tussentijd kunt u ons via het 'stel uw vraag'  formulier benaderen indien u eventueel interesse hebt in een toekomstig deelname of om vragen en suggesties bij ons aan te leveren. 

“Je kunt jezelf of je bedrijf toch niet succesvol noemen in een wereld die faalt?”, DSM-Topman, Feike Sijbesma


Waarom lange termijn waardecreatie?

Argumentatie om als commissaris en toezichthouder toe te zien op lange termijn waardecreatie is ingegeven door diverse redenen:

  • intrinsiek waardegedreven, vanuit purpose

  • in een competitieve markt onderscheidend zijn

  • vanuit de vraag van stakeholders

  • door bedreigingen vanuit de omgeving

  • gedreven door regels (compliance), zoals de Corporate Governance Code en de EU richtlijn voor niet-financiële rapportage


Doelgroep

Impact Governance wordt speciaal ontwikkeld voor commissarissen en toezichthouders. Het programma zal met name geschikt zijn voor deelnemers uit het bedrijfsleven, woning coöperaties, zorginstellingen, cultuur en de goede doelen sector. Het programma zal een academisch niveau hebben waarin theorie en praktijk worden besproken, interactief wordt gewerkt aan concrete praktijkgevallen en waarbij de deelnemers aan de slag gaan met hun eigen casus. De diversiteit van de deelnemers en interactiviteit van het programma zal garant staan voor bijzondere invalshoeken en kritische bespiegelingen. 


Informatie als amuse

Impact Radio met Prof. dr. Karen Maas over Impact-denken

Beluister de podcast

Impact Radio over Impact-sturen en de Management Scope Corporate Impact Index

Beluister de podcast

Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Impact Centre Erasmus program manager Cindy Breaux via breaux@ese.eur.nl .