Augustinus

Datum(s)

Start in week van 15 november 2021

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

‘Ik ben mijzelf een grote vraag geworden’ zegt Augustinus (354-430) in zijn autobiografische Belijdenissen als hij als een van de eersten in de geschiedenis nadenkt over het menselijk geheugen. Dit werk zou van groot belang worden als bron voor latere filosofen, zoals Augustinus’ denken over de ideale staat in De stad Gods van invloed zou zijn op latere theorieën over de politiek en economie.
Aan Augustinus’ denken over filosofische, theologische, psychologische of economische kwesties ging evenwel steeds een fundamenteel inzicht vooraf, zoals ook uit het bovenstaand citaat duidelijk wordt. Een mens is beperkt: niet alleen in zijn rationaliteit maar ook in zijn moraliteit. Daarom rijzen vragen: komen mensen alleen door speculatie tot kennis en wijsheid? En als dit niet het geval blijkt omdat zij onderkend hebben dat hun verstand ontoereikend is en hun taal te beperkt om uit te drukken wat zij denken: hoe komen zij dan tot inzicht in wat wezenlijk goed, waar en mooi is? Houdt inzicht verband met een levensvoering waarin deugden als ‘gematigdheid’ of ‘liefde’ prevaleren als weg naar inzicht?

De wijze waarop Augustinus de onvolkomenheid van mensen en hun taligheid postuleert lijkt hem tot voorloper van opvattingen over de ‘bounded rationality’ en ‘bounded morality’ te maken. Maar - in weerwil van zijn kennis van alle menselijke beperktheden – blijkt hij ook deugden als de moderantia (gematigheidheid) en de caritas (liefde) als opmaten tot inzicht te onderkennen.
In dit college worden cruciale teksten van Augustinus in chronologische volgorde gelezen om de ontwikkelingen in zijn denken op het spoor te komen over (1) de ontoereikendheid van de mens én (2) de menselijke levensorde, die idealiter door deugden wordt bepaald en daardoor tot ware wijsheid leidt.

De colleges worden niet opgenomen.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 3, blok 2A; 15 november t/m 17 december 2021

Course guide & literatuur

Informatie over het rooster en de literatuur? Raadpleeg dan de course guide, vanaf medio oktober hier te vinden. 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Coördinator Filosofie in Modules

E-mailadres
koulouki@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010-4082555
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Datum(s)

Start in week van 15 november 2021

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 15 nov 2021
Begindatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen | Courses

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens | Personal details

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!
Please check your adddress and e-mail; we use these for communications about your study!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | What is your highest level of education?
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter (in Dutch)?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven. Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvangt u van de EUR een e-mail met een instructie om digitaal je pasfoto te uploaden en de inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in course is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder) en
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below)

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met jouw ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen