Centre for Economics & Values

The Erasmus Centre for Economics & Values

Het Erasmus Centre for Economics & Values is opgericht in 2019 na de aanvaarding van de leerstoel Relationele Economie, Waarden & Leiderschap door prof. dr. Lans Bovenberg aan de Erasmus School of Economics.

Het Centrum faciliteert fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen economie en menselijke waarden, de rol van leiderschap en de dynamiek van samenwerking. Het vormt een academisch netwerk binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van waarden en economie, een hub voor experts, postdocs en afgestudeerde studenten vanuit velden als economie, theologie, management en bedrijfskunde.

De relationele benadering in onderzoek wordt door het Centrum ook bevorderd ten gunste van de maatschappij. Drie initiatieven streven dit doel na op het gebied van bedrijf, onderwijs en maatschappij:

[Re]Value

Voor bedrijven en organisaties is er [Re]Value, een educatief en coachingsprogramma met een interactieve mix van colleges, in-company workshops en executive coaching. Het programma is uiterst geschikt voor directies op zoek naar:

  • De overeenkomst van het gedrag van individuele werknemers met hun persoonlijke waarden, met gedeelde waarden in teams en de waarden van de organisatie.
  • Het aansnijden van de diepliggende, intrinsieke motivatie van collega’s in een programma dat persoonlijke en sociale waarden ziet als middel én als doel op zichzelf.
  • Een hands-on aanpak om de krachten en gevaren van eenheid en diversiteit op het gebied van waarden te managen.
  • Het onder de aandacht brengen van de verantwoordelijkheden van leiders en hun impact op productieve samenwerking binnen de organisatie.

SIEO – de Stichting voor Innovatie in Economie-onderwijs

Een moderne onderwijsmethode voor het Nederlands middelbaar onderwijs met het doel om de basismechanismen van relationele economie en een op waarden gefundeerde economie te integreren met het bestaande curriculum voor middelbare schoolleerlingen.

Het ERGO netwerk voor Economie, Religie & Governance

ERGO is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg. Het organiseert publieke en private netwerkevenementen met o.a. het oog op het creëren van een waardenbewust perspectief op economische vraagstukken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen