Calamiteitenorganisatie

Een incident ontstaat meestal in een organisatieonderdeel (de reguliere organisatie). Binnen dit deel van de organisatie wordt de calamiteit opgelost. Als de calamiteit niet oplosbaar is of een grote impact heeft op de bedrijfsvoering wordt de calamiteitenorganisatie actief.

Deze calamiteitenorganisatie zorgt dat de EUR effectief kan optreden bij een calamiteit. Afhankelijk van soort en grootte van de calamiteit, bepalen de voorzitters van de calamiteitenteams welke functionarissen worden ingezet. De calamiteitenorganisatie zorgt dus voor de veiligheid van studenten, bezoekers en medewerkers tijdens een calamiteit.

De calamiteitenorganisatie bestaat uit twee coördinerende teams die een eventuele calamiteit of crisis kunnen afhandelen. Hieronder wordt nadere uitleg gegeven worden over het Calamiteiten Team Operationeel en Crisis Managementteam.

Calamiteiten Team Operationeel

Het Calamiteiten Team Operationeel (CTO) wordt actief wanneer het primaire proces (Onderwijs en Onderzoek) in ruime mate wordt verstoord. Afstemming tussen afdelingen en coördinatie van acties is noodzakelijk. Het CTO coördineert de afhandeling van calamiteiten, van een kleine brand tot studenten in problemen in het buitenland.

Crisis Managementteam

Het Crisis Managementteam wordt actief wanneer het primaire bedrijfsproces (Onderwijs en Onderzoek) ernstig wordt verstoord en de continuïteit van de gehele organisatie bedreigd wordt. Bestuurlijke regie en besluitvorming is noodzakelijk. Voorbeelden van een crisis zijn: bacteriële besmetting met ernstige risico’s voor groepen mensen of een grote brand.

Erasmus Universiteit Rotterdam

 Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Zie ook

Beveiligingsdienst
Veiligheid
Bedrijfshulpverlening (BHV)