Onderhoud gebouwen casco

Real Estate Services is verantwoordelijk voor het casco van alle gebouwen. Dit omvat daken, gevels, ramen, muren en vloeren.

Toelichting onderhoud casco gebouwen

Om het casco van de gebouwen in stand te houden, is er planmatig- en storingsonderhoud, en zijn er conditiemetingen, aanpassingen en vervanging. Een meerjarenonderhoudsplanning en een goedgekeurde onderhoudsbegroting vormen de leidraad.

Groot onderhoud of vervanging gebeurt altijd in overleg met de gebruikers van het gebouw.
Bij onderhoud aan de gebouwen worden de bewoners geïnformeerd via SIN-Online en wordt eventuele overlast zo veel mogelijk beperkt.

Aanvragen onderhoud casco

Voor vragen of klachten neem je contact op met de USC Front Office.

Termijn onderhoud casco

Planmatig onderhoud en vervanging verlopen volgens de meerjarenplanning.
De uitvoeringstermijn van storingsonderhoud is afhankelijk van de urgentiecode.

Kosten onderhoud casco

Het onderhoud van het gebouwcasco behoort tot de standaard dienstverlening van Real Estate Services.

Zie ook

Onderhoud vaste inrichting gebouwen
Onderhoud installatie