Alumni (VCTE)

Onze deelnemers waarderen onze opleidingen niet alleen vanwege de overdracht van state-of-the-art kennis en inzichten,  maar ook vanwege het netwerk dat daaruit ontstaat. 

Alumni van EGI, die het programma voor commissarissen en toezichthouders hebben afgerond, kunnen lid worden van de Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE).

De VCTE is opgericht in 2007. De operichting is een gezamenlijk intitatief van de Erasmus Universiteit en de deelnemers die het programma hebben gevolgd. De Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE) ziet het als haar primaire taak om de kwaliteit en de verdere professionalisering van haar leden te waarborgen.

Met ruim 600 leden is die de grootste vereniging van commissarissen en toezichthouders van Nederland. Het delen van kennis en ervaringen staan centraal op o.a. de Terugkomdagen die twee keer per jaar in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam worden georganiseerd. 

Tijdens deze Terugkomdagen staat een actueel governance thema centraal dat vanuit het perspectief van de commissaris/toezichthouder besproken wordt. Voorbeelden van reeds behandelde thema's zijn onder meer beloningsbeleid, vastgoed, innovatie, social media, fraude, private equity, diversiteit en inclusiviteit, toezicht in crisistijden. 

Alumni kunnen deelnemen aan de 'middag-specials'. Tijdens deze middagen worden actuele thema's besproken. Een andere activiteit betreft bezoek aan ondernemingen van deelnemers met daarna gekoppeld discussie over specifieke goverannce vraagstukken. 

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomsten bedragen € 125,- per jaar voor het lidmaatschap van de vereniging en ongeveer € 225,- voor Terugkomdagen (inclusief diner en overnachting). 

Tot slot worden alumni ook uitgenodigd voor bijeenkomsten georganiseerd door de Erasmus School of Accounting & Assurance, zoals de opening van het ESAA-academisch jaar en conferenties. 

Voor meer informatie over de Vereniging kunt u terecht op: www.vcte.nl