Masterclass Sturen van Verbindingen

Grip krijgen op deelnemingen, maatschappelijke organisaties en netwerken

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Docenten
 4. Kernmerken van het programma
 5. Doelgroep
 6. Data
 7. Studiekosten
 8. Inschrijven
 9. Contact

1. Introductie

De overheid werkt voortdurend samen met andere partijen. Op diverse terreinen, op alle niveau’s. Onderwijsinstellingen, drinkwatervoorzieningen, zorgaanbieders, regionale milieudiensten … zonder samenwerking staan de overheid en de publieke taak stil. De governance daarvan is complex en aanleiding tot veel discussie. In het najaar van 2021 gaan wij van start met de pilot van een nieuwe masterclass waarin centraal staat hoe die samenwerking succesvol kan zijn en hoe hier vanuit het democratische proces sturing aan kan worden gegeven. 

Sturingsvraagstukken doen zich voor in allerlei verbindingen:
•    Met andere overheden (Wet gemeenschappelijke regelingen)
•    Met not for profit organisaties (in bijvoorbeeld stichtingen )
•    Met profit organisaties/ deelnemingen (in NV’s, BV’s en dergelijke)

De aansturing en verantwoording blijkt vaak lastig, er gaan soms zaken grondig fout in de uitvoering en het is misschien wel de belangrijkste reden waarom bestuurders moeten opstappen. Dit leidt tot reputatieschade van de organisatie(s), van de betreffende overheid en van bestuurders. Er zijn veel bekende voorbeelden waarbij het de (lokale, provinciale of nationale) overheid niet lukte om grip te houden op een organisatie die zij nodig had voor het bereiken van haar maatschappelijke doelstellingen. Denk aan sectoren als Wonen, Zorg, Afvalverwerking, Sport en Vervoer en voorbeelden als het Slotervaart Ziekenhuis, AEB, De Nieuwe Kuip, de Uithoflijn, Jeugdzorg en de Hoekse lijn.

Grip op verbonden partijen
Effectieve sturing van organisaties in netwerken, gemeenschappelijke regelingen en in de sfeer van verbonden partijen vraagt een gezaghebbende en integrale aanpak.
Deze masterclass geeft concrete handvaten voor de strategie, de verbinding tussen organisaties, de bedrijfsvoering die daarbij hoort en het managen van de risico’s die daarbij spelen. 
Veel overheidsorganisaties staan voor het vraagstuk hoe zij maatschappelijke organisaties hernieuwd tot bloei brengen en of, en zo ja, welk belang zij daarin nemen.  Ook het netwerk van maatschappelijke instellingen en verbonden partijen staat aan de vooravond van een nieuw begin om de samenleving en het samen leven hernieuwd vorm te geven. 

Naar boven

2. Programma en didactiek

De masterclass bestaat uit zes modules die in drie bijeenkomsten van in totaal drie dagen worden behandeld. Zij worden voorafgegaan door online college’s, online groepsopdrachten en literatuurstudie. De modules vormen een samenhangend geheel en zijn niet los van elkaar te volgen.

Op de eerste dag staat in modules 1 en 2 de strategische en bestuurskundige discipline centraal: aan de hand van de laatste inzichten omtrent sturing in complexe context worden praktische voorbeelden en modellen gepresenteerd die u kunt toetsen en toepassen aan uw eigen praktijk. Centraal staat de creatie van publieke waarde: maar wat is dat nu precies en hoe bouw je daaraan? Hoe creëren organisaties in goede samenwerking die publieke waarde en hoe wordt die waarde zichtbaar gemaakt? 

Prof.dr. G.D. Minderman is dagvoorzitter op de eerste dag. 

Het is al lastig om in de eigen organisatie een goede controlfunctie en effectief risicomanagement te realiseren: hoe doe je dat bij organisaties die zelfstandig zijn maar waarmee wél moet worden samengewerkt? Op de tweede dag staat in de modules 3 en 4 de bedrijfskundige invalshoek centraal en gaat het om beïnvloeding van control- en riskmanagement over de grens van de eigen organisatie heen. 

drs. Peter Willem van Lindenberg is dagvoorzitter op de tweede dag.

Op deze laatste dag staat in modules 5 en 6 misschien wel de lastigste vraag centraal: HOE doe IK dat allemaal? Wat is mijn handelingsrepertoire in bestuurlijke relaties en hoe ben ik daarin effectief? Hoe vertaalt de theorie zich in mijn onderhandelingen en welke invloed hebben begrippen als vertrouwen en persoonlijk stijl hierbij? 

Mr. Liesbeth van Laak is dagvoorzitter op de derde dag.

In deze masterclass wordt gebruikt gemaakt van blended learning. Dat wil zeggen dat er zowel gebruik gemaakt wordt van digitaal onderwijs als contactonderwijs. De Masterclass is interactief en iedere contactdag wordt voorafgegaan door een online college, een groepsopdracht/casebehandeling en een literatuuropdracht. Tijdens de contactdag wordt met name ingegaan op de toepassing van de digitaal aangeboden leerconcepten.
Na afsluiting van de masterclass hebben de deelnemers hun kennis op essentiële onderdelen vergroot en hun inzicht verdiept ten aanzien van:

 • Een goed inzicht in de meest actuele theorievorming rond sturing van verbindingen (publiek, privaat en non-profit) en publieke waardecreatie
 • Het doorzien van de werking van de governance (sturen, beheersen, toezicht en verantwoording) van de verschillende constructies en de consequenties daarvan voor besluitvormingsprocessen
 • Een goed inzicht in de juridische en bedrijfsmatige (finance & risico) aspecten die daarbij aan de orde zijn
 • Modellen en toepassingen van handreikingen en oplossingen uit theorie, praktijk met eigen werkcontext/discussie/reflectie vergelijken
 • Toetsing op hoofdlijnen van stakeholder-analyses, communicatieplannen en risk-systems toetsen op geschiktheid en validiteit
 • Het overzien van het relevante handelingsrepertoire in de sturing en het vermogen om daarin integraal en overwogen te kiezen: zowel juridisch, bestuurlijk, economisch als hard/soft steering. Kan aangeven op welke wijze het eigen handelen daarbij van invloed is.

3. Docenten 

De docenten van het Programma Sturing van Verbindingen bekleden vooraanstaande posities bij de overheid en in het bedrijfsleven en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied. Bekijk hier de lijst met docenten.

Naar boven

4. Kenmerken van het programma

 • kleine groepen (maximaal 20 personen) 
 • deelnemers vooral afkomstig uit de (semi-) publieke sector
 • eigentijds programma met blended learning
 • veel interactie met de docent en tussen deelnemers onderling, peergroup learning
 • combinatie van praktijk en theorie
 • behandeling van eigen ervaringen van de deelnemers
 • deelnemers ontvangen van de Erasmus Universiteit Rotterdam een bewijs van deelname aan het programma.

5. Doelgroep

De Masterclass Sturen van Verbindingen richt zich op:

 • Commissarissen en toezichthouders van verbonden partijen, deelnemingen maatschappelijke organisaties en/ of netwerken
 • Hogere segment ambtenaren (gemeentesecretaris, directeur/ plv directeur; grotere gemeentes vanaf afdelingshoofd met minimaal 15 jaar ervaring)
 • Griffiers
 • Directeuren/voorzitters van Rekenkamers
 • Directeuren en managers van de verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen
 • Adviseurs, kwartiermakers
 • Controllers en auditors

Ook de gesprekspartners van de aandeelhouders binnen de publieke ondernemingen zijn van harte welkom.  U heeft minimaal een HBO werk- en denk niveau.

6. Data

De Masterclass Sturen van Verbindingen wordt georganiseerd op:

Contactdagen:
10 maart 2022
31 maart 2022
21 april 2022

Locatie: op de Erasmus Universiteit Rotterdam of in een congreshotel in de omgeving daarvan.

7. Studiekosten

De deelnamekosten voor bedragen €4.650,- voor de drie programmadagen, inclusief literatuur en arrangementskosten. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. 

8. Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier aan ons te retourneren.

9.Contact

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van de opleiding.

  Mevrouw Leonie Giezeman

  E-mailadres
  egi.com@ese.eur.nl
  Telefoonnummer
  010 - 408 23 88
  Kamer
  Van der Goot Building, Kamer M5-08
  Adres
  Burgemeester Oudlaan 50
  3062 PA
  Rotterdam

  Mevrouw Marina de Bruijn

  E-mailadres
  egi.com@ese.eur.nl
  Telefoonnummer
  010 - 408 26 81
  Kamer
  Van der Goot Building, Kamer M5-08
  Adres
  Burgemeester Oudlaan 50
  3062 PA
  Rotterdam

  Postadres 

  Postbus 1738
  3000 DR Rotterdam

   

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen