Docenten Masterclass Sturen van Verbindingen

Docenten

  • Prof.dr. G.D. Minderman is dagvoorzitter van deze masterclass en spreker. Hij was tussen 2007 en 2017 hoogleraar Public Governance aan de Vrije Universiteit en doceert nu Value Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, University of  Stellenbosch (SA) en George Mason University (Arlington, VA/USA). Hij is voorzitter raad van commissarissen Volkshuisvesting Arnhem en Parteon (Zaanstreek) en voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME) . 

  • Drs. Peter Willem van Lindenberg algemeen directeur van Bisnez. Hij heeft diverse toezichthoudende rollen en treedt met regelmaat op als universitair docent. De afgelopen jaren is hij op interim-basis CFO geweest van de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Groningen en heeft hij leiding gegeven aan diverse complexe verandertrajecten in de publieke sector. 

  • Robert ’t Hart, directeur van Naris, docent risicomanagement Universiteit Twente, VU en verbonden aan Erasmus. 
    Robert brengt het liefst complexe problematiek rondom netwerken en governance terug naar de kern door risicogestuurd te werken en is auteur van het boek ‘No risk, no fun’.  

  • Mr. Liesbeth van Laak is managing director van het Erasmus Governance Instituut. Naast haar werkzaamheden daarvoor is zij trainer in de Beroepsopleiding Advocaten en verbonden aan EY. Voor EY faciliteert zij Highest Performing Teams. Daarnaast doet zij zelfevaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht en ondersteunt zij Raden en besturen om (nog) beter te functioneren.