Programma voor Commissarissen en Toezichthouders: Lees meer over dit programma

1. Introductie

Het programma voor commissarissen en toezichthouders richt zich op ervaren commissarissen en toezichthouders van bedrijven en organisaties in zowel de profit als de not for profit. Diegenen die de ambitie hebben om een toezichthoudende rol te gaan vervullen worden verwezen naar het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders.

Hier vindt u extra informatie over het beroep commissaris en toezichthouder.  ​

Naar boven

2. Programma

Een actieve inzet bij het volgen van het programma staat voorop. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intake-gesprek met elke deelnemer.

Hoe onderscheidt het programma zich?

Het programma kenmerkt zich door haar academisch niveau. Doordat u deel uitmaakt van een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) is een intensieve begeleiding door onze docenten en interactie tussen de deelnemers mogeljik. 

De theoretische inbreng wordt verzorgd door gezaghebbende hoogleraren. Prominente commissarissen en bestuurders uit het bedrijfsleven zullen als gastsprekers hun ervaringen met de deelnemers delen.

Gedurende het programma analyseren de deelnemers in vier subgroepen een governance casus. De subgroepen presenteren hun analyse, inzichten en reflectie in module 5. 

Wat mag u van het programma verwachten?

 • U vergroot  uw expertise van de verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht.
 • U onderkent  beter het belang van financiële vraagstukken voor de commissaris en de ‘art of questioning’.
 • U bent bekend met de wettelijke vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico’s voor de commissaris of toezichthouder.
 • U leert de verschillende rollen van de commissaris te onderscheiden en u krijgt meer inzicht  in de dilemma’s die hieruit voortvloeien.
 • U kunt inschatten wat de consequenties van strategische besluiten zijn voor de resultaten van de onderneming.
 • U krijgt inzicht in de psychologische aspecten rond het bestuur van organisaties en het toezicht daarop.

Certificering: 

Na succesvol afronden van het programma – inclusief de casestudie – ontvangen deelnemers een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

PE-uren

Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door de NBA en zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren bedraagt 60 voor het gehele Programma.

Naar boven

3. Modules

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance

 • Welke implicaties heeft de keuze van de organisatievorm (vennootschap, stichting, cooperatie) van de organisatie voor het toezicht? Wat zijn de specifieke uitdagingen?
 • Wat zijn de gevolgen van die keuze voor de verschillende stakeholders en hoe wordt omgegaan met conflicten tussen stakeholders?
 • Hoe kan de commissaris/toezichthouder toetsen of de organisatievorm bijdraagt aan de realisatie van de gestelde doelen?

Module 2 Finance

 • Welke vragen kan en moet de commissaris stellen om verantwoord financieel toezicht te houden?
 • Hoe houdt de commissaris/toezichthouder inzicht in de omvang en effecten van financiële verplichtingen van de onderneming?
 • Welke eisen moet een commissaris/toezichthouder aan de rapportering stellen om op verantwoorde wijze zijn taak te kunnen uitoefenen?
 • Wat mag een commissaris verwachten van de accountant?
 • Hoe gaat de commissaris om met specialistische onderwerpen als pensioenen,belastingen en ICT?

Module 3 Juridisch kader en board room dynamics

 • Welke wettelijke taken en bevoegdheden heeft de commissaris/toezichthouder?
 • Hoe vindt de commissaris/toezichthouder de juiste balans tussen de verschillende, mogelijk conflicterende, rollen?
 • Hoe kan de commissaris/toezichthouder de aansprakelijkheidsrisico’s beheersen?
 • Hoe verloopt het proces van aanstelling en ontslag van de directie?
 • Hoe gaat de commissaris om met beloningsvraagstukken?

Naar boven

Module 4 Strategie en risicomanagement

 • Wat is de rol van de commissaris/toezichthouder bij de besluitvorming rond de strategie en de marktpositionering van de onderneming?
 • Hoe vindt de commissaris/toezichthouder de juiste balans tussen ondernemerschap en risicomanagement?
 • Hoe krijgt een toezichthouder de juiste informatie op tafel. Hoe kan een commissaris/toezichthouder fraude voorkomen?
 • Welke specifieke kwesties spelen er rond financiering door private equity?

Module 5 Inzicht in Toezicht

 • Presentatie van de casus en groepsdiscussie. 
 • Hoe kan zelfevaluatie van de board plaatsvinden.
 • Intervisie (n.v.t. op het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders)
 • De achterkant van het gelijk: de commissaris voor de rechtbank.

Facultatief programma: Module 6 Masterclass Emoties in de Boardroom

 • Hoe om te gaan met ethische dilemma’s in het toezichthouden?
 • Hoe om te gaan met persoonlijke emoties in de boardroom?
 • Waarom is er toezicht en hoe legitimeer ik mijn rol als toezichthouder?

Deze tweedaagse module 6 'Masterclass Emoties in de Boardroom' is facultatief en beschikbaar voor alumni van ons Programma voor Commissarissen & Toezichthouders en deelnemers die elders een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd en ervaren commissarissen/toezichthouders.

Deze module wordt op de volgende data aangeboden: nader te bepalen.

Voor meer informatie over deze module klikt u hier. 

Naar boven

4. Docenten en Gastsprekers

De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied. Bekijk hier de lijst met docenten en gastsprekers.

Naar boven

5. Doelgroep

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op  commissarissen van (middel)grote bedrijven en toezichthouders van grotere (semi)publieke organisaties. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste 3 jaar ervaring hebben als commissaris of toezichthouder en een academische vooropleiding hebben gedaan.

Het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders is geschikt voor deelnemers die de ambitie hebben een toezichthoudende rol te gaan vervullen.

Naar boven

6. Kernteam  

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders is opgezet door een kernteam. Elk kernteamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar module. Het kernteamlid treedt op als dagvoorzitter bij zijn module. Bekijk hier de leden van het kernteam.

7. Raad van Advies

Het kernteam wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma. Bekijk hier de leden van de Raad van Advies.

8. Studiebelasting, data en kosten

Studieduur

Het programma bestaat uit 5 modules van 2 dagen, inclusief een avondprogramma en overnachting. Aanvang van module 1 t/m 4 is rond 12:00 uur. Iedere 2e dag van de module start rond 09:00 uur.
Module 5 vangt op de eerste dag reeds om 10.00 uur aan. Het einde van alle modules is rond 17:00 uur.
Het is gebruikelijk dat de deelnemers de ochtend van de module 3 en 4 gebruiken voor het uitwerken van hun case-studie. Deelname aan afzonderlijke modules is niet mogelijk. De modules vormen een samenhangend geheel. Van de deelnemers wordt 100 % aanwezigheid verwacht.

Studiebelasting

U ontvangt een zevental boeken ter voorbereiding op het programma. Daarnaast ontvangt u per module literatuur. Voor een optimaal leerrendement adviseren wij u voorafgaand aan iedere module een dagdeel in uw agenda te reserveren om zich voor te bereiden op de module. Na afloop van de module adviseren wij u eveneens een dagdeel te besteden aan het verwerken van de informatie die u tijdens de module heeft gekregen.  

Locatie

Het programma vindt plaats in een conferentieoord, centraal in het land.

Kosten

De kosten voor het totale programma bedragen € 12.900,-, vrijgesteld van BTW, inclusief literatuur en overnachtingen

Naar boven

9. Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE)

Het succesvol afronden van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders verzekert u ook van toegang tot een levenlang leren en een netwerk van actieve commissarissen en toezichthouders. De Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE), bestaande uit oud-deelnemers van het programma, organiseert in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam tweemaal per jaar Terugkomdagen voor haar leden. Kenmerkend voor de Terugkomdagen zijn de combinatie van netwerken en kennisverwerving.

Tijdens deze Terugkomdagen staat een actueel governance thema centraal dat vanuit het perspectief van de commissaris / toezichthouder besproken wordt. Voorbeelden van reeds behandelde thema’s zijn onder meer beloningsbeleid, vastgoed, innovatie, social media, fraude en private equity.

Naast de Terugkomdagen kunt u ook deelnemen aan de “middag-specials”. Tijdens deze middagen worden leden uitgenodigd om hun ervaringen over een actueel onderwerp met elkaar te delen. Voor meer informatie over de Vereniging kunt u terecht op www.vcte.nl.

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomsten bedragen € 125,- per jaar voor het lidmaatschap van de vereniging, en ongeveer € 200,- voor Terugkomdagen (inclusief diner en overnachting).

De Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus is opgericht in 2007. De oprichting is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit en een aantal deelnemers die het programma hebben gevolgd. De Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE) ziet het als haar primaire taak om de kwaliteit en de verdere professionalisering van haar leden te waarborgen.

Tot slot wordt u ook uitgenodigd voor bijeenkomsten georganiseerd door de Erasmus School of Accounting & Assurance, zoals de opening van het ESAA-academisch jaar en conferenties.

Kortom, uw deelname aan het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders verzekert u ook van toegang tot een Leven Lang Leren!

Bekijk ook de website van de VCTE

10. Contact

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinator van de opleiding.

Mevrouw Marina de Bruijn

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 26 81
Room
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres 

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 

Naar boven

11. Inschrijven

NB Het inschrijfformulier voor het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders vindt u via deze link.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier nodigen wij u uit voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt  gezamenlijk bepaald welk programma voor u het meest geschikt is.

Uw inschrijfformulier kunt u mailen naar de Program Coordinatoren via egi.com@ese.eur.nl.
U kunt uw inschrijfformulier per post sturen naar  ESAA - Van der Goot Building, Kamer M5-8 - Postbus 1738 - 3000 DR Rotterdam.

12. Foto's certificaatuitreikingen

Bekijk hier de foto's van eerdere certificaatuitreikingen

13. Gerelateerde Masterclasses

Naast het programma voor (Nieuwe) Commissarissen en Toezichthouders organiseert EGI eveneens Masterclasses, te weten:

Masterclass Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders

Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Masterclass Emoties in de Boardroom

Masterclass Publieke Aandeelhouders