Other Publications (Selection)

This section includes a selection of professional publications involving Erasmus Studio members. More detailed information on our members can be found on the personal pages of the Erasmus Studio members (which can be found here)

2011

Kleppe, M. (2011). “Vind foto’s met behulp van foto’s. Fotografisch Geheugen”. (72) 15 – 17.

Kleppe, M. & Baars, F. (2011). “De eerste Nederlandse persfoto. Fotografisch Geheugen”. (69) 4 -7.

2010

Kleppe, M. & Beunders, H (2010). “Een plaatje bij een praatje of bron van onderzoek? Fotografie verwerft geleidelijk een plek in de historische wetenschap. Historisch Tijdschrift Groniek”. (187) 121 – 139.

Kleppe, M. (2010). “Photographs in Dutch History Textbooks: Quantity, Type and Educational Use”. In: Matthes, E. & Heinze, C. (Hrsg) Das Bild im Schulbuch (pp. 261 - 272). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

2009

Paul Wouters and Bas van Heur, "Social Technology Workshop", 2 October 2009, full text available

2008

Paul Wouters (2008), "Promoveren op beeldende kunst", Onderzoek Nederland, nr. 323, p. 1, 18 December 2008, link

Moody, R.F.I. (2008). “HIS en FLIWAS. Water in Stroomversnelling op de agenda?” GIS magazine, 4.

2007

Paul Wouters (2007), "Tibor Braun: A Gate Keeper of European Scientometrics", in: Glänzel, W., Schubert A., Schlemmer, B. (eds). Tibor Braun. A Multidisciplinary Encomium for His 75th Birthday. ISSI Newsletter vol. 03-S, pp. 83-84, ISSI.

2006

Paul Wouters (2006), "Naar nieuwe methoden en onderzoeksvragen - Virtual Knowledge Studio", Data & Research, Volume 1, nr. 1, 1 June 2006, p. 4

2005

F.M.G. de Jong, Het is tijd voor ontGoogling. Automatisering Gids, 39 (23). p. 17. ISSN 0165-4683, 2005,