Erasmus Academie BV

De Erasmus Academie verzorgt kennisoverdracht op wetenschappelijk gebied, in het bijzonder betrekking hebbend op de aan de EUR vertegenwoordigde disciplines. Daarbij gaat het om postacademisch onderwijs, activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie, academisch onderwijs voor ouderen en herintreders. Erasmus Academie is alert op ontwikkelingen in de samenleving én ontwikkelingen binnen de academische wereld en functioneert in de hoedanigheid van een kennisintermediair. Erasmus Academie biedt voor alle levensfasen allerhande vormen van educatie: van postacademische opleidingen tot wetenschapscommunicatie; van opfrisprogramma's tot Hoger Onderwijs voor Ouderen; in opdracht van de overheid of het bedrijfsleven, of gericht op een breder publiek, dat uit pure belangstelling wil genieten van educatie op niveau.

Directeur:
Drs. A.C.L. Hofstede
Telnr: (010) 408 2090 / 408 1115
Kamernr: W M 05-10
E-mail: hofstede@erasmusacademie.nl
Website: www.erasmusacademie.nl

Raad van Commissarissen
Prof. dr. P.J.F. Groenen, voorzitter
Prof. dr. C.W.A.M. van Paridon
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
Drs. H. van Dijk