IHS BV

Institute for Housing and Urban Development Studies BV (IHS)

IHS is een van de vijf instituten voor internationaal onderwijs in Nederland en richt zich op training, onderzoek en advies op het gebied van Housing, Urban Development, Urban Managment en Urban Policy en Planning. Hiertoe worden (master-)cursussen gegeven in binnen- en buitenland en is IHS actief in internationale projecten. Op deze wijze levert IHS een bijdrage aan de opbouw en trainingcapaciteit in het buitenland, waardoor trainingen locaal kunnen worden opgezet. De activiteiten van IHS zijn voornamelijk gericht op ontwikkelingslanden en landen in transitie. Opdrachtgevers van IHS zijn de lokale meestal lagere overheden, Nederlandse overheidorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale donorregistratie als de Verenigde Naties, de Europese Commissie, Wereldbank, Asian Development Bank etc. Nederlandse en buitenlandse verstrekkers van studiebeurzen zijn belangrijke financiers van het verblijf van buitenlandse studenten die in het IHS een opleiding volgen.

Directeur:
Drs. C.W. van Rooijen
Telnr: (010) 408 9858 / 408 9825
Kamernr: W T 14-39
E-mail: vanrooijen@ihs.nl
Website: www.ihs.nl

Raad van Commissarissen
Drs. ir. A.W.L.M. Goud, voorzitter
Prof. dr. H.P.G. Pennings 
Prof. dr. A.G. Dijkstra
Prof. dr. W.F.C. Verschoor