Instituut voor Sales en Account Management (ISAM) BV

Het Instituut voor Sales en Account Management, afgekort ISAM, is sinds 1996 hét toonaangevende kennisinstituut op het gebied van sales- en accountmanagement.

Het ISAM richt zich met onderzoek en postacademisch onderwijs op het (inter)nationale bedrijfsleven en is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De missie van het ISAM is het verrichten van fundamenteel onderzoek, ontwikkelen van innovatieve kennis en het op hoog niveau geven van opleidingen en trainingen met een (bedrijfs)economisch karakter. De kerngebieden waar ISAM zich primair op richt zijn: Sales- en AccountManagement, Marketing en NeuroEconomics.  

Sales Executive Education

Het uitdragen van deze kennis uit zich middels de opleidingen; Strategisch Account Management, Sales en Account Leadership en de vervolgopleiding Sales Practice Perfection. Uitgangspunt bij deze postacademische opleidingen is dat de wetenschap en de praktijk door nauw samen te werken veel van elkaar kunnen leren. De ISAM-filosofie gaat er dan ook van uit dat verkoop en kennisoverdracht aan ondernemingen vanuit een universiteit gebaseerd hoort te zijn op innovatie. In onze huidige kennismaatschappij dienen managers voortdurend nieuwe inzichten te ontwikkelen en perspectieven te creëren. Theoretische blokken worden hierbij aangevuld met diverse gastsprekers, die uitgebreide management- en/of verkoopervaring hebben bij toonaangevende ondernemingen, zoals Achmea, McKinsey, Pfizer, Philips en PricewaterhouseCoopers. 

Opleidingsaanbod

Veel organisaties ondervinden dagelijks dat voor strategisch account management een standaard aanpak niet voldoet. Vooral bij strategische accounts wordt er voortdurend geschipperd tussen de specifieke wensen van de klant en de mogelijkheden van de eigen organisatie. Een bepalende factor is onder meer dat grote afnemers andere eisen zijn gaan stellen aan de product-service-informatie-combinatie van leveranciers. Uitvoeren van alleen de verkoop- en relatiebeheertaken volstaat niet meer, in toenemende mate wordt nu ook verwacht dat die professional een strateeg en ‘business planner’ is en bovendien nog over een grote dosis projectmanagementkennis en -vaardigheden beschikt. De opleiding Strategisch Account Management speelt concreet in op hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. De opleiding Sales en Account Leadership scherpt de visie en het leiderschap aan van leidinggevenden in sales. Met wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bewezen kennis worden nieuwe inzichten geboden in het gedrag van accountmanagers en verkopers. De nieuw ontwikkelde denkwijzen stelt met in staat het team gericht tot grotere prestaties te brengen, beter te coachen en succesvoller te motiveren.

In afwezigheid van de directeur neemt de RvC het bestuur van ISAM BV waar.

Telnr: (010) 408 1308
Kamernr: W H 16-14
E-mail: info@isam.nl
Website: www.isam.nl

Raad van Commissarissen
Dhr. G. Hoogsteder, voorzitter
Prof. dr. C. van Halem
Drs. C.M. Taia Boneco RA