Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) BV

De doelstellingen van de werkmaatschappij is het op verzoek van derden verrichten en/of bevorderen van onderzoek, beleidsondersteuning, training en onderwijs op het gebied van regionale en stedelijke economie en haven- en vervoerseconomie. De vennootschap maakt ten behoeve hiervan in het bijzonder gebruik van de kennis en kunde van de sectie Regionale Economie en Haven- en Vervoerseconomie van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van de Erasmus School of Economics (ESE). Dit alles om de opgedane praktijkervaring te laten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economische kennis binnen de EUR in het algemeen, en binnen de ESE van de EUR in het bijzonder.

Dr. L.M. van der Lugt
Kamer: H16-07
T. +31 (0) 10 408 1410
E. vanderlugt@ese.eur.nl
W. www.eur.nl/upt

Raad van Commissarissen
Drs. ir. A.W.L.M. Goud, voorzitter
Prof.dr. H.P.G. Pennings
Mw. G.M. Elmar