Portfoliotool PebblePad

Vanaf het studiejaar 2021/2022 starten twee pilots op de International Bachelor Communication and Media (IBCoM) van ESHCC met portfoliotool PebblePad. Uniek aan PebblePad is de combinatie van assessment portfolio’s, showcase portfolio’s en voortgang/ontwikkelingsportfolio’s. PebblePad is gericht op het leerproces van de studenten en helpt docenten om een learning journey te creëren voor hun studenten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om studenten volledig vrij te laten in het creëren van een portfolio of een vooraf gestructureerd portfolio in te laten vullen. PebblePad kan worden geïntegreerd met Canvas waardoor studenten en docenten op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van de software.

De eerste pilot maakt gebruik van PebblePad voor het vastleggen van de leerdoelen en vooruitgang van de Honours Studenten van IBCoM (tweedejaars). Zij gaan PebblePad gebruiken om zelf hun portfolio in te richten tijdens hun honours programma. Het programma is gericht op het thema storytelling.

In de tweede pilot wordt Pebblepad op een meer gestructureerde manier ingezet tijdens het eerstejaarsvak Communication Technologies and their Impacts (IBCoM). Hier wordt PebblePad gebruikt om het leerproces van studenten te ondersteunen en stimuleren gedurende het hele vak.

Met behulp van de pilots wordt zowel op technisch als onderwijskundig vlak onderzocht of de portfoliotool PebblePad van toegevoegde waarde kan zijn binnen het onderwijs.

Voor de pilot zijn de volgende doelen gesteld:

  1. Studenten meer autonomie geven en ruimte bieden voor creativiteit in de uitwerking van opdrachten, om zo de intrinsieke motivatie te stimuleren.
  2. Het leerproces van de studenten ondersteunen door middel van opdrachten en daarmee stimuleren dat ze voorbereid naar de tutorials komen.
  3. Studenten inzicht geven in hun eigen leerproces.
  4. Studenten inzicht geven in de samenhang tussen opdrachten en hun eigen studievoortgang gedurende het vak.
  5. De werkdruk van nakijkwerk voor de docenten beter spreiden door piekdrukte aan het eind van het vak weg te nemen.
  6. Tussentijdse feedback mogelijk maken ter ondersteuning van leerproces van studenten.

Tijdens en na de pilot zal worden geëvalueerd wat de voor- en nadelen van PebblePad zijn en welke meerwaarde het zou kunnen hebben voor docenten en studenten aan de EUR. Contactinformatie: Mijke Slot (slot@eshcc.eur.nl) en Remy Fermont (fermont@risbo.eur.nl)

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes