Literature on the Leeskabinet

The main titles (in Dutch), in chronological order: Grenzeloos lezen: 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet/ red.

Lizet Duyvendak en Pierre Pesch; met bijdrage van Lizet Duyvendak ... (et al.) Rotterdam: Douane, 2009.

Parklaan 3 : het huis en zijn bewoners / Peter Bulthuis. Rotterdam : Koppel uitgeverij, 1999. (Historische werken over Rotterdam, 130). Hierin: over het Leeskabinet p. 80-88  

Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet / samengest. door  I.W. Wildenberg. Rotterdam : Rotterdamsch Leeskabinet, 1988. (Historische werken over Rotterdam, ISSN 1380-7293 ; nr. 33. Grote reeks)

Leeskabinet : grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet, 1859-1984 / [uitg. door het Rotterdamsch Leeskabinet onder auspiciën van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum ; bijdr. van J.W. de Jong .. et al. ]. Leiden : Brill, 1984.(Historische werken over Rotterdam, nr. 35. Kleine reeks)

Honderd jaar Rotterdamsch Leeskabinet, 1859 - 24 mei - 1959 /J.E. van der Pot. Rotterdam : Donker, 1959. (Roterodamum, nr. 15) 

J.Craandijk,  ‘Het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1884’, overdruk voor de leden van het Leeskabinet uit Eigen Haard 1884.