Actualiteiten Bestuursrecht

Introduction

In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komen de bestuursrechtelijke basisbegrippen en de consequenties van het handelen binnen een bestuursrechtelijk…

Key Facts & Figures

Type
Training
Instruction language
Dutch
Mode of instruction
offline
Funding

government

Inhoud

De overheid wordt in toenemende mate geconfronteerd met burgers die, al dan niet verenigd in nieuwe verbanden, steeds kritischer worden t.a.v. het functioneren van de overheid. Burgers beschikken daarnaast ook over meer mogelijkheden om zaken zelf grondig uit te zoeken en aan te pakken.

Als ambtenaar beïnvloedt u vrijwel dagelijks het doen en laten van de individuele burger, soms met grote en vergaande gevolgen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat u, als vertegenwoordiger van de overheid, niet alleen het algemeen belang behartigt maar ook zijn individuele belangen in het oog houdt bij uw beslissingen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Wat mag wel en wat mag niet en welke staats- en bestuursrechtelijke uitgangspunten bieden u daarbij houvast?

Dit alles maakt dat het bestuursrecht volop in ontwikkeling blijft en actuele kennis van het bestuursrecht voor u onontbeerlijk is.

In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De pijlers van de rechtsstaat in relatie tot het bestuursrecht: wat behoort u te weten over uw bevoegdheden en wat is de verhouding tussen de Grondwet – Provincie- of Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;
 • Systeem van de Algemene wet bestuursrecht;
 • Rechtsbescherming;
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Handhaving.

Resultaat

 • U ontwikkelt een goed beeld van de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht en de consequenties voor burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven;
 • U vergroot uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs-en bestuursprocesrecht;
 • U leert deze begrippen vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke gevallen uit uw praktijk en krijgt dus antwoord op uw praktijkprobleem.

Doelgroep

Komt u in uw werk regelmatig in aanraking met het bestuursrecht, maar mist u een basis juridische achtergrond? Of hebt u wel de juridische achtergrond maar mist u in uw dagelijkse praktijk
de kennis van de actualiteiten? Dan is het programma Actualiteiten Bestuursrecht iets voor u. Te denken valt aan deelnemers die werkzaam zijn op het gebied van een van de drie genoemde decentralisaties en dagelijks werken met de Participatiewet, Jeugdwet of de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015. Maar ook als u vergunningen verstrekt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel beslist over de verdeling van subsidies. Ook dan neemt u besluiten met verstrekkende gevolgen voor burgers en is actuele kennis van het bestuursrecht onmisbaar. Ten slotte is het programma Actualiteiten Bestuursrecht ook geschikt voor deelnemers die net met het bestuursrecht aan de slag gaan/zijn gegaan: u neemt de basisbegrippen tot u in combinatie met de actualiteiten van en voor uw dagelijkse praktijk

Docenten

De docenten van het programma Actualiteiten Bestuursrecht zijn verbonden aan Erasmus School of Law of zijn werkzaam in de praktijk. Alle docenten hebben zeer ruime ervaring op hun vakgebied, zowel in de wetenschap als in de praktijk.

Kerndocent

Mw. mr. dr. J.C. de Wit

Joke de Wit is universitair hoofddocent Bestuursrecht aan Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens docent en onderzoeker in het Bestuursprocesrecht en Sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de examencommissie van Erasmus School of Law en (vice)voorzitter van de sociale kamer van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam en Schiedam.

Wist u dat?

 • Wist u dat het programma Opfrisprogramma voor Juristen al meer dan 25 jaar wordt aangeboden? In de afgelopen jaren hebben al ruim 500 Mr's het programma gevolgd en een volgende stap op de juridische arbeidsmarkt gezet. Sinds 2013 is het programma in twee afzonderlijke delen te volgen: een module Actualiteiten Bestuursrecht en een module Actualiteiten Privaatrecht. 
   
 • Wist u dat alumni in het verleden losse modules hebben ingezet in het PE-stelstel ter bevordering en ondersteuning van de professionaliteit van wetgevings- en overheidsjuristen binnen de Rijksoverheid? Wellicht geldt dit ook voor u! 

Contact

Informatie & Advies

Erasmus Academie adviseert u graag over de opleidingsmogelijkheden die ons instituut u biedt. Aarzelt u daarom niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen met een van onze deskundigen voor een advies op maat. Onze adviseurs zijn bovendien goed op de hoogte van de overige cursussen en opleidingen die u aan de Erasmus Universiteit kunt volgen. Op die manier bent u ervan verzekerd dat u een opleiding kiest die perfect past bij uw ervaring en vooropleiding en bij het doel dat u uzelf stelt.

U kunt voor advies over het  programma Actualiteiten Bestuursrecht ook contact opnemen met drs. Esther van den Heuvel, Programmamanager, tel.+31 10 408 2522, e-mail: vandenheuvel@erasmusacademie.nl

Facts & Figures

Tax
Not applicable
Offered by
Erasmus Academie
Discipline
Public administration
Course type
Training
Instruction language
Dutch
Mode of instruction
offline
Funding

government

Registration

Inschrijven

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht is inmiddels van start gegaan. Wij verwachten in 2018 een nieuwe editie aan te bieden.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes