De Betekenis van Rijkdom | Executive Program

De Betekenis van Rijkdom

Betekenisvol werken in de financiële dienstverlening

Het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ is de eerste academische leergang in Nederland die zich richt op betekenisvol werken in de financiële sector. Wat wij verstaan onder rijkdom? Je goed voelen, het hebben van waardevolle relaties, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om te delen en van betekenis te zijn. Rijkdom in volle glorie is ervaren dat je ertoe doet en een zinvol leven leidt.

Wij hebben een programma samengesteld waarmee een ander mensbeeld wordt gecreëerd. U krijgt wetenschappelijke kennis en nieuwe inzichten van meer dan 20 topsprekers. Het eindelijke doel? Dat iedereen wint. Een gelukkigere klant die beter wordt bediend, toename van het werkgeluk, stijging van het rendement van de organisatie en een bijdrage aan een betere samenleving.

70% is bezorgd over financiële situatie

Recent onderzoek laat zien dat maar liefst 70% van de mensen zich in een meer of mindere mate zorgen maakt over de financiële situatie. Zelfs al hebben ze een financieel adviseur. In het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ leert u om vanuit een andere filosofie te werken. Een programma waarin de diepere behoefte en het welzijn van mensen in relatie tot uw rol als financieel dienstverlener centraal staat.

Na een succesvol eerste jaar bieden wij in 2022 opnieuw het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ aan. Wilt u onder professionele begeleiding en samen met gelijkgestemden leren hoe de ware rijkdom van een betekenisvol leven u meer kan brengen in uw werk? Schrijf u dan nu vast in.

Voor wie is het Executive Program De Betekenis van Rijkdom onmisbaar?

Herkent u zich in (enkele van) de volgende punten?

 • u wilt betekenisvol en vernieuwend werken
 • u stelt de mens centraal
 • u werkt op niveau in de financiële wereld
 • u ambieert een voortrekkersrol

Dan is het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ mede voor u ontwikkeld. Meer specifiek is het bedoeld voor vooruitstrevende directieleden, bestuurders, beleids- en visiebepalers, senior-adviseurs, ondernemers en leidinggevenden. Definitieve toelating vindt plaats na een gesprek met de programmaleiding. 

Investeer in uzelf én in de kwaliteit van uw organisatie
Met het Executive Program De Betekenis van Rijkdom investeert u niet alleen in uzelf, maar ook in de kwaliteit van uw organisatie.

Ervaringen van deelnemers
“Wat een rijkdom dat ik deel heb mogen nemen aan deze leergang. Het was veelzijdig, geestverruimend, blikverruimend en verrijkend. Mijn conclusie? Het smaakt naar meer!”
- Henk-Jan Osse, Consultant Finance en Operations De Hoop en deelnemer leergang 2021/2022

“Vanuit verschillende kanten gevoed worden met inzichten heeft veel voor mij gedaan. Ik heb altijd vakopleidingen gedaan, maar nu voor het eerst een leergang gevolgd. Het heeft mijn wereld verbreed en geholpen te kijken vanuit dankbaarheid.”
- Ingrid Kleijn, Vermogensplanner Rabobank en deelnemer leergang 2021/2022

“Naar een dienstverlening waarbij de financiële producten niet meer centraal staan, maar het geluk, de tevredenheid en een betekenisvol leven.”
‑ Programmadirecteur Natasja Naron over De Betekenis van Rijkdom

Ervaringen deelnemers

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie colleges Conferentiecentrum Samaya en Klooster Nieuw Sion.
CollegedagenDinsdag 9.00 - 17.00 uur
Instroommomentseptember 2022
Duur opleiding7 bijeenkomsten (verspreid over een half jaar)
Investering

€ 6.950,- (vrijgesteld van BTW; inclusief lesmateriaal, catering en 2 overnachtingen)

GroepsgrootteMaximaal 15 deelnemers
Contactesaa-bvr@ese.eur.nl

 

 • Meer dan 20 nationale en internationale sprekers komen met nieuwe, verfrissende inzichten en ideeën over de rol van financiële dienstverlening in de wereld van vandaag en morgen.
 • Theorie en cases gekoppeld aan de uitdagingen binnen uw eigen organisatie.
 • Inspiratie en handvatten voor een robuust en toekomstbestendig bedrijfsmodel.
 • Handvatten om het werk rijker te maken dat wil zeggen leuker en betekenisvoller, terwijl het rendement en de winstgevendheid stijgen.
 • Oók in de huidige moeilijke tijden adequaat kunnen inspelen op zorgen bij uw klanten.

Typerend voor het programma is dat mensen die werkzaam zijn in de financiéle dienstverlening hiermee een breder beeld krijgen hoe vanuit verschillende perspectieven geld ingezet kan worden voor een echt rijker leven. Rijkdom en geluk worden geëxploreerd vanuit economisch, filosofisch, theologisch en psychologisch perspectief. Voorbij de calculerende mens is er de mens die zich laat leiden door gevoel, maar de ratio hanteert om te filteren. U doet brede kennis op waarmee u toepassingsgericht aan de slag kunt gaan in uw eigen bedrijf of organisatie waar u werkzaam bent. Om daarmee bij te dragen aan een rijker leven van de klanten en een betekenisvollere organisatie.

De eerste module bestaat uit twee aaneengesloten dagen waarin we het gaan hebben over de ware rijkdom in het leven en de veranderende behoeften naar meer betekenis en een toekomstbestendige wereld. Na deze tweedaagse volgen er drie individuele dagen waar we aan de slag gaan met het onbewuste en de invloed op gedrag en beslissingen. Zodat u meer inzicht krijgt in waarom mensen keuzes maken en wat u kunt doen om mensen echt te helpen om rijker, gelukkiger en betekenisvoller te leven. Het programma wordt afgesloten met een tweedaagse waarin centraal staat hoe je de verandering kan maken naar betekenisvoller werken, vanuit een leven gericht op de ware rijkdom.

Data

26 en 27 september 2022, 1 november 2022, 6 december 2022, 17 januari 2023, 6 en 7 februari 2023

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes