Honours Class ESHPM

Honours Class: Think global, act local

De typisch Nederlandse verzorgingsstaat verandert onder politieke druk steeds meer in een verzameling verzorgingssteden. Jeugdzorg en ouderenzorg zijn nu vooral door de landelijke overheid geregeld, maar komen straks op het bordje van de gemeenten te liggen. Burgers worden steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid om beter voor zichzelf en hun familie te zorgen. Hoe gaan burgers, zorginstellingen en de politiek om met deze veranderingen?

'Think global, act local: van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad’ is het thema van de honours class in het tweede jaar van BMG. De honours class is alleen weggelegd voor de beste studenten van BMG. Zorg dus dat je daarbij zit!

Honours class Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Aantal studiepunten: 15 ECTS

Duur: november t/m juli

Instructietaal: Nederlands

Aantal deelnemers: max. 10

Toelatingscriteria:

  • alle vakken van bachelor-1 afgerond                                
  • gemiddeld 7,5 of hoger voor alle bachelor-1 vakken zijn direct toelaatbaar                                
  • studenten met een lager gemiddelde, maar wel behorend tot de 20% beste studenten worden ook uitgenodigd om te solliciteren

Werving: aan het begin van het tweede studiejaar ontvangen alle studenten die aan de toelatingscriteria voldoen een uitnodiging om te solliciteren.

Selectie: o.b.v. motivatiebrief