Proefcollege bijwonen

bij de opleidingen Geluk, Hoop en Liefde

Geluk, hoop en liefde

De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter evenwichtig geluk voor een groter aantal mensen. Maar onze opleidingen en onderzoek beperken zich niet enkel tot het onderwerp geluk. We besteden immers minstens zoveel aandacht aan hoop en liefde. Waarom? Omdat wij geloven dat een gelukkig leven daarom vraagt. Werken aan geluk is niet een ‘extraatje’ terwijl alles verder hetzelfde blijft. Het vraagt van ons allemaal om echt op een andere manier naar de wereld, onze maatschappij, organisaties en mensen te kijken. En hoe we denken over de toekomst (hoop), anderen (liefde) en onszelf (geluk) zijn daarin centrale pijlers.

Evenwichtig geluk
De missie van EHERO draait om het vergroten van evenwichtig geluk. Daarmee bedoelen we onder andere dat geluk draait om balans. Balans tussen prettige en minder prettige (maar nog steeds belangrijke) emoties. Balans tussen het verhogen het subjectieve geluksgevoel en het weerbaarder maken tegen de onvermijdelijke tegenslagen van het leven. Of balans tussen emoties, verstand en zingeving. En door te letten op dit evenwicht, voorkomen we dat we ons verliezen in giftige positiviteit of dogmatische opvattingen over wat wel of niet ‘goed’ zou zijn. 

Recht doen aan elkaars belang
Geluk draait ook om balans tussen recht doen aan ons eigen belang, en dat van de ander. Het is namelijk niet in isolatie van andere mensen te verkrijgen, en verbondenheid is dan ook één van de belangrijkste voorwaarden voor geluk. Dat betekent niet dat het alleen mogelijk is gelukkig te zijn met grote groepen vrienden om ons heen. Wel gaat het over een fundamenteel andere houding dan het dominante narratief van competitie en individueel presteren als voorwaarde voor succes. Besef van de wederzijdse afhankelijkheid en de wederkerige verantwoordelijkheid van de een voor de ander staat dan centraal. De onderlinge relatie is namelijk van essentieel belang voor eenieders welzijn. We moeten, én kunnen, het samen doen. 

Vooruitgang in een onzekere wereld
En zo’n zelfde hoopvolle houding hebben we nodig om verandering teweeg te kunnen brengen. Het vergroten van geluk is alleen mogelijk als we weten waar we naartoe willen, en geloven dat het mogelijk is dit te bereiken. We hebben hoop nodig om te kunnen groeien en investeren in de toekomst. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om te accepteren dat wij als mensen geen complete controle hebben. Constructieve hoop vraagt dus van ons om te verbeelden waar we naartoe willen, wetende dat de wereld onzeker is.

De vijfde industriële revolutie en verder dan BBP
Het vergroten van evenwichtig geluk vraagt dus om een nieuw narratief gebaseerd op balans, verbondenheid en weerbaarheid. En de roep om een nieuw narratief wordt steeds luider. Recentelijk heeft de Europese Commissie een visie geformuleerd als antwoord op de vijfde industriële revolutie. Hiermee nemen we langzaamaan afscheid van een focus op efficiëntie en productiviteit als enige doelstelling voor de Europese industrie, en groeit de aandacht voor welzijn, duurzaamheid, weerbaarheid en samenleven (Europese Commissie 2023). Deze manier van denken stelt dus niet welvaart maar met name welzijn van mensen centraal, en dit is radicaler dan het op het eerste gezicht misschien lijkt. Het betekent bijvoorbeeld dat mensen geen middel zijn maar een doel en dat mensen er niet alleen zijn voor organisaties, maar organisaties meer en meer voor mensen. Dat groei soms minder belangrijk is dan maatschappelijke bijdrage. Dat we uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En dat we anders meten of we vooruitgang boeken. Met andere woorden; Wat is voor ons echt van waarde? De gangbare maten van ontwikkeling zoals winst of het BBP? Of bredere maten van welzijn, zoals geluk, hoop en liefde?

Nieuwsgiering naar wat onze opleidingen jou te bieden hebben?

Meld je vandaag nog aan voor een online kennismaking met ons onderwijs over Geluk, Hoop en Liefde in Bedrijf. Ook leer je leden van ons team kennen. Tijdens het proefcollege krijg je een voorproefje van de inhoudelijke diepgang én de praktische vertaling die in onze programma’s centraal staan. Schrijf je in en ontdek hoe wij kunnen helpen bij het bereiken van je leerdoelen. Wij bieden je tijdens het proefcollege de gelegenheid om ons persoonlijk vragen te stellen.

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen! 

Meld je aan voor een proefcollege by de opleidingen Geluk, Hoop en Liefde

Aanhef Contains required fields
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Contact

Nadèche Kuster

Program Coordinator

Email address
ehero@ese.eur.nl
Phone
010 408 11 17
Room
Van der Goot Building - Kamer M5-34
Address
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes