Masterclass Onderwijs en Geluk

1. Introductie
2. Doelgroep
3. Programma
4. Programmaleiding
5. Docenten en gastsprekers
6. Praktische gegevens
7. Aanmelden en informatie

1. Introductie: Geluk en welbevinden als thema voor de hele school

Wat kan een onderwijsorganisatie als geheel (van basisschool tot universiteit) doen om het geluk van leerlingen of studenten te bevorderen? Dat is een belangrijke vraag, want onderzoek wijst uit dat geluk en emotioneel welzijn op jonge leeftijd de beste garantie zijn voor geluk en vaak ook succes op latere leeftijd.

De aanname dat onderwijs hoofdzakelijk indirect aan ons levensgeluk bijdraagt door het overdragen van kennis en vaardigheden – zonder aandacht te besteden aan het geluk van scholieren en studenten zélf – blijkt achterhaald. Scholen kunnen hun leerlingen pas echt gelukkiger maken, en met ongelukkige gevoelens leren omgaan, wanneer ze daar specifiek aandacht aan besteden. (Net als bij andere leergebieden!) Aandacht dáárvoor vertaalt zich in veerkracht, zin om te leren en creativiteit — en minder pestgedrag.

2. Doelgroep

De Masterclass is ontwikkeld voor leidinggevenden en professionals in het hele onderwijs (alle niveaus) die gefundeerd meer van geluk willen weten, die meer grip vanuit onderwijskundig perspectief op dit thema willen hebben, dan wel geluk, welbevinden en mentale veerkracht op een professionele manier deel van hun onderwijsprogramma of onderwijsbeleid willen maken.

Denk daarbij aan: schoolleiders en staf, schoolbestuurders, schoolbegeleiders en onderwijsadviseurs, decanen en onderwijscoördinatoren (bijv. aan hogeschool en universiteit), beleidsmakers en beleidsadviseurs op onderwijsgebied – uit Nederland en België. Ook als docent, bestuurder van een oudervereniging of een onderwijsvakvereniging bent u van harte welkom.

(Deze Masterclass kan alleen los worden gevolgd en telt, anders dan onze andere Masterclass, niet mee als voorbereiding op een van de Executive Programs.)

3. Programma

Inhoud dag 1: De wetenschap van geluk, toegepast op het onderwijs

 • Beknopte inleiding in de gelukswetenschap.
 • Waarom maakt onderwijs nu (niet) gelukkig?
 • Positieve psychologie en onderwijs, de samenhang van geluk en veerkracht
 • Mindfulness in het onderwijs, zichtbare verandering in het brein
 • Ervaringen van scholen in het buitenland.

Inhoud dag 2: Beleid en praktijkervaringen

 • Het belang van persoonlijke ontwikkeling in #Onderwijs2032.
 • Zelf kennismaken met geluksoefeningen.
 • Ervaringen in Nederland, met name:
  –>  het PEP-project op scholen in Twente;
  –>  de Nicolaasschool in Rotterdam.
 • Bespreken aanpak eigen school of onderwijsbeleid.

(Sommige programma-onderdelen kunnen van dag wisselen of op beide dagen aan bod komen.)

4. Programmaleiding

 • Drs. Akshaya de Groot

  Geluksdeskundige, onderwijssocioloog, wetenschapsjournalist en auteur van o.a. ‘Geluk voor Kamerleden’. Gaf les in maatschappijleer(didaktiek), yoga en filosofie van geluk. Ontwikkelde lesprogramma’s over methoden van bedrijfskundig onderzoek, en over plantaardige geneesmiddelen. Was betrokken bij onderwijsinnovatie rond geluk aan universiteit, hogeschool en in voortgezet onderwijs, evenals verandertrajecten in andere organisaties. Houdt ervan theorie en praktijk bij elkaar te brengen.

 • Prof.dr. Ruut Veenhoven

  Socioloog en emeritus-professor aan de Erasmus Universiteit met als leeropdracht ‘sociale condities voor menselijk geluk’. Vanwege zijn rol als voortrekker in het internationale onderzoek naar geluk (gezien vanuit subjectieve beleving) staat hij bekend als ‘de geluksprofessor’. Daarbij deed hij ook onderzoek naar de invloed van onderwijs op geluk. Prof. Veenhoven is beheerder van de ‘World Database of Happiness’ en hoofdredacteur van de ‘Journal of Happiness Studies’.

Geluk op school draagt bij aan een geslaagde toekomst

Onderwijs kan op alle leeftijden bijdragen aan groter welbevinden, geluk en mentale veerkracht. Bijv. door gelukslessen. Maar er is veel meer dat een rol kan spelen. Van gezond leven en eten, tot mindfulness, tot het voorbeeld dat de docenten zelf geven. Denk ook aan het leren omgaan met tegenslag en conflicten, of het betrekken van de ouders bij deze thema’s.

Wie op school gelukkig is, bereidt zich daarmee blijkens onderzoek voor op een betere emotionele toekomst én staat meer open om in de les of bij het college nieuwe dingen op te steken. Want geluk en zin in leren versterken elkaar. Bovendien zorgen gelukkiger leerlingen en docenten uit zichzelf voor een betere en veiliger sfeer in het onderwijs.

Wetenschappelijke én praktische informatie gefocust op een rij

In deze Masterclass brengt de Erasmus Universiteit de cruciale informatie over geluk in en rond het onderwijs bij elkaar. Zowel wetenchappelijk als praktisch. Inclusief de ervaringen van scholen die er al mee bezig zijn.

Tijdens deze twee dagen dragen we niet alleen informatie over. U doet tevens een aantal oefeningen, om zelf te ervaren wat ‘les in geluk’ anders maakt.

Daarnaast is er gelegenheid om de beste benadering voor onderwijsinnovatie in uw eigen situatie te bespreken.

Na afloop beschikt u over alle basisinformatie die nodig is om een verandertraject in de richting van meer geluk in uw eigen school, onderwijsorganisatie of onderwijsbeleid gestalte te geven.

5. (Overige) docenten en gastsprekers

• Prof. dr. Paul Schnabel over de rol van persoonlijke ontwikkeling als essentieel onderdeel van het voortgezet onderwijs op weg naar #2032.

Paul Schnabel was voortrekker van het project #Onderwijs2032, evenals voormalig directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau; momenteel is hij o.a. hoogleraar “Instituties” aan de Universiteit Utrecht, en lid van de Eerste Kamer.

• Dr. Rinka van Zundert over ‘de hele school benadering – wat komt erbij kijken om leerlingen én docenten duurzaam gelukkiger te maken?’

Rinka van Zundert begeleidt scholen met haar organisatie Leer- en Veerkracht. Zij is ook verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij voor Pedagogische Wetenschappen een mastervariant ontwikkelde in lijn met de Positieve Psychologie (de eerste in Nederland.)

• Drs. Jochem Goldberg over ‘het PEP-project (Positive Educative Programme: Helping children flourish) van de Universiteit Twente – effectonderzoek naar beïnvloeding van welbevinden door de school als geheel’

Jochem Goldberg studeerde af in Positieve Psychologie en Technologie en promoveert binnenkort op (een onderdeel van) het PEP-onderzoek. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.

• Schooldirecteur Bernadette Lensen over ‘mindfulness en geluk op de Nicolaasschool – aanleiding tot verandering en de ervaringen daarmee’

Bernadette Lensen begon haar schoolloopbaan als docent in het speciaal onderwijs. Inmiddels is zij al meer dan tien jaar directeur van de Nicolaasschool in Rotterdam. Naast haar werk volgde zij de parttime opleiding voor docent Mindfulness aan de Radboud Universiteit. Momenteel geeft zij op haar school leiding aan een breed verandertraject, waarin het vergroten van de mentale veerkracht van docenten en leerlingen centraal staat.

6. Praktische gegevens

Locatie en data

De Masterclass ‘Onderwijs en Geluk’ vindt plaats op dinsdag 13 en woensdag 14 december 2016 op een centrale locatie in Nederland.

Op beide dagen vindt een intensief programma plaats van 9.30 tot en met ca. 15.30 uur (welkom met koffie vanaf 9.00 uur).

Het is mogelijk om dinsdagavond informeel verder van gedachten te wisselen.

Studiekosten

De kosten voor deze tweedaagse Masterclass bedragen € 1.495,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch en vrijgesteld van BTW.

Bij aanmelding vóór 15 oktober geldt een vroegboekkorting en is het € 1.375,-.

De kosten voor diner en eventuele overnachting zijn voor eigen rekening.  

 

 • ESAA is een geaccrediteerd onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor deze masterclass bedraagt 12 uren. 

Accreditering bij de VO-Academie voor voortgezet onderwijs en het Schoolleidersregister PO wordt aangevraagd.

7. Aanmelding en informatie

U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier. U kunt het formulier hier downloaden.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de Masterclass ‘Onderwijs en Geluk’ kunt u zich richten tot:

 

IJfke Geerkens

Email address
ijgeerkens@ese.eur.nl
Phone
010 - 4081492
Room
Van der Goot Building, Kamer M5-19
Address
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes