Onderzoek

Geluksonderzoek

Binnen steeds meer organisaties merkt men dat geluk een belangrijke rol speelt in hun werk. Dit is niet zo vreemd, want gelukkige mensen functioneren doorgaans beter op verschillende vlakken, onder andere doordat zij zich meer op hun gemak voelen en daardoor gemakkelijker nieuwe ervaringen opdoen. Mensen die zich goed voelen zijn vaak flexibeler, innovatiever, socialer, leven gezonder en staan meer open voor nieuwe ideeën. Om die redenen kan geluk een bevlogen, productieve sfeer bevorderen.

Geluksonderzoek onder medewerkers

Organisaties kunnen samen met EHERO een onderzoeksproject opzetten. Binnen steeds meer organisaties wordt gezien hoe belangrijk het welzijn van hun medewerkers is voor hun prestaties, op zowel de korte als lange termijn. Gelukkige medewerkers zijn onder meer productiever, innovatiever en flexibeler, en dragen daarnaast op veel andere manieren bij aan een goed functionerende en efficiënte organisatie. Hoe bevlogen mensen zijn met hun werk, wordt voor een groot deel bepaald door hoe zij zich voelen. En dat gaat verder dan alleen de tevredenheid met hun werkomgeving. EHERO helpt organisaties te kijken naar het geluk van medewerkers en naar de factoren die bevlogenheid, geluk en productiviteit kunnen vergroten.

Het rendement van een gelukkige organisatie

Veel organisaties doen tegenwoordig met enige regelmaat een medewerkertevredenheidsonderzoek om zicht te krijgen op de ervaringen van medewerkers op de werkvloer. Het

geluksonderzoek

van EHERO neemt deze ervaringen op het werk mee, maar houdt daarnaast ook rekening met omstandigheden buiten het werk; er wordt immers gekeken naar de tevredenheid van medewerkers met het leven als geheel. De ene organisatie zal de levensvoldoening van haar medewerkers niet tot haar directe invloedsfeer en verantwoordelijkheid rekenen en de andere wel. Feit is dat levensvoldoening een belangrijke invloed heeft op de werktevredenheid en prestaties (performance) van medewerkers, en dat het een uitstekende voorspeller is van de productiviteit van medewerkers. Daarom is het van belang voor organisaties om naast de tevredenheid op de werkvloer ook het geluk van hun medewerkers in kaart te brengen. Dankzij het langlopende continue onderzoek dat EHERO uitvoert met programma’s als de Gelukswijzer en Happiness Analyzer, kunnen de uitkomsten van het geluksonderzoek bovendien worden vergeleken met die van vergelijkbare (beroeps)groepen.

Aanbevelingen, advies en begeleiding

EHERO biedt advies en begeleiding bij de ontwikkeling van een gelukkige organisatie. Van het faciliteren van brainstormsessies om de onderzoeksresultaten en conclusies te vertalen naar concrete aanbevelingen tot het meedenken door wetenschappers van EHERO en geluksexperts over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Op termijn kan met behulp van nader onderzoek vastgesteld worden wat de effecten zijn van eventuele interventies en veranderingen in het beleid.