Gelukswijzer

De GeluksWijzer is een combinatie van een zelf-help website en een follow-up onderzoek naar het effect van levenskeuzen op geluk. Deelnemers krijgen periodiek een uitnodiging per e-mail met daarin een link naar hun persoonlijke pagina op de website.

De site geeft geen advies, maar helpt je om meer zicht te krijgen op je eigen geluk; hoe gelukkig je eigenlijk bent, of er meer geluk voor je inzit en wat je daarvoor aan je levenswijze zou moeten veranderen.

Geluksvergelijker

Als deelnemer krijg je iedere maand een e-mail met de vraag hoe het met je gaat. In de mail staat een link naar je persoonlijke pagina op de website. Daar vul je in hoe gelukkig je je die dag voelt en hoe gelukkig je je de afgelopen maand gevoeld hebt. Dit doe je in 1 minuut. Je krijgt dan meteen te zien of dat verschilt van het gemiddelde van andere deelnemers in een vergelijkbare levenssituatie. Als die gelukkiger zijn zit er voor jouw waarschijnlijk wel wat meer in, als ze minder gelukkig zijn zit je waarschijnlijk aan je top.

GeluksGeschiedenis

Als je de GeluksVergelijker meer dan drie keer hebt ingevuld krijg je je ‘gelukslijn’ te zien. Je ziet ook hoe het vergelijkbare deelnemers vergaan is. Als die gelukkiger zijn geworden en jij niet is er kennelijk iets met jou iets bijzonders aan de hand.

Gaat je geluk gelijk met andere deelnemers omhoog of omlaag, dan zit het waarschijnlijk in gezamenlijke omstandigheden.

Gebleken effect

Een eerste onderzoek onder 5000 deelnemers die de GeluksWijzer herhaaldelijk gebruikt hebben toont een positief effect. Dat effect zit vooral in gebruik van het GeluksDagboek. Incidenteel gebruik daarvan werd gevolgd door een toename in geluk van 0,05 op de schaal van 0 tot 10 en regelmatig gebruik een toename van 0.14 punt. Op het eerste gezicht lijken dat minieme veranderingen, maar in vergelijking met het effect van andere levensgebeurtenissen is het toch heel wat. Incidenteel gebruik van het GeluksDagboek levert evenveel extra geluk als winnen in de Postcodeloterij en het effect op geluk regelmatig gebruik van het GeluksDagboek is ongeveer een kwart van wat een huwelijk gemiddeld toevoegt aan geluk.

Werking

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat we vaak niet zo goed weten hoe gelukkig we zijn. Hoogtepunten en dieptepunten worden beter herinnerd dan gemiddelde stemming. We weten al helemaal niet hoe gelukkig vergelijkbare mensen zijn en dus ook niet of meer geluk mogelijk is in onze levenssituatie. Opvattingen over wat ons gelukkig maakt blijken ook vaak verkeerd. Dat maakt het allemaal niet makkelijker om een levenswijze te kiezen waarbij je je gelukkig voelt. De GeluksWijzer is bedoeld om meer geïnformeerde levenskeuzen mogelijk te maken, bijvoorbeeld of je niet een baan dichter bij huis moet gaan zoeken of meer tijd voor je privé-leven vrij moet maken. Die keuzes maak je meestal niet meteen, maar meer als zich een gelegenheid voordoet. Dit effect zal zich dus vaak pas met enige vertraging voordoen. Op kortere termijn kan deelname aan de GeluksWijzer dingen verhelderen die je eigenlijk al wist en doorslag geven bij keuzes waar je al tegen aanhing. Hoe dat precies werkt wordt nog onderzocht, maar we weten nu in ieder geval dat het werkt.

Ga naar de GeluksWijzer

Ga naar de GeluksWijzer