Thema's voor Partnership

Hieronder staan de 25 bestaande thema’s uit de World Database of Happiness. De subthema’s geven een indruk van de onderzoeken die onder het (hoofd)thema vallen, maar deze lijst is zeker niet uitputtend. Op verzoek maakt EHERO een uitgebreider overzicht van de voor een thema relevante subthema’s in bestaand onderzoek.

Er zijn drie tarieven voor de thema’s. Voor de hoogte van het tarief hebben we niet gekeken naar de commerciële waarde. De hoogte van het tarief hangt af van de hoeveelheid onderzoeken en publicaties over het thema en daarmee over de hoeveelheid werk die hiervoor moet worden verricht, wat de namen van de drie tarieven verklaart: Groot, Gemiddeld en Klein.

De minimale termijn voor een Algemeen of Exclusief Partnership met de World Database of Happiness is drie jaar. In het eerste jaar wordt 120% van het genoemde tarief in rekening gebracht, in het tweede en derde jaar 90%. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.

Thema

Groot

 Gemiddeld

Klein 

1. Werk

Werkeloosheid
Tevredenheid met werk
Zekerheid van werk

      ♦

  

2. Onderwijs

Tevredenheid met school

Schooluitval
Studiesucces

      ♦

  

3. Landen

Vergelijking tussen landen
Leefbaarheid van een land

Trendontwikkeling in land

      ♦

  

4. Regio’s

Verschillen tussen regio’s

Voorspellers van geluk per regio

      ♦

  

5. Steden

Stad versus platteland
Effect van groen

Sociale voorzieningen

      ♦

  

6. Kinderen

Gezin
School
Perspectief van kind

      ♦

  

7. Inkomen

Hoogte van inkomen
Stabiliteit 
Verschillen
Armoede 

      ♦

  

8. Leiderschap

Management-stijlen 

 

      ♦

 

9. Kwaliteit van de overheid

Corruptie

Integriteit  
 

      ♦

 

10. Consumptie

Duurzame consumptie
Ervaringsconsumptie

Sparen/lenen 
 

      ♦

 

11. Gezondheidszorg

Invloed van zorg
Kwalitatieve levensjaren

Geestelijke gezondheidszorg 
 

      ♦

 

12. Therapie

Psychopathologie
Mindfullness

Coaching 
 

      ♦

 

13. Cultuur

Invloed van cultuur

Culturele activiteiten
 

      ♦

 

14. Wonen

Huur/koop
Daklozen

Verbouwen
 

      ♦

 

15. Migratie

Effecten van migratie
Migratie van familieleden

 

      ♦

 

16. Beroepskeuze

Geluk per sector
Prestige  

 

      ♦

 

17. Sociale cohesie

In buurten

Vertrouwen 
 

      ♦

 

18. Ouderen

Verzorging
Ouder worden

Pensioen 
 

      ♦

 

19. Man/vrouw

Verschil man/vrouw
Stereotypes

Positie van vrouw 

 

      ♦

 

20. Vrije tijd

Vakantie
Nieuwe ervaringen opdoen

Actief/passief 
 

      ♦

 

21. Internet en sociale media

Gebruik social media

Toegang tot internet 
  

22. Liefdesleven

Huwelijk
Vriendschap

Seksleven 
  

23. Milieu & duurzaamheid

Leefomgeving
Natuur

Milieu-efficiënt welzijn
  

24. Sport

Spel/gaming

Lichamelijke activiteit
  

25. Ethnische minderheden

Minderheidsstatus

Ethnische homogeniteit
  

Overige mogelijkhedenIn overleg   

 

Partnership

Kosten per jaar

Tarief Groot€ 22.500 
Tarief Gemiddeld€ 15.000
Tarief Klein€   7.500
Algemeen Partner€   7.500

De minimale termijn voor een Algemeen of Exclusief Partnership met de World Database of Happiness is drie jaar. In het eerste jaar wordt 120% van het genoemde tarief in rekening gebracht, in het tweede en derde jaar 90%. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.