Deficiëntievakken voor ICLON studenten

U kunt als cursist verschillende ICLON-deficiëntievakken volgen.

Het aanbod

In overleg met de studieadviseur van het ICLON stelt u vast welke vakken u aan de Erasmus School of Economics wil gaan volgen. Vervolgens kunt u in de onderwijscatalogus informatie over deze vakken vinden. U leest hier meer over de docenten, de inhoud, het rooster en de literatuur van het vak.

Kosten voor deelname

ICLON-studenten die nog deficiënties tijdens hun lerarenopleiding weg moeten werken, komen in aanmerking voor inschrijving tegen een gereduceerd tarief. Dit geldt voor de volgende vakken:

 • FEB12004-Internationale economie (8EC) - blok 1
 • FEB11001-Micro-economie (8EC) - blok 2
 • FEB12003-Finance 1 (8EC) - blok 2
 • FEB12006-Geschiedenis van het economisch denken (4EC) - blok 3
 • FEB11020-Filosofie (4EC) - blok 4
 • FEB12007-Intermediate Accounting (8EC) - blok 5

De kosten voor de deficiëntievakken van ICLON zijn €30,- per creditpunt.

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief, moet u een bewijs van inschrijving voor de ICLON-lerarenopleiding kunnen overleggen. Zonder een inschrijving bij het ICLON komt u niet in aanmerking voor het gereduceerde tarief en maakt u gebruik van de regeling voor reguliere cursisten.

Van aanmelding tot inschrijving

 • Nadat u een keuze heeft gemaakt, koopt u in de onderwijscatalogus het desbetreffend vak
 • Wij sturen u binnen enkele werkdagen een email met verdere instructies om uw aanmelding compleet te maken.
 • Uw complete aanmelding moet vóór de volgende datum bij ons binnen zijn: 
  • Blok 1: 10 augustus 2020
  • Blok 2: 5 oktober 2020
  • Blok 3: 1 december 2020
  • Blok 4: 8 februari 2021
  • Blok 5: 12 april 2021

   Let op: Aanmeldingen die we na de deadline ontvangen, nemen we niet meer in behandeling.  
    
 • Nadat we uw complete aanmelding hebben ontvangen, beoordelen we of u voldoet aan de vereisten voor het vak / de vakken. Twijfelt u of u over voldoende voorkennis beschikt? Neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze site.
 • Binnen twee weken na ontvangst van uw complete aanmelding informeren wij u of u toelaatbaar bent.

Annulering

U kunt uw aanmelding wijzigen of annuleren tot aan de aanvang van de cursus door een email te sturen naar cursisten@ese.eur.nl. De annuleringskosten bedragen €50,- voor vakken die nog niet zijn gestart. Na aanvang van de cursus kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht en wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.

Inschrijven voor vakken, practica en tentamens

Wanneer u de bevestiging hebt ontvangen van inschrijving, bent u ook meteen ingeschreven voor het vak en eventueel bijbehorende practica . U wordt door ons ook ingeschreven voor het (her)tentamen.

De practica van bachelorvakken zijn voor cursisten niet verplicht. Bij een aantal vakken kunt u echter een deel van het cijfer behalen tijdens de practica, door middel van opdrachten, presentaties of tussentoetsen. U kunt dit nakijken per vak in de vakinformatie in de onderwijscatalogus.

Contact

Voor meer informatie of advies over het volgen van vakken als cursist kunt u een email sturen naar cursisten@ese.eur.nl of contact opnemen met de Informatiebalie van Erasmus School of Economics.