Deficiëntievakken voor ICLON studenten

U kunt als cursist verschillende ICLON deficiëntievakken volgen.

Het aanbod

In overleg met de studieadviseur van het ICLON stelt u vast welke vakken u aan de Erasmus School of Economics wil gaan volgen. Vervolgens kunt u in de course guide informatie over deze vakken vinden. U leest hier meer over de docenten, de inhoud, het rooster en de literatuur van het vak.

Kosten voor deelname

ICLON-studenten die nog deficiënties voor hun lerarenopleiding weg moeten werken, komen in aanmerking voor inschrijving tegen een gereduceerd tarief. Dit geldt voor de volgende vakken:

 • FEB12004-Internationale economie (8EC) - blok 1
 • FEB11001-Micro-economie (8EC) - blok 2
 • FEB12003-Finance 1 (8EC) - blok 2
 • FEB12006-Geschiedenis van het economisch denken (4EC) - blok 3
 • FEB11008-Marketing (8EC) - blok 4
 • FEB12002-Filosofie van het economisch denken (4EC) - blok 5
 • FEB12007-Intermediate Accounting (8EC) - blok 5

De kosten voor de deficiëntievakken van ICLON zijn €30,- per creditpunt. Daarnaast betaalt u per collegejaar een bijdrage van €35,- voor administratiekosten.

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief, moet u een bewijs van inschrijving voor de ICLON-lerarenopleiding kunnen overleggen. Zonder een inschrijving bij het ICLON komt u niet in aanmerking voor het gereduceerde tarief en maakt u gebruik van de regeling voor reguliere cursisten. De kosten kunt u in de ESE webshop betalen.

Van aanmelding tot inschrijving

 • Nadat u een keuze heeft gemaakt, gaat u naar de ESE Webshop en bestelt u het desbetreffende vak én het product "administratiekosten".
 • U vult het inschrijfformulier in en mailt deze, samen met de benodigde documenten, naar cursisten@ese.eur.nl.
 • Uw complete aanmelding moet vóór de volgende datum bij ons binnen zijn: 
  • Blok 1: 12 augustus 2019
  • Blok 2: 7 oktober 2019
  • Blok 3: 1 december 2019
  • Blok 4: 10 februari 2020
  • Blok 5: 13 april 2020

   Let op: Aanmeldingen die we na de deadline ontvangen, nemen we niet meer in behandeling.  
    
 • Nadat we uw complete aanmelding hebben ontvangen, beoordelen we of u voldoet aan de vereisten voor het vak / de vakken. Twijfelt u of u over voldoende voorkennis beschikt? Neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze site.
 • Binnen twee weken na ontvangst van uw complete aanmelding informeren wij u of u toelaatbaar bent.
 • Vier tot zes weken na ontvangst van uw complete aanmelding ontvangt u uw collegekaart via de post. De inloggegevens voor SIN-Online en Blackboard ontvangt u via email.

Annulering

U kunt uw aanmelding wijzigen of annuleren tot aan de aanvang van de cursus door een email te sturen naar cursisten@ese.eur.nl. De annuleringskosten bedragen €50,- voor vakken die nog niet zijn gestart. Na aanvang van de cursus kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht en wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.

Inschrijven voor vakken, practica en tentamens

Nadat u een bevestiging hebt ontvangen dat u als cursist bent ingeschreven, schrijft u zich in voor het vak en het eventuele bijbehorende practica waarvoor u bent toegelaten. Inschrijven voor vakken en practica gaat via SIN-Online. Informatie over de inschrijfprocedure en deadlines vindt u op de startpagina voor studenten. U wordt door ons ingeschreven voor het (her)tentamen.

De practica van bachelorvakken zijn voor cursisten niet verplicht. Bij een aantal vakken kunt u echter een deel van het cijfer behalen tijdens de practica, door middel van opdrachten, presentaties of tussentoetsen. U kunt dit nakijken per vak in de vakinformatie in de Course Guide.

Contact

Voor meer informatie of advies over het volgen van vakken als cursist kunt u een email sturen naar cursisten@ese.eur.nl of contact opnemen met de Informatiebalie van Erasmus School of Economics.