Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Contact

Naam

Functie

Prof. dr. J.A.  Monsma

wetenschappelijk directeur

Mw. mr. A.P. Monsma

wetenschappelijk onderzoeker

Mr. dr. A.W. Schep

wetenschappelijk onderzoeker

R.H. Kastelein

student-assistent