prof.mr.
(Edwin) FW Bleichrodt

Full Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-001
Telephone
0104088804
Email
f.bleichrodt@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • F.W. Bleichrodt, N. van Strien & J. Bemelmans (2020). Digitaal procederen bij de Hoge Raad in alle strafzaken mogelijk Nederlands. Nederlands Juristenblad (NJB), 2020 (493), 551.
    • F.W. Bleichrodt (2018). Vrijheidsbeperking. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (63), 337-338.
    • F.W. Bleichrodt (2016). Van voor naar achter. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (52).
    • F.W. Bleichrodt (2016). Extra beveiligd. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (1).
    • F.W. Bleichrodt (2016). Verantwoorde sancties. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (1).
    • F.W. Bleichrodt (2013). Sancties overzee. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2013 (295).
    • F.W. Bleichrodt (2011). Strafdoelen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (3).
    • F.W. Bleichrodt (2010). Een voortvarende tenuitvoerlegging van straffen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2010 (5), 221-224.
    • F.W. Bleichrodt (2009). Tanend vertrouwen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2009, 267-270.
    • F.W. Bleichrodt (2020). Dynamiek tussen de wetgever en de strafrechter. Nederlands Juristenblad (NJB), 2020 (1500).
    • F.W. Bleichrodt (2016). Twee studies over de voorwaardelijke straf. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (47).
    • F.W. Bleichrodt (2013). Noot bij: Hoge Raad 11 september 2012 (11/01243, 11/00549, 11/00550, 11/03781). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (19), 2827-2885.
    • F.W. Bleichrodt (2013). Noot bij: Hoge Raad 3 juli 2012 (11/00079). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (14), 1509-1525.
    • F.W. Bleichrodt & E.M. Moerman (2013). Enkele vormen van private bijdragen aan de opsporing belicht. Ars Aequi, 62 (07/08), 566-573.
    • F.W. Bleichrodt (2012). Toenemend appel in het penitentiair recht; achtergronden en voorstellen tot beheersing. Delikt en Delinkwent, 42 (3), 177-187.
    • F.W. Bleichrodt (2012). Hoge Raad, 27-03-2012, 10/02988. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (36), 5363-5374.
    • F.W. Bleichrodt (2012). Hoge Raad, 22-05-2012, 10/04013. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (37/38), 5466-5472.
    • F.W. Bleichrodt (2012). Hoge Raad, 20-03-2012, 10/02739. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (30), 4844-4854.
    • F.W. Bleichrodt & M.C.P. Korten (2012). Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming. Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (1300), 1564-1571.
    • F.W. Bleichrodt (2012). Herziening ten nadele: alleen voor uitzonderlijke gevallen. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 173 (3), 132-134.
    • F.W. Bleichrodt (2012). Hoge Raad, 05-06-2012, 10/01701. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (50), 7465-7473.
    • F.W. Bleichrodt (2012). Hoge Raad, 29-05-2012, 10/05534. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (30), 4854-4856.
    • F.W. Bleichrodt (2009). De herontdekking van de bijzondere voorwaarde. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 304-313.
    • F.W. Bleichrodt (2009). De strafrechter en de invulling van de straf. Delikt en Delinkwent, 2009 (66), 897-913.
    • F.W. Bleichrodt (2019). Herziening van arresten en vonnissen, commentaar bij artikelen 457-481 Sv. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar (13e druk). Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2015). Bijdrage. In Tekst en Commentaar Strafvordering (elfde druk) (pp. 1811-1853). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2013). Commentaar bij artikelen 457-482 Sv. In Commentaar bij artikelen 457-482 Sv (pp. 457-482). Kluwer: Deventer
    • F.W. Bleichrodt (2013). Het ondergaan van behandeling als voorwaarde. In M.J.F. van der Wolf, H.J.C. Van Marle & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede druk) (pp. 465-478). Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2011). Herziening van arresten en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2010). Herziening van arresten en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar (pp. 1486-1512). Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2009). Herziening van arresten en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar (pp. 1486-1512). Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2009). Herziening van arrest en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2018). Vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking in het Strafrecht. In T. Cleiren (Ed.), Preadviezen 2018 (Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, 2018) (pp. 153-188). Den Haag: Boomjuridisch
    • F.W. Bleichrodt (2018). Abolition of the Death Penalty in Time of War. In P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 1029-1035). Cambridge: Intersentia
    • F.W. Bleichrodt (2018). Abolition of the Death Penalty. In P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 959-965). Cambridge: Intersentia
    • F.W. Bleichrodt (2018). No Punishment without Law. In P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 655-667). Cambridte: Intersentia
    • F.W. Bleichrodt (2018). Right to Liberty and Security. In P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn & L. Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (pp. 439-497). Cambridge: Intersentia
    • F.W. Bleichrodt (2017). Strafrecht: Feitelijk leidinggeven. In B.F. Assink (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders (Instituut voor Ondernemingsrecht, Nummer 104) (pp. 167-177). Deventer: Wolters Kluwer
    • S. Struijk & F.W. Bleichrodt (2017). Alles onder controle in de EBI? In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 405-414). Den Haag: Boom criminologie
    • F.W. Bleichrodt (2017). Commentaar op de artikelen 457-482. In C.P.M. van Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpaalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering (twaalfde druk) (boek en online). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2016). Responsieplichten in het strafproces. In Gehoord de Procureur-Generaal, liber amicorum J.W. Fokkens (pp. 29-38). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.W. Bleichrodt & A.J. Machielse (2015). Enkele opmerkingen over gedwongen behandeling en gevaar in justitiële inrichtingen. In P.A.M. Mevis & e.a. (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht, liber amicorum prof.dr. H.J.C. van Marle (pp. 215-226)
    • F.W. Bleichrodt (2014). De voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling in het licht van een geloofwaardig sanctiestelsel. In E.J. Hofstee, O. Jansen & A. Smit (Eds.), Kringgedachten. Opstellen van de Kring Corstens (pp. 241-250). Deventer: Wolters Kluwer
    • H. de Doelder & F.W. Bleichrodt (2014). Inbrekersrisico. In J.W. Fokkens, P.H. van Kempen, H. Sackers & P. Vegter (Eds.), Ad hunc modum, liber amicorum Ad Machielse: opstellen over materieel strafrecht (pp. 13-21). Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2013). Het nieuwe strafrechtelijk sanctiestelsel van Curaçao. In E. Bleichrodt, A. Hartmann, P. Mevis, L. Rogier & B. Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht liber amicorum Hans de Doelder (pp. 13-22). Nijmegen: Wolf legal Publishers
    • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2013). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt & C.J.G. Bleichrodt (2011). De straftoemetingsbevoegdheid van de rechter in het geding. In F.W. Bleichrodt, J.A.W. Lensing & P.C. Vegter (Eds.), De rechter in het geding (liber amicorum J.P. Balkema) (pp. 107-120). Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2011). Bewijsminima: een nieuwe invulling? In Levend strafrecht (liber amicorum Ybo Buruma). Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2011). De introductie van de herziening ten nadele in het Nederlands strafprocesrecht. In F.W. Bleichrodt (Ed.), Herziening in strafzaken (pp. 55-65). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • F.W. Bleichrodt (2011). Beperking van gedrag en beïnvloeding van bewegingsvrijheid in het Nederlands straf- en strafprocesrecht. In F.W. Bleichrodt & S. De Decker (Eds.), Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2010). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
    • F.W. Bleichrodt (2010). Cassatie in het belang der wet in strafzaken. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.M. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 211-219). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • F.W. Bleichrodt (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-246, 11/02625, p.2891-2894.
   • F.W. Bleichrodt (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, februari 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-392, 11/05185, (Noot). p.4434-4444.
   • F.W. Bleichrodt (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, januari 22), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-245, 12/04155j, (Noot). p.2885-2891.
   • F.W. Bleichrodt (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 26), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-85, 11/03222, (Noot). p.970-994.
   • F.W. Bleichrodt (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juli 3), NJ 2012-489, 10/03916, (Zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer).
   • F.W. Bleichrodt & P.C. Vegter (2021). Sanctierecht (3e druk) (Ons Strafrecht). Deventer: Kluwer
   • F.W. Bleichrodt, Ch. Lei & T. Spronken (2019). Detention necessity review (DNR) Wuhu Pilot Project research report: comparative perspectives of China and the EU. China: China Legal Publishing House
   • J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R. Bakker, B.A. Salverda & P.A.M. Mevis (2018). De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie (Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2017). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Wolters Kluwer
   • F.W. Bleichrodt & P.C. Vegter (2016). Sanctierecht. Deventer: Wolters Kluwer
   • F.W. Bleichrodt & P.C. Vegter (2013). Sanctierecht (Ons strafrecht, deel 3). Deventer: Kluwer
   • H.G. van de Bunt, F.W. Bleichrodt, S. Struijk, P.H.P.M. de Leeuw & D. Struik (2013). Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
   • P.A.M. Mevis, F.W. Bleichrodt & B.W.A. Volker (2012). Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2010). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
   • F.W. Bleichrodt, J.P. Balkema, M. Barels, A.J. Machielse & H.J.B. Sackers (Ed.). (2019). Praktisch en veelzijdig (vriendenboek voor Paul Vegter). Deventer: Wolters Kluwer
   • B.A. Salverda, F.W. Bleichrodt, A.R. Hartmann, P.A.M. Mevis & L.J.J. Rogier (Ed.). (2013). Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
   • F.W. Bleichrodt (Ed.). (2011). Herziening in strafzaken. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • F.W. Bleichrodt, J.A.W. Lensing & P.C. Vegter (Ed.). (2011). De rechter in het geding (liber amicorum J.P. Balkema). Deventer: Kluwer
   • F.W. Bleichrodt (2012). Boekbespreking 'De strafrechtelijke overeenkomst' [Bespreking van het boek De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht]. Delikt en Delinkwent, 42(6), 508-512.
   • F.W. Bleichrodt (2010). Over burgers en opsporing. Deventer: Kluwer
 • Sancties

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  NL
  Description
  voorzitter redactie

  Boom Uitgevers Juridisch

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Vereniging vergelijkende studie Recht NL & Belgie

  KNVB

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Is current
  Place
  ZEIST
  Description
  Lid beroepscommissie seksuele intimidatie

  KNVB

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Is current
  Place
  ZEIST
  Description
  Lid commissie beroep betaald voetbal
 • Legal Practice in Theory & Practice

  Title
  Legal Practice in Theory & Practice
  Year
  2020
  Year level
  master

  Sanction Law

  Title
  Sanction Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088804
 • Hoge Raad der Nederlanden

  Role
  Advocaat-Generaal
  Start date approval
  Sep/2013

  SSR

  Role
  Docent
  Start date approval
  Jan/2016

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam