dr. (Emese) EKE von Bone

dr. (Emese) EKE von Bone
Assistant professor Erasmus School of Law Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vonbone@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Emese Bone (2019) - Twee experimenten met laagdrempelige rechtspraak: de Rotterdamse Regelrechter en de Haagse Wijkrechter; In gesprek met kantonrechter/regelrechter mr.Wim Wetzels en kantonrechter/wijkrechter mr.Jerzy Luiten - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 23 (4), 21-39 - doi: 10.5553/TMD/138638782019023004005
 • Emese Bone (2019) - ‘Naar een Nabijheidsrechter’, een onderzoek naar de inpasbaarheid van de Belgische en Franse vrederechter in het Nederlandse rechtsbestel - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2019 (23), 30-41 - doi: 10.5553/TMD/138638782019023203004
 • Emese Bone (2019) - De Rotterdamse Regelrechter in actie - Ars Aequi, 2019 (mei), 399-407 - [link]
 • Emese Bone (2019) - De vrederechter in historisch perspectief - Justitiele Verkenningen, 45 (maart), 26-38 - doi: 10.5553/JV/016758502019045001003 - [link]
 • Emese Bone (2018) - Experimenteren met de vrederechter is de moeite waard! - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 22 (2), 23-48 - doi: 10.5553/TMD/138638782018022002004
 • Emese Bone (2017) - Les femmes considérées comme une minorité et leur rôle dans le tribunal de famille de l'Antiquité à nos jours - Mémoirs de la Société pour l'Histoire du Droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 2018 (74), 343-361
 • Emese Bone (2016) - Herinvoering van de vrederechter in Nederland mogelijk een feit? - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2016 (20), 45-48 - doi: 10.5553/TMD/138638782016020004006
 • Emese Bone (2016) - Terug naar een 'mediationrechter' in Nederland conform het model van Voltaire? - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2016 (20), 17-21 - doi: 10.5553/TMD/138638782016020001003
 • Emese Bone (2016) - De rol van Cornelis Felix van Maanen in een rechtsstaat van Napoleon - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 18 (1), 86-103
 • Emese Bone (2014) - Historical development of grounds for divorce in the French and Dutch civil codes - Fundamina. A Journal of Legal History, 2014 (Special issue 2), 1006-1014
 • Emese Bone (2013) - The Roman family court (iudicium domesticum) and its historical development in France and the Netherlands - Osaka University Law Review, 2013 (2), 24-44
 • Emese Bone (2011) - Verslag Conferentie 'Justice of Peace in Europe' - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2011 (15), 60-63
 • Emese Bone (2011) - Kruistocht naar de buurtrechter alias de vrederechter - Journal des Juges de Paix / Tijdschrift van de vrederechters, 120 (november/december), 486-489
 • Emese Bone (2011) - Het vredegerecht en de vrederechter in Schoonhoven, een laagdrempelige rechter die 200 jaar geleden in Nederland werd ingevoerd - Historische encyclopedie Krimpenerwaard H.E.K., 35 (4), 137-155
 • Emese Bone (2011) - The Justice of the Peace in the Dutch judiciary system in historical and European context - Seoul Law Review, 19 (2), 1-24
 • Emese Bone (2010) - De receptiegeschiedenis van de patria potestas en de maritale macht in het Nederlands Burgerlijk Wetboek van 1838. Libellus ad Thomasium, Essays in Roman Law, Roman-Dutch Law and Legal History in honour of Philip J. Thomas - Fundamina. A Journal of Legal History, 16 (1), 539-551
 • Emese Bone (2009) - De 'Zutphense Juffrouw' geeft na 100 jaar haar geheimen prijs! - Ars Aequi, 58 (9), 546-551
 • Emese Bone (2009) - De buurtrechter alias de vrederechter, terug van weggeweest? - Nederlands Juristenblad (NJB), 2009 (februari), 491-495
 • Emese Bone (2008) - Een conciliërende werking van de vrederechter in arbeidszaken? - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 12 (3), 75-86
 • Emese Bone (2008) - Opera en Recht: 'Fidelio' van Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Ars Aequi, 57 (november), 776-778
 • Emese Bone (2006) - Le refus du ministre Cornelis Felix van Maanen de devenir le 'Joseph Fouché' hollandais. L' échec du projet d'instauration d'une "haute police à la Française" dans la Hollande de Louis Napoléon - Revue historique de droit français et étranger, 2 (avril-juin), 269-279
 • Emese Bone (2005) - Een 'flashback' van de Nederlandse adoptieregeling - Ars Aequi, 54 (maart), 130-137
 • Emese Bone (1999) - De vredebureaus en de familierechtbank - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 3 (4), 75-80
 • Emese Bone & CJM Kuiters (1995) - Het juridisch gezag van vrouwen over hun minderjarige kinderen in historisch perspectief - Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 16 (4), 413-427
 • Emese Bone (1991) - Un portrait du juge de paix et du conseil de famille en Hollande (1811-1838). Contribution à l' histoire de la Justice "exportée" - Episodiques, (5), 87-96

 • Emese Bone (2014) - Amuse 'Opera en Recht, La Clemenza di Tito - Ars Aequi, 2014 (Speciale editie 'Recht en Chaos' ter ere van Prof. Laurens Winke), 8-11
 • Emese Bone (2012) - De vrederechter en zijn opvolger de kantonrechter, snelle en goedkope rechtspraak onderbelicht! - Ars Aequi, 2012 (februari), 78-80
 • Emese Bone (2012) - Pleidooi voor een buurtrechter - Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (87), 743
 • Emese Bone (2009) - Naschrift. De buurtrechter alias de vrederechter, terug van weggeweest? - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (18), 1161-1163
 • Emese Bone (2008) - In Memoriam Chris ten Raa (1926-2007) - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 10 (1), 118-121
 • Emese Bone (2002) - Le pensionnaire municipal et sa double fonction; un homme politique et un acteur en justice souvent négligé, résumé - Revue du Nord. Histoire et Archéologie Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, 84 (344), 177-178
 • Emese Bone (2001) - Guillaume I (1772-1844), roi constitutionnel des Pays-Bas, tenté par l'absolutisme éclairé, résumé - Revue du Nord. Histoire et Archéologie Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, 2001 (83), 177-178

 • Emese Bone, JP Dore & JBM van Hoek (1990) - Casusboek Historische ontwikkeling van het recht - EUR

 • Emese Bone (2013) - The Justice of the Peace in Europe, Contributions of the conference 'Justice of the Peace in Europe' - Erasmus School of Law (ESL)

 • Emese Bone (2010) - Boekbespreking 'Rotterdamse Juristen' - Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 12, 245-249

 • Emese Bone (2020) - ‘Olympe de Gouges (1748-1793) 'avangardiste' avant la lettre van de Declaration des droits de la femme! - In N. Eftymiou & P.W.A. Huisman, De vele facetten van het staatsrecht, Opstellen aangeboden aan Prof.dr. R. de Lange (pp. 201-211) - Wolf Legal Publishers
 • Emese Bone (2019) - Aanteekening op de Grondwet - 1839, Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) - In G. Martyn, L. Berkvens & P. Brood, Juristen die schreven en bleven (pp. 99-104) - Uitgeverij Verloren
 • Emese Bone (2019) - The Dutch Constitution of 1848 in its historical and European context - In Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro, l’uomo, la persona, il diritto, Tomo I (pp. 772-783) - Cacucci Editore
 • Emese Bone (2019) - The Influence of the trias politica of Montesquieu on the first Dutch Constitution - In S.P. Donlan & J. Mair, Comparative Law: Mixes, Movements, and Metaphors (pp. Chapter 8) - Rougledge
 • Emese Bone (2016) - Prostitution in the Netherlands, a historical survey - In E. Hoebenreich, V. Kühne, E. Osaba & R. Mentxaka, El Cisne III, Prostitución femenina en la experienca histórico-juridica (pp. 19-34) - Edizioni Grifo
 • Emese Bone (2015) - Van familierechtbank naar familierechtbank: het echtscheidingsdebat in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden - In S. van de Perre & F. Judo, Belg en Bataaf. De wording van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (pp. 245-255) - Uitgeverij Polis
 • Emese Bone (2014) - Patrimonial affairs in blended families, before the family council (the Netherlands 1811-1838) - In D. De Ruysscher & E. Alofs, Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis / Blended families: law and history (pp. 77-89) - Maklu
 • Emese Bone (2013) - History of the Roman Family Courts (iudicium domesticum) - In Martha Elena Montemayor Aceves & Aurelia Vargas Valencia, Estudios de Derecho romano Interpretación y tradición, Supplementum V Nova Tellus, Anuario del Centro de Estudios Clásicos (pp. 201-224) - Universidad Nacional Autónoma de México
 • Emese Bone (2013) - The Justice of Peace in the Dutch Judiciary System, historical land comparative remarks - In E. von Bóné, The Justice of the Peace in Europe, Contributions of the conference 'Justice of the Peace in Europe' (pp. 3-12) - Erasmus School of Law (ESL)
 • Emese Bone (2013) - The position of women in the Roman family court and its reception in French law - In Rosalia Rodriguez Lopez & Maria Jose Bravo Bosch, Mulier: Algunes Historias e Instituciones de Derecho Romano (pp. 357-377) - Dykinson
 • Emese Bone (2013) - Le Code Pénal français aux Pays-Bas (1811-1886) et sa réception au regard du Code Pénal néerlandais - In Yves Jeanclos, La Dimension Historique de la Peine 1810-2010 (pp. 314-322) - Economica
 • Emese Bone (2012) - Women and Violence in the Netherlands, Grounds for divorce in the French Civil Code - In Evelyn Höbenreich, Viviana Kühne & Francesca Lamerti, El Cisne II. Violencia, procesa y discurso sobre género. Red de trabajo de Derecho Romano, Estudios de Género y Tradiciòn Jurìdica Romana (pp. 29-45) - Edizioni Grifo
 • Emese Bone (2012) - Het vredegerecht van Delft en de vrederechter - In Delfia Batavorum (jaarboek 21 - 2011) (pp. 129-144) - Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Emese Bone (2011) - Tweehonderd jaar ontwikkeling van de competentie van de vrederechter/kantonrechter in Nederland (1811-2011) - In G. Martyn, Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht/Scènes de l'histoire de la justice de paix (pp. 71-83) - Die Keure/La Charte
 • Emese Bone (2010) - The position of women in the family council in the Netherlands since the French Empire (1811-1813) - In Evelyn Höbenreich & Viviana Kühne, El Cisne derecho romano biologismo y algo más (pp. 25-42) - Edizione Grifo
 • Emese Bone (2010) - De competentie van de vrederechter in historisch perspectief - In De kantonrechter en/of civiele rechter van de toekomst (pp. 15-30) - Raad voor de rechtspraak
 • Emese Bone (2009) - De vrederechter als politierechter in de Franse tijd. Spoelstra moet boeten voor dochter (27 november 1811) - In E.C. Coppens, J. Hallebeek, D. Heirbaut, Th. van der Meer & C.H. van Rhee, Fabrica Iuris; Opstellen Over de Werkplaats van Het Recht Aangeboden aan Sjoerd Faber (pp. 207-223)
 • Emese Bone (2007) - Die Kodification und Gerichtsverfassung in den Niederlanden in der franzözischen Periode - In Andreas Bauer & Karl H.L. Welker, Europa und seine Regionen 2000 Jahre Rechtsgeschichte (pp. 523-534) - Böhlau Verlag
 • Emese Bone (2006) - Une comparaison de l'adoption dans le Code Civil Français et le Code Civil Néerlandais - In G. Macours & R. Martinage, Juris Scripta Historica XXI, Les démarches de codification du Moyen-Âge à nos jours, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (pp. 177-189) - Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis
 • Emese Bone (2004) - Cornelis Felix van Maanen, juriste polyvalent pendant la période française aux Pays-Bas (1795-1813) - In A. Deperchin, N. Derasse & B. Dubois, Figures de justice, études en l'honneur de Jean-Pierre Royer (pp. 1-8) - Centre d'Histoire Judiciaire
 • Emese Bone (2003) - L'évolution de l'adoption aux Pays-Bas: La prise en compte de l'intérêt des enfants et de celui des adoptants - In Sylvie Humbert, Famille et education l'enfant roi? Actes du colloque des 5 et 6 avril 2000 par la Faculté Libre de Droit, à l'Institut Catholique de Lille, avec la collaboration de Hubert Lefebre, Doyen de la Faculté Libre du Droit (pp. 61-75) - l'Espace Juridique
 • Emese Bone (2002) - Guillaume I (1772-1844), roi constitutionnel des Pays-Bas, tenté par l'absolutisme éclairé - In X X, L'absolutisme éclairé, textes réunis et présentés par Serge Dauchy et Catherine Lecomte, [Journées Internationales d'Histoire du Droit de Versailles, 2-5 Juin 2000. Société d'histoire du Droit des pays Flamands, Picards et Wallons] (pp. 151-161) - Centre d'Histoire Judiciaire
 • Emese Bone (2002) - Le pensionnaire municipal et sa double fonction; un homme politique et un acteur en justice souvent négligé - In René Robaye, Les acteurs de la justice, magistrats, ministère public, avocats, huissiers et greffiers (XIIe-XIX siècle), Travaux de la Faculté de Droit de Namur (pp. 150-162) - Presses Universitaires de Namur
 • Emese Bone (2001) - Comparaison entre le droit au divorce dans la République Batave (1798-1806) et dans l'Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten - In Serge Dauchy & Véronique Demars-Sion, Juges et Criminels, Etudes en hommage à Renée Matinage, Textes réunis par Serge Dauchy et Véronique Demars-Sion, avant propos de Jean-Pierre Royer et José Savoye (pp. 173-186) - l'Espace Juridique, Histoire Judiciaire
 • Emese Bone (2000) - Comparaison entre le droit au divorce dans la république Batave (1798-1806) et dans l'Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten - In Societé d'Histoire du Droit, Le droit commun et l'Europe (pp. 45-56) - Dykinson
 • Emese Bone (1999) - Het Franse echtscheidingsrecht in de rechtspraktijk van Dordrecht ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) - In C.J.H. Jansen & M. van de Vrugt, Recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Studiedag, Utrecht 1997 (pp. 49-61) - NUGI
 • Emese Bone (1998) - Der Einflusz des französischen Scheidungsrechts im Vereinigten Königreich der Niederlande (1815-1830) - In Reiner Schulze, Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte (pp. 267-276) - Duncker & Humblot
 • Emese Bone (1997) - Comptes Rendus - In Chr. Rachel, - - Duncker & Humblot
 • Emese Bone (1996) - L'influence de la loi Francaise sur le divorce dans le royaume uni des Pays-Bas (1815-1830) - In R. Martinage & J.P. Royer, Justice & Institutions francaises en Belgique (1795/-1815) (pp. 347-356) - Ester éditions
 • Emese Bone (1996) - De invloed van het France echtscheidingsrecht in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) - In R. van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus & W.J. Witteveen, Tussen Recht en Geschiedenis (pp. 237-248) - Tilburg University Press
 • Emese Bone (1995) - The introduction of the French Judicial organisation and the codification in the Netherlands during the French Period (1795-1813) - In J. Zlinszky, Publicationes Universitatis Miskolciensis, sectio Juridica et Politica (pp. 17-32) - Miskolci Egyetem
 • Emese Bone (1995) - Le juge de paix et la place de la femme dans le conseil de famille aux Pays-Bas au 19e siécle - In S. Dauchy & J.P. Royer, Le juge de paix, Nouvelles contributions européennes réunies et présentées par Serge Dauchy et Jean-Pierre Royer (pp. 143-153) - Centre d'Histoire Judiciaire
 • Emese Bone (1994) - De vertegenwoordiging van de vrouw in de familieraad en haar positie in voogdijzaken in de negentiende eeuw - In R. et al. Pieterman, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw, studiedag 1993 (pp. 127-139) - Gouda Quint
 • Emese Bone (1993) - Le système judiciaire aux Pays Bas - In J.P. Royer, Les Systèmes Judiciaires, cadres institutionnels et statuts de la magistrature (pp. 1-4) - Ministère de la Justice Conseil de la recherche
 • Emese Bone (1991) - Le système judiciaire aux Pays Bas - In J.P. Royer, Les Systèmes Judiciaires, Europe Occidentale (France, Belgique, Pays-Bas, R.F.A., Italie, Espagne, Portugal (pp. 1-14) - CNRS-URA
 • Emese Bone (1991) - Een beschouwing over de vrederechter en de familieraad - In J.P. Doré, Au jour d'amour, opstellen aangeboden aan Prof.dr. C.M.G. ten Raa (pp. 11-20) - EUR

 • Emese Bone (2003) - Recensie - In D. Helmers, - - Uitgeverij Verloren
 • Emese Bone (2000) - Guillaume I (1772-1844), roi constitutionnel des Pays-Bas, tenté par l'absolutisme éclairé - In Erasmus Universiteit Rotterdam, Reader Geschiedenis van het Publiekrecht onderdeel: Saatsrechtsgeschiedenis (pp. 206-215) - Gouda Quint

 • Emese Bone (2012) - Prostitution in the Netherlands - Confernce 'LEDA', Network for Gender studies in Roman law and legal history
 • Emese Bone (2012) - The 'reception' of the causes of divorce in the French and Dutch civil Code ant its historical development since Roman times - Sihda-Conference
 • Emese Bone (2010) - De vrederechter alias de buurtrechter, een rechtshistorische en rechtsvergelijkende excursie - Bijdragen in het kader van het symposium 'De buurtrechter alias de vrederechter: terug van weggeweest?
 • Emese Bone (2009) - The history of the position of women in the family council in the Netherlands - International Multidisciplinary Women's Congress / Uluslarasi Muldidisipliner Kadin Kongres

 • Emese Bone (2009) - The position of women in the Familiy Council in the Netherlands since the French Period (p. 615) - International Multidisciplinary Women's Congress, Uluslarasi Multidisipliner Kadin Kongresi
 • Emese Bone (2009) - De terugkeer van de buurtrechter alias de vrederechter. Een rechtshistorische-rechtsvergelijkende excursie - De Doelderdag

 • Emese Bone (1992) - De Familieraad in Nederland (1811-1838) - EUR

 • Emese Bone (2013) - The Roman family courts (iudicium domesticum) and its historical development in France and the Netherlands - Lezing Universiteit van Zuid Afrika (UNISA)
 • Emese Bone (2013) - Grounds for divorce int he French en Dutch Civil Code and its historical development since Roman times - Lezing South African Legal History Society
 • Emese Bone (2012) - Patrimonial affairs in blended families, before the familiy-council (the Netherlands, 1811-1838)/De familieraad en vermogenskwesties in nieuw samengestelde gezinnen (Nederland, 1811-1838)/Le conseil de famille et droits patrimoniaux dans la famille recomposé (Pays-Bas, 1811-1838) - Congres 'Inheritance, patrimonial rights and blended families confronting past and present'
 • Emese Bone (2012) - The position of women in the Western and the Arabic world - Summerschool Erasmus School of Law, Erasmus University
 • Emese Bone (2012) - The Justice of the Peace in the Dutch and other European Judiciary Systems, historical and comparative remarks and the role of the justice of the peace in family matters - Kyoto
 • Emese Bone (2012) - The Roman Family court (iudicium domesticum) and its historical development in France and the Netherlands - Osaka University, Graduate School of Law
 • Emese Bone (2012) - The position of women in divorce from ancient Roman times and its historical development in the Netherlands - University Tokyo
 • Emese Bone (2012) - The position of women in divorce from ancient Roman times and its historical development in the Netherlands - Tsukuba University
 • Emese Bone (2012) - The Roman family court (iudicium domesticum) compared to the French 'tribunal de famille' in the first French Republic and its historical development in the Netherlands - University of Szeged
 • Emese Bone (2011) - Historical and comparative remarks on the justice of the peace in Europe - Conference The Justice of Peace in the Netherlands
 • Emese Bone (2011) - De vrederechter in Europa in historisch en rechtsvergelijkend perspectief - Congres Scènes uit de geschiedenis van het vredegerecht
 • Emese Bone (2011) - Il 'iudicium domesticum' comparato con il 'tribunal de famille' - Italië
 • Emese Bone (2011) - Women and violance in the Netherlands, causes of divorce in the French Civil Code - Convegno Leda Network for Gender Studies in Roman Law and Legal History
 • Emese Bone (2011) - Il 'iudicium domesticum' comparato con il tribunale domestico francese (tribunal de famille) nella prima Repubblica francese e il suo sviluppo storico - (Italië)
 • Emese Bone (2011) - The Roman family court ('iudicium domesticum') compared to the French 'tribunal the famille' in the first French Republic and its historical development - III Congreso Internacional de estudios clasicos en Mexico La tradicion clasica en occidente
 • Emese Bone (2011) - The justice of the peace in Europe in the Dutch judiciary system in historical and European context - Universiteit van Seoul
 • Emese Bone (2011) - The First constitution in the Netherlands and the trias politica during the Batavian Republic - Congres: Convegno Democrazia Rappresentativa o Democrazia Partecipativa? Crisi Della 'Divsione Dei Poteri'
 • Emese Bone (2011) - Het vredegerecht van Delft en de vrederechter, die tweehonderd jaar geleden in Nederland werd ingevoerd - Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Emese Bone (2011) - Het vredegerecht en de vrederechter van Delft in de Franse tijd - Vereniging Delfia Batavorum
 • Emese Bone (2011) - La donna e salute nel consiglio di famiglia - Universita degli studi di Bari Aldo Moro
 • Emese Bone (2011) - La Mediazione: una strada alternativa di civilta giuridica - Universita degli studi di Bari Aldo Moro
 • Emese Bone (2011) - Il iudicium domesticum e la posizione della donna nel consiglio di famiglia - Universita degli studi di Bari Aldo Moro
 • Emese Bone (2010) - Het vredegerecht en de vrederechter van Schoonhoven - Historisch Genootschap Schoonhoven
 • Emese Bone (2010) - De vrederechter alias de buurtrechter in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief - Kring van Kantonrechters
 • Emese Bone (2009) - De terugkeer van de buurtrechter alias de vrederechter? Een rechtshistorische-rechtsvergelijkende excursie - 'De Doelderdag', Symposium 'De terugkeer van de buurtrechter alias de vrederechter?'
 • Emese Bone (2009) - The position of women in the Family council in the Netherlands during the French Empire (1811-1813) - Symposium 'Leda' Network for Gender Studies and Roman Legal Tradition
 • Emese Bone (2009) - Le tribunal de famille chez les Romains (ludicium domesticum) comparé avec le tribunal de famille dans la première République française et le développement historique - Société Internationale d'Histoire de Droit et des Antiquités Fernand de Visscher (SIHDA)
 • Emese Bone (1997) - Het Franse echtscheidingsrecht in de rechtspraktijk van Dordrecht ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) - Lezing Studiedag 19e en 20e eeuw
 • Emese Bone (1991) - Le statut des Magistrats en Europe - Lezing Congres Ecole Nationale de la Magistrature

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR317

Thesis Master Private Law

Year
2021
Course Code
RS112

Thesis Master Constitutional and Adminis

Year
2021
Course Code
RS113

Regeren en besturen

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB78

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes