prof.dr. (Eric) EGC Rassin

Associate Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Psychology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T13-46
Telephone
0104088709
Email
rassin@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Eric Rassin (1969) is Endowed Professor of Legal Psychology at the Faculty of Social Sciences and the School of Law at Erasmus University Rotterdam.

Prof. mr. dr. Rassin studied law and mental health sciences. He obtained his PhD degree at the University of Maastricht (2000) for a thesis on thought suppression. Previously he worked at Maastricht University. Besides his part time appointment at the EUR, he acts as an expert witness for various Criminal Courts in the Netherlands.

His research interests include legal decision making (confirmation bias, tunnel vision, indecisiveness, negative evidence, and logical thinking), lie detection, interview and interrogation. Rassin has written over one hundred publications, including articles in international peer-reviewed journals, book chapters, and books.

 • E.G.C. Rassin (2013). Zoiets doe je toch niet?! Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2013 (6), 202-208.
 • E.G.C. Rassin (2013). Over de gevolgen van seksueel misbruik. Tijdschrift voor Criminologie, 55 (1), 84-87.
 • E.G.C. Rassin (2012). Inleiding op 'Judicial psychology' van J.J. Rachlinski. Rechtstreeks, 2012 (2), 11-14.
 • E.G.C. Rassin (2012). Hersenen in het strafrecht. Expertise en Recht, 2012 (3), 120-125.
 • E.G.C. Rassin (2012). Het gebruik van poppen en tekeningen bij het horen van kinderen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 35 (3), 76-80.
 • E.G.C. Rassin (2012). Wie zoekt, zal vinden. Ars Aequi, 54 (2), 166-169.
 • E.G.C. Rassin (2012). Kroniek rechtspsychologie: De waarheid over seksueel misbruik. Tijdschrift voor Criminologie, 54 (2), 172-180.
 • E.G.C. Rassin (2010). Tunnelvisie. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 12, 3-6.
 • E.G.C. Rassin (2010). Vijf jaar tunnelvisiecommotie: Het moet niet gekker worden. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 206-214.
 • E.G.C. Rassin (2008). Sickesz vs. de Vereniging van Kwakzalverij: Een illustratie van het belang van de empirische wetenschap in de rechtsgeleerdheid. Expertise en Recht, 2008 (1), 3-8.
 • E.G.C. Rassin (2008). De hand in eigen boezem: Vier hindernissen voor de forensische psychologie. De Psycholoog, 43, 462-469.
 • E.G.C. Rassin (2008). De waarheid. Bespreking van T. Derksen, het OM in de fout: 94 structurele missers. De Psycholoog, 2008 (43), 486-488.
 • E.G.C. Rassin (2008). De hand in eigen boezem: Vier hindernissen voor de forensische psychologie. De Psycholoog, 2008 (43), 462-469.
 • E.G.C. Rassin (2008). Sickesz vs. de Vereniging tegen de Kwakzalverij: Een illustratie van het belang van de empirische wetenschap in de rechtsgeleerdheid. Expertise en Recht, 1, 3-8.
 • E.G.C. Rassin (2006). Fouten verzekerd: Hoe wij omgaan met `de waarheid¿ in asielprocedures. Journaal vreemdelingenrecht, 5, 415-422.
 • E.G.C. Rassin & F. Poletiek (2005). (On)bewust. Voorwoord bij het themanummer. De Psycholoog, 2005 (40), 3.
 • J. van der Sleen & E.G.C. Rassin (2004). De verklaring vaak veranderd: Kenmerken voor valse zedenaangiften. Recherche Magazine, 8 (12), 32-33.
 • E.G.C. Rassin (2004). Cursus gespreksvaardigheden voor gevorderde politiefunctionarissen. De Psycholoog, 39 (9), 441-442.
 • E.G.C. Rassin (2004). De waarde van het woord. Over het belang van zelfrapportages voor de psychologie. De Psycholoog, 39 (1), 10-16.
 • E.G.C. Rassin & G.O. de Bruin (2002). Obsessies, intrusies en rituelen. Tijdschrift over Angst en Depressie, 1, 6-11.
 • E.G.C. Rassin, P.J. van Koppen & A. Vrij (2002). Van Othello tot Pinokkio. Over leugendetectie en haar achterliggende ratio. Nederlands Juristenblad (NJB), 43, 2130-2136.

 • E.G.C. Rassin (2015). De diagnostische waarde van bewijs. Deventer: Wolters Kluwer
 • E.G.C. Rassin (2007). Waarom ik altijd gelijk heb: Over tunnelvisie. Schiedam: Scriptum Psychologie
 • E.G.C. Rassin (2005). Thought suppression. Amsterdam: Elsevier

 • E.G.C. Rassin (2013). Het Spinoza-effect. Goedgelovigheid en de zoektoecht naar de waarheid. Schiedam: Scriptum
 • E.G.C. Rassin (2005). Tussen sofa en toga: Een inleiding in de rechtspsychologie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers

 • E.G.C. Rassin (2016). Daarom dus: De psychologie van oorzaak en gevolg in 20 raadsels. Schiedam: Scriptum
 • E.G.C. Rassin (2010). Niemand is uniek, behalve ik: Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert. Amsterdam: Bert Bakker

 • E.G.C. Rassin (2016). Defining forensic psycho(patho)logy. In The Handbook of forensic psychopathology and treatment (pp. 15-24). London: Routledge
 • E.G.C. Rassin (2012). Ongerechtvaardigde overtuigingen. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (Eds.), Gewogen oordelen: Essays over argumentatie en recht (pp. 55-68). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • E.G.C. Rassin & I. Candel (2010). Suggestie tijdens het verhoor. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 509-528). Deventer: Kluwer
 • I. Couvreur & E.G.C. Rassin (2010). Tunnelvisie in het opsporingsonderzoek. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 203-218). Deventer: Kluwer
 • E.G.C. Rassin & P.J. van Koppen (2010). Het kind als slachtoffer van een zedendelict: Bewijsperikelen. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 579-604). Deventer: Kluwer
 • P. Muris, E.G.C. Rassin & H.T. van der Molen (2009). Therapie-evaluatie onderzoek. In G. Smeets, A. Bos, H.T. Van der Molen & P. Muris (Eds.), Klinische psychologie: Diagnostiek en therapie (pp. 681-705). Groningen/Heerlen: Wolters Noordhoff/Open Universiteit Nederland
 • E.G.C. Rassin (2008). De juiste keuze. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht: Over gedragspresumptie en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 65-81). Den Haag: Boom juridische uitgevers
 • E.G.C. Rassin (2008). De psycholoog als forensisch expert. In A.P.A. Broeders & E.R. Muller (Eds.), Forensische wetenschap: Studies over forensische kennis en organisatie (pp. 101-120). Deventer: Kluwer

 • E.G.C. Rassin & P.J. van Koppen (2002). Het verhoren van kinderen in zedenzaken. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 507-530). Deventer: Kluwer
 • E.G.C. Rassin & M.J.J.M. Candel (2002). Suggestie tijdens het verhoor. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 465-483). Deventer: Kluwer
 • E.G.C. Rassin (2002). De psycholoog en het deskundigenbewijs. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 337-355). Deventer: Kluwer

 • E.G.C. Rassin (2012). Commentaar van Eric Rassin bij Henrik Kaptein [Bespreking van het boek Gewogen oordelen: Essays over argumentatie en recht]. .
 • E.G.C. Rassin (2012). Over schone schijn [Bespreking van het boek Er zijn fouten gemaakt (maar niet door mij), Waarom we dwaze overtuigingen, slechte beslissingen en kwetsend gedrag rechtvaardigen]. De Psycholoog, 47(5), 21-22.
 • E.G.C. Rassin (2012). Geen 'nietjes'-proefschrift [Bespreking van het boek TBS: Veroordeeld tot vooroordeel; Een analyse van historische fundamenten van recente knelpunten, het systeem en buitenlandse alternatieven]. De Psycholoog, 48(2), 24-26.
 • H.L.G.J. Merckelbach & E.G.C. Rassin (1999). Psycho-experts in de rechtszaal [Bespreking van het boek Whores of the court: The Fraud of psychiatric testimony and the rape of American justice]. De Psycholoog, 34, 389-390.

 • E.G.C. Rassin (2008). De waarheid [Bespreking van het boek Het OM in de fout: 94 structurele missers]. De Psycholoog, 43, 486-488.
 • E.G.C. Rassin (2007). Rotte vis op een ontspoorde trein [Bespreking van het boek Lucia de B: Reconstructie van een gerechtelijke dwaling]. De Psycholoog, 42, 558-559.
 • E.G.C. Rassin (2006). `Evidence based practice¿ in de forensische psychiatrie? [Bespreking van het boek Behandelstrategieën bij forensisch-psychiatrische patiënten]. De Psycholoog, 41, 536-537.
 • E.G.C. Rassin (2006). Pokerfaceperikelen [Bespreking van het boek Perception of facial expressions in psychiatric and neurological disorders]. De Psycholoog, 41, 273-274.
 • E.G.C. Rassin (2006). Grumpy old men, oftewel het geval Statler & Waldorf [Bespreking van het boek The popular policeman and other cases: Psychological perspectives on legal evidence]. De Psycholoog, 41, 79-80.
 • E.G.C. Rassin (2006). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet [Bespreking van het boek Reasoning processes in the development and maintenance of obsessive-compulsive disorder]. De Psycholoog, 41, 27-28.
 • E.G.C. Rassin (2005). Van de regen in de drup [Bespreking van het boek Science and pseudoscience in clinical psychology]. De Psycholoog, 40, 140-142.
 • E.G.C. Rassin (2005). That's life [Bespreking van het boek Prevention and treatment of chronic posttraumatic stress disorder]. De Psycholoog, 40(7/8), 405-406.
 • E.G.C. Rassin (2005). Eens een dief, altijd een dief [Bespreking van het boek Stereotype change: Effects of disconfirming information]. De Psycholoog, 40, 659-660.
 • E.G.C. Rassin (2004). Wie ben ik? [Bespreking van het boek Apparent amnesia. Interidentity memory functioning in dissociative identity disorder]. .
 • E.G.C. Rassin (2004). Psychopaten en hun moeder [Bespreking van het boek De rol van moeder-zoon symbiose in perversie en zedendelinquentie : een wetenschappel?ke verantwoording over de mogel?ke gevolgen van een symbiotische moeder-zoonrelatie die niet door vader wordt beëindigd]. .
 • E.G.C. Rassin (2004). Resistance is futile [Bespreking van het boek The psychology of interrogations and confessions: A handbook]. Contemporary Psychology, 2004, 521-523.
 • E.G.C. Rassin (2004). Boekbespreking [Bespreking van het boek The psychology of interrogations and confessions : a handbook]. .
 • E.G.C. Rassin (2004). In elke Smeagol schuilt een Gollum [Bespreking van het boek Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes]. .
 • E.G.C. Rassin (2004). Psychometrie in de forensische psychiatrie [Bespreking van het boek Faking good, bad, and ugly. Malingering in forensic psychiatric inpatients]. .
 • M.H. Nagtegaal & E.G.C. Rassin (2003). Pleidooi voor herstructurering [Bespreking van het boek Het persoonlijkheidsonderzoek in het strafrecht: een aanzet tot de gedragswetenschappelijke verantwoording van de psychologische rapportage pro justitia, meer in het bijzonder van de toerekeningsvatbaarheidsbepaling]. .
 • E.G.C. Rassin (2003). Slachtofferitis: Verfrissende ontmoeting tussen sociologie en psychologie [Bespreking van het boek Erkenning: van oorlogstrauma naar klaagcultuur]. .
 • E.G.C. Rassin (2003). Vroeger was alles beter [Bespreking van het boek Erkenning: van oorlogstrauma naar klaagcultuur]. .
 • E.G.C. Rassin (2003). Vloeken help... toch wel [Bespreking van het boek Vloeken: Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustatie]. .
 • E.G.C. Rassin & G.O. de Bruin (2003). Cognitie en obsessie [Bespreking van het boek Cognitieve approaches to obsessions and compulsions]. .
 • E.G.C. Rassin (2003). Eind goed, al goed [Bespreking van het boek Terrorists, victims and society: Psychological perspectives on terrorism and its consequences]. .
 • E.G.C. Rassin (2003). Oppervlakkige dommigheid [Bespreking van het boek Why smart paeople can be so stupid]. .
 • E.G.C. Rassin (2002). De kunst van het liegen [Bespreking van het boek De leugen ontmaskerd: Over het doorzien van bedrog in zaken en politiek, op het werk en privé]. .
 • E.G.C. Rassin (2002). Drie keer niks [Bespreking van het boek Base instincts: What makes killer kill?]. .
 • E.G.C. Rassin (2002). The devil made me do it [Bespreking van het boek Het duiveltje van de geest: Een verkenning van het veelvoorkomende verschijnsel van dwangmatige kwade gedachten]. .

 • E.G.C. Rassin (Ed.). (2006-2006) Behaviour Research and Therapy.
 • E.G.C. Rassin (Ed.). (2006-2006) De Psycholoog.
 • E.G.C. Rassin (Ed.). (2003-2003) De Psycholoog.

 • E.G.C. Rassin (2008). De hand in eigen boezem: Vier hindernissen voor de forensische psycholoog (2008, maart 14). Rotterdam: Erasmus Universiteit

 • E.G.C. Rassin (2008). De hand in eigen boezem: Vier hindernissen voor de forensische psychologie (2008, maart 14). Rotterdam: Erasmus Universiteit

 • A.E.R. Bos, J. Huijding, L.R.R. Vogel, P. Muris, B. Mayer & E.G.C. Rassin (2008). Contingent self-esteem and psychopathological symptoms in adolescents. 15th general Meeting EAESP: Opatija, Croatia (2008, juni 13).
 • M.H. Nagtegaal & E.G.C. Rassin (2004). Aggressive thoughts and physical aggression. 28th International Congress of Psychology: Beijing, China (2004, augustus 9).
 • E.G.C. Rassin & A.F. Rootselaar (2003). From trauma to dissociation, and back? Psychology & Law international, interdisciplinary conference: Edinburgh (2003, juli 1).

 • E.G.C. Rassin (2000, oktober 18). Limitations of the thought suppression paradigm as a model of obsessive intrusions and memory loss. Universiteit Maastricht (143 pag.) (Maastricht: Datawyse/Universitaire Pers) Prom./coprom.: Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach & Prof.Dr. P.E.H.M. Muris.

Hoge Raad

Start date approval
Jan/2016
End date approval
Is current
Place
DEN HAAG
Description
ACAS

3.3 Legal Psychology

Title
3.3 Legal Psychology
Year
2020

Psychology of Law

Title
Psychology of Law
Year
2020
Year level
overig

4.1C Intro. to Forensic and Legal Psych

Title
4.1C Intro. to Forensic and Legal Psych
Year
2020

4.5 Moot Court Legal Psychology

Title
4.5 Moot Court Legal Psychology
Year
2020

Associate Professor

University
Erasmus University Rotterdam
School
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Department
Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Psychology
Country
The Netherlands
Telephone
0104088709

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes