mr.
(Henriette) JH van Dam - Lely

Lecturer Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
0104081640
Email
vandam@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.H. van Dam-Lely (2014). Procesinnovatie: KEIgoede ideeen? Verslag van de najaarsvergadering 2013 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 1, 38-44.
    • J.H. van Dam-Lely & M.L. Tuil (2006). Fundamentele herbezinning. Vergadering Nederlandse vereniging voor procesrecht 19 mei 2006 over het Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht 'Uitgebalanceerd'. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2006 (4), 97-100.
    • J.H. Lely, C.S.K. Fung Fen Chung, G.J. Meijer, R.Y. Nauta, B.C. Wentink & F.M. Beijer (1997). Congres aanpassing Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (1), 6-13.
    • J.H. van Dam-Lely (2012). De voorlopige voorziening hangende de bodemprocedure. De reikwijdte van art. 223 Rv. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2012 (3), 83-92.
    • J.H. Lely (1992). Wetsvoorstel regeling bevoegdheid belangenorganisaties tot instellen collectieve sancties. Stichting & Vereniging, 39-44.
    • J.H. van Dam-Lely & A.I.M. van Mierlo (2011). Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, 1). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & J.H. Lely (2003). Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg (Burgerlijk proces en praktijk, 1). Deventer: Kluwer
    • J.H. van Dam-Lely (2014). Tiende afdeling Incidentele vorderingen, Elfde afdeling Schorsing en hervatting, Twaalfde afdeling Het vonnis, Dertiende afdeling Afbreking van instantie. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (Tekst en Commentaar) (pp. 498-578). Deventer: Kluwer
    • J.H. van Dam-Lely & A.N.L. de Hoogh (2013). Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht, Verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering 2013 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. In L.R. van Heijningen (Ed.), Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 29) (pp. 77-85). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely (2013). Verslag van de discussie van de Najaarsvergadering van de NVvP op 7 december 2012. In L.R. Mw. Heijningen, van, R.R.M. Moor, de, H.G. Mw. Sevenster & H.B. Krans (Eds.), Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht (Uitgaven van de NVvP, 29) (pp. 77-85). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely (2013). Verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van de NVvP 2012. In W.J.J. Los, B.P.M. van Ravels & D.F. Lunsingh Scheurleer (Eds.), Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder (Procesrechterlijke reeks NVvP, 28) (pp. 55-63). The Hague: Boom Juridische UItgevers
    • J.H. van Dam-Lely & I. Tillema (2012). Verslag van de discussie tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht op 9 december 2011. In N. Frenk, P.K. Nihot & P.N. Wakkie (Eds.), Proces op maat (Procesrechtelijke reeks NVvP, 27) (pp. 35-46). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely (2012). Tiende afdeling Incidentele vorderingen, Elfde afdeling Schorsing en hervatting, Twaalfde afdeling Het vonnis, Dertiende afdeling Afbreking van instantie. In Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering 2012 (pp. 487-564). Deventer: Kluwer
    • J.H. van Dam-Lely (2010). Verslag van de voorsjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 2010. In NVvP (Ed.), Toegang tot de rechter. Spanningen tussen waarborgen en efficiency (Procesrechtelijke reeks NVvP, 24) (pp. 53-65). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely (2010). Verslag van de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht op 27 november 2009 te Rotterdam. In M.J.A.M. Ahsmann, Y.E. Schuurmans & D.H.J. Wigboldus (Eds.), Bewijsrecht (pp. 57-66). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely (2009). Verslag van de vergadering van de Nederlandse vereniging van Procesrecht (VVvP) op 21 november 2008 te Amsterdam. In Tuchtrecht - Nederlandse Vereniging van Procesrecht (pp. 41-59). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely & M.L. Tuil (2009). Verslag van de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Procesrecht. In De reikwijdte van het beslag (TCR 2009) (pp. 18-24). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely & M.L. Tuil (2009). Verslag van de vergadering. In De reikwijdte van het beslag - Nederlandse Vereniging van Procesrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely & M.L. Tuil (2007). Verslag van de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht op 3 november 2006 te Amstelveen. In F.H.A.M. Thunissen, M.A. van Hoepen, & G. de Groot (Eds.), De deskundige in rechte (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 17) (pp. 49-58). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely & M.L. Tuil (2007). Verslag van de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht van 1 juni 2007. In J.L.R.A. Huydecoper, G.A. van der Veen & F.B. Falkena (Eds.), De prijs van het gelijk : een (kritische) bespreking van het systeem van vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (Procesrechtelijke reeks NVvP, 18) (pp. 41-52). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.H. van Dam-Lely & M.L. Tuil (2006). Beschouwingen over het Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands Burgerlijk procesrecht. In Bundel Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Verslag van de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) op 19 mei 2006 ten Den Bosch (Procesrechtelijke reeks NVvP, 16) (pp. 57-64). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • M.L. Tuil & J.H. Lely (2005). Verslag van de discussie tijdens de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht over het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade. In van A.I.M. Mierlo (Ed.), Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade (Procesrechtelijke reeks NVvP, ISSN 0923-540X, 14) (pp. 55-60). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.J.M. Nuytinck, M.L. Tuil, J.H. Lely, F.M. Beijer, J.J.M. Grapperhaus, M.M.L. Harreman, A.I.M. van Mierlo, Z.H. van Imhoff, C.G.M. van Wamelen, R. Westrik & M.B. Beekhoven Van Den Boezem (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.H. Lely (2000). Algemeen Deel/Artt. 15-22. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (Supplement, 46) (pp. 1-16). Deventer: Gouda Quint
    • J.H. Lely & R.J.P. Kottenhagen (1996). English Civil Procedure. In H.J. Snijders (Ed.), Access to Civil Procedure Abroad (pp. 85-129). Den Haag: Kluwer Law International
    • J.H. Lely & R.J.P. Kottenhagen (1996). English Civil Procedure. In H.J. Snijders (Ed.), Access to Civil Procedure Abroad (pp. 85-129). The Hague, London, Boston: Kluwer Law International
    • R.J.P. Kottenhagen & J.H. Lely (1995). Engels burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 71-114). Arnhem: Gouda Quint
    • J.H. Lely (1992). Procesrechtelijke aspecten van de wettelijke vertegenwoordiging van minderjarigen door de ouders gezamenlijk. In R. Zwitser (Ed.), Tot Persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 23-37). Arnhem: Gouda Quint
    • J.H. Lely & R.J.P. Kottenhagen (1992). Engels burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 339-362). Arnhem: Gouda Quint
   • J.H. van Dam-Lely (2007). Noot bij: Rb Rotterdam. (2006, juni 28), JBPr 2007-24, (253011/HA ZA 06-34, LJN AY6237, (Betwisting van de rechtstitel)). p.157-164.
   • J.H. van Dam-Lely (2007). Noot bij: Rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht. (2006, juni 30), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2007-januari-1, (Annotatie bij Golfexploitatiemij. De Lage Vuursche/Golf Restaurant De Lage Vuursche, Kwalificatie overeenkomst - procesrecht: exploitatieovereenkomst restauratie; geen voor het publike toegankelijk lokaal; beantwoording van voorvragen in procedure ex art. 96 Rv (art. 7:290 lid 2 BW)). p.25-32.
 • Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Thesis Master Private Law

  Title
  Thesis Master Private Law
  Year
  2020

  Civil Procedure

  Title
  Civil Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  National and International Civil Procedu

  Title
  National and International Civil Procedu
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Civil Procedure

  Title
  Civil Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Year
  2020
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081640

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam