prof.mr.
(Pieter) PWA Huisman

prof.mr. (Pieter) PWA Huisman
(external) researcher Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L4-010
Telephone
0626785907
Email
p.huisman@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Education Law

    • M.E. Blesgraaf & P.W.A. Huisman (2020). Uit de wind van de regeldruk; over het experiment Regelluwe scholen. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 32 (1), 5-14.
    • P.W.A. Huisman (2019). Leerrechten, recht op onderwijs nieuwe stijl. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2019 (2).
    • P.W.A. Huisman (2018). Kroniek: Goed bestuur en governance, verder na Versterking bestuurskracht. School en Wet, 2018 (1), 24-28.
    • P.W.A. Huisman (2016). Naar heteronoom onderwijsbestuur en diffuse governancewetgeving; over netwerken, matroesjka’s en de moraal. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2016 (2), 79-89.
    • P.W.A. Huisman (2016). Kroniek goed bestuur en governance: in de slagschaduw van Meavita. School en Wet, 2016 (3), 18-24.
    • P.W.A. Huisman (2015). Na het maagdenhuis:vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs. Ars Aequi, 2015 (12), 1020-1024.
    • P.W.A. Huisman (2015). Zorgplicht voor onderwijs aan nieuwkomers. School en Wet, 2015 (6), 12-18.
    • P.A.M. Mevis & P.W.A. Huisman (2015). Toepassing en interpretatie van de Leerplichtwet door de strafrechter. Delikt en Delinkwent, 2015 (63), 646-672.
    • L.J.J. Rogier & P.W.A. Huisman (2013). Toezicht op verzelfstandigd openbaar onderwijs. De gemeentestem, 2013 (64), 350-358.
    • P.W.A. Huisman & J.C. de Wit (2013). Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32.
    • P.W.A. Huisman & C.W. Noorlander (2011). Goed onderwijsbestuur: stand van zaken en vooruitblik. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 69-94.
    • P.W.A. Huisman (2010). Van wie is de Nederlandse onderwijsvrijheid? Een grensverkenning in een tijd van botsende (grond)rechten. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2010 (5), 401-424.
    • P.W.A. Huisman (2017). Redactioneel: inleiding op themanummer openbaar onderwijs NTOR. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2017 (1), 3-5.
    • P.W.A. Huisman (2014). Kroniek goed bestuur en governance:de uitwerking van versterking bestuurskracht. School en Wet, 5, 5-11.
    • P.W.A. Huisman (2013). Interventie instrumenten bij falend onderwijsbestuur. School en Wet, 2013 (6), 5-12.
    • P.W.A. Huisman (2012). Onderwijs voor driejarigen, een eerste verkenning naar integrale kindcentra. School en Wet, 3, 5-10.
    • P.W.A. Huisman & F. Vijlder (2012). De sleutelrol van professionals governance. TH en MA, 2012 (3), 26-31.
    • P.W.A. Huisman (2012). De positie van de gemeenteraad bij een Raad van Toezicht. School en Wet, 6, 5-9.
    • P.W.A. Huisman (2008). Juridisch risicomanagement als onderdeel van goed onderwijsbestuur. School en Wet, 6, 5-10.
    • P.W.A. Huisman, F.H.J.B. Brekelmans, B.M. Paijmans, M. Van Es, J.P.L.C. Dijkgraaf & R. Sarneel (2014). Basisboek Onderwijsrecht. Den Haag: SDU
    • P.W.A. Huisman (2011). Onderwijsrecht in meervoud, over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • P.W.A. Huisman, F.H.J.G. Brekelmans, B.M. Paijmans, J.P.L.C. Dijkgraaf, R. Sarneel & B. Vorstermans (2017). Basisboek onderwijsrecht. Den Haag: Sdu
    • P.W.A. Huisman (2016). Leerplicht in het kader van het leerrecht. Den Haag: Ingrado
    • N.S. Efthymiou, P.W.A. Huisman & L. van Kalken (2020). Voorwoord van de redactie. In N.S. Efthymiou (Ed.), De vele facetten van het staatsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange (pp. 5-10). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2018). The Netherlands. In Ch.J. Russo (Ed.), Handbook of Comparative Education Law: Selected European Nations, Volume 3 (pp. Chapter 2). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers
    • P.W.A. Huisman, S. Philipsen & B.P. Vermeulen (2018). Juridische aspecten van toetsing, beoordeling en examinering. In M.T.A.B Laemers (Ed.), Juridische aspecten van toetsing, beoordeling en examinering (pp. 13-102). Den Haag: Sdu [go to publisher's site]
    • P.W.A. Huisman (2017). De vrijheden van het openbaar onderwijs. In R. Schoonhoven, A.J. Overbeeke, M.F Nolen, M.T.A.B Laemers (ed.) & C.H.C Overes (Eds.), De houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie (pp. 31-50). 2017: Sdu
    • P.W.A. Huisman (2014). Education Law in the Netherlands. In Ch.J. Russo (Ed.), The yearbook of Education Law 2013 (pp. 11). Dayton: Education Law Association
    • P.W.A. Huisman (2013). Verwezenlijking en doorwerking van het (internationale) grondrecht op onderwijs. In J.H Gerards & C.H Sieburgh (Eds.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht (pp. 349-373). Deventer: Kluwer
    • P.W.A. Huisman & F.A.M. Hendriks (2013). The Law of Higher Education in the Netherlands. In C.J Russo (Ed.), Handbook of Comparative Higher Education Law (pp. 207-228). Maryland: Rowman & Littlefield Education
    • P.W.A. Huisman (2012). Over de ongeregelde en geregelde ruimte van de docent; naar een wet op het leraarschap. In B.P Vermeulen (Ed.), Langzaam maar zeker, maar wel zeker. Opstellen over onderwijs- en arbeidsrecht (pp. 119-133). Utrecht: AOB
    • P.W.A. Huisman & A. de Wolff (2012). The place of religion in education in the Netherlands,. In P. de Hert, J. de Groof & G. Lauwers (Eds.), Islam (instruction) in state-funded schools (pp. 179-194). Antwerp: European Association for Education Law and Policy
    • P.W.A. Huisman & M.F. Nolen (2010). Het wetsvoorstel goed onderwijs, goed bestuur. In F.J.G. Janssens & C.W. Noorlander (Ed.), Goed onderwijsbestuur. Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs (pp. 57-84). Den Haag: Boom
    • P.W.A. Huisman (2010). Toezicht en kwaliteit. In R. Klarus & F. de Vijlder (Ed.), Wat is goed onderwijs? Een bestuurlijk juridische invalshoek (pp. 157-179). Den Haag: Lemma
    • P.W.A. Huisman & C.W. Noorlander (2009). Preventing dropouts and discrimination in education in the Netherlands. In J. de Groof, H. Fussel, G. Lauwers (Ed.), Inequality in Education (pp. 45-60). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • P.W.A. Huisman (2008). Een genoegzaam aantal openbare scholen. De alomtegenwoordigheid van het Openbaar Onderwijs in verleden en heden. In R. de Lange & L.J.J. Rogier (Eds.), Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving, opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. D. Mentink (pp. 79-98). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • P.W.A. Huisman (2015). Artikel 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In h Sissing (Ed.), Bildungskalender 2016. Leusden: internationale school voor wijsbegeerte
   • N.S. Efthymiou, P.W.A. Huisman & L. van Kalken (Ed.). (2020). De vele facetten van het staatsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • P.W.A. Huisman (2013). Boekbespreking 'Het Nederlands hoger onderwijsrecht: een thematisch commentaar op de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' [Bespreking van het boek Het Nederlands hoger onderwijsrecht: een thematisch commentaar op de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 3(174), 125-129.
    • P.W.A. Huisman (Ed.). (2017-2017) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
    • P.W.A. Huisman (Ed.). (2012-2012) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
    • P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, S. Waslander & P.J.J. Zoontjens (Eds.). (2014-) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
    • L.C.J. Sprengers, F.H.G. Brekelmans & P.W.A. Huisman (2020). Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen in de Wms. Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen
    • P.W.A. Huisman & R. Schoonhoven (2019). Een nadere duiding van de schriftelijke onderwijsovereenkomst en de rechtspositie van de mbo-student. (Extern rapport). : Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht
    • P.W.A. Huisman & B. Reijken (2017). Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden. (Extern rapport). Amsterdam: Kohnstamm instituut
    • P.W.A. Huisman, R. van Brakel, J. Kleingeld & S. Stellingwerf (2016). Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Ecorys
    • P.W.A. Huisman & P.J.J. Zoontjens (2016). Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
    • P.W.A. Huisman, S. van Geel & R. van der Aa (2015). Onderwijs op een andere locatie dan de school. (Extern rapport). Rotterdam: Ecorys
    • P.W.A. Huisman, F. Vijlder, W. van Casteren, E. van den Berg & N. Rosenboom (2015). Evalatie Wet fusietoets. (Extern rapport). Nijmegen: Researchned
    • P.W.A. Huisman & C.H.C. Overes (2014). De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
    • P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, P.J.J. Zoontjens & C.H.C. Overes (2014). Coöperatie van kleine scholen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
    • P.W.A. Huisman, B. Reijken & R.K. Flippo (2018). De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. (Extern rapport). : Stichting Onderwijsgeschillen
    • P.W.A. Huisman, F.H.J.B. Brekelmans & M. Es, van (2017). Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de school. (Extern rapport). Utrecht: Algemene Onderwijsbond
    • P.W.A. Huisman, F.A.M. Hendriks, B.J. Buiskool & S. van den Broek (2017). Onderzoek NLQF. (Extern rapport). Utrecht: Institute for Policy Support
    • P.W.A. Huisman & T. Barkhuysen (2013). Verruiming van de kwalificatieplicht naar 23 jaar. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
    • P.W.A. Huisman & F. Vijlder (2012). Sectorstudie toezicht hoger onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: WRR
    • P.W.A. Huisman (2012). Sturingsmogelijkheden van de gemeente na verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. (Intern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
    • P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, D. Mentink & P.J.J. Zoontjens (2011). Vrijheid van stichting. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
   • P.W.A. Huisman (2018). Dilemmas and Challenges in the Regulation of Higher Education. In Accessibility, Accountability and Autonomy of Higher Education: China, Europe and Beyond. Beijing: Department of Administrative Law, Law School, CUPL (China)
    • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2019, januari 11). The Changing Role Of Religioun In School Choice. Lisbon, ISCRC conference.
    • P.W.A. Huisman (2018, april 14). Trends and developments in higher education in Europe, effects on (Dutch) higher education institutions. Renmin University, Sino-Dutch Public Law Forum.
    • P.W.A. Huisman (2013, september 14). The legal status of teachers in the Netherlands. Kaunas, Lithuania, Building schools for children with rights.
    • P.W.A. Huisman (2012, september 17). The potential of legal risk management as an answer to juridification in education. Capetown, South Africa, Yearconference South African Education Law Association.
    • P.W.A. Huisman (2012, september 28). Van status naar statuut, naar een wet op het leraarschap. Utrecht, AOB/jaarconferentie.
    • P.W.A. Huisman (2012, juni 22). Wet en werkelijkheid bij toezicht op goed onderwijs(bestuur). Wageningen, Onderwijsresearchdagen.
    • P.W.A. Huisman (2012, november 9). Legal perspectives on creating a safe educational environment in the Netherlands. Brussels, Worldconference European Assocation for Education Law and Policy.
    • P.W.A. Huisman (2011, april 1). A European dimension in national Education law and policy; proposals for future research. The Hague, Conference of the Jean Monnet Centre of Excellence.
    • P.W.A. Huisman (2019, april 16). Juridische impact van veranderingen in het hoger onderwijs(stelsel). Amersfoort, Medilex-dag Wet en regelgeving hoger onderwijs.
    • P.W.A. Huisman (2019, mei 28). Openbaar onderwijs, het openbare karakter en de wet. Utrecht, AOB-studiedag openbaar onderwijs.
    • P.W.A. Huisman (2017, november 23). Ontwikkelingen in het hoger onderwijsstelsel. Utrecht, Medilex studiedag Wet- en regelgeving in het hoger onderwijs.
    • P.W.A. Huisman (2016, maart 17). Leerplicht in het kader van het leerrecht. Arnhem, Schimmelpenninck lezing.
    • P.W.A. Huisman (2015, oktober 14). De examencommissie in het brandpunt van beleid en wetgeving. Driebergen, Medilex studiedag examencommissies onder de loep.
    • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2017). Providing a Safe EducationalEnvironment Protected by law. Anzela Conference 2017: Sydney.
    • P.W.A. Huisman (2015). Ontwikkelingen in het hoger onderwijsstelsel. Wet en regelgeving in het hoger onderwijs: Amersfoort.
    • P.W.A. Huisman (2012). Panelmember. Gender No Barrier to Education: The Hague (2012, december 19).
    • P.W.A. Huisman (2011). Juridische (on)mogelijkheden voor versterking van de positie van onderwijsgevend personeel. Ronde tafelbijeenkomst Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: The Hague (2011, januari 26 - 2011, januari 26).
   • P.W.A. Huisman (2015-2015). Member. Dutch Education Council (Onderwijsraad).
   • P.W.A. Huisman (2015-2015). Kroonlid Onderwijsraad. Onderwijsraad.
   • P.W.A. Huisman (2014-2014). Vice-voorzitter beroepscommissie visitatietrajecten VLUHR. VLUHR, Brussel.
   • P.W.A. Huisman (2013-2013). Voorzitter geschillencommissie OOGO passend onderwijs. Stichting Onderwijsgeschillen.
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2019). Noot bij: EHRM. (2019, januari 10), EHRC : European Human Rights Cases 2019-74, Zaaknr. 18925/15, (Wunderlich t. Duitsland). ECKU:CE:EHRC:2019:0110JUD001892515
   • P.W.A. Huisman (2017). Noot bij: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. (2017, januari 18), Gst 2017-85, (Aanvraag bekostiging nieuwe school voor voortgezet onderwijs).
   • P.W.A. Huisman (2016). Noot bij: ABRvS. (2015, oktober 21), Gst 2016-17, (Aanvraag huisvestingsvoorziening nieuwe islamitische school). ECLI:NL:RVS:2015:3249
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2014). Noot bij: ABRvS. (2014, april 2), Gst 2014-7408, 78, (Noot). NL:RVS:2014:1119
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, augustus 21), AB 2013-344, 201300581/1/A2, (Noot). p.1999-2004.
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, februari 20), AB 2013-110, 201207342/1/A2, (Noot). p.640-643.
   • P.W.A. Huisman (2013). Noot bij: ABRvS. (2012, augustus 15), Gst 2013-11, 201111341/1/A2, (Noot). p.63-72.
   • P.W.A. Huisman (2012). Noot bij: ABRvS. (2012, maart 21), Gst 2012-12, (Toetsing vermogenspositie scholen bij toepassing verordening materiele gelijksteling geoorloofd). p.361-363.
   • P.W.A. Huisman (2009). Noot bij: Rb. 's Hertogenbosch. (2009, februari 5), School en Wet 2009-3, (Geen samenwerkingsbestuur, maar een (bijzondere) samenwerkingsschool en dus geen Awb-besluit). p.19-20.
   • P.W.A. Huisman (2009). Noot bij: ABRvS. (2008, oktober 23), Gst 2009-, (Afrekening in verband met bestuursoverdracht aan verzelfstandigde stichting voor openbaar primair onderwijs).
   • P.W.A. Huisman (interview) (2013, jun 13). Sluiting Ibn Ghaldoun moeilijk. [radio-uitzending]. In RTV Rijnmond.
   • P.W.A. Huisman (interview) (2013, mei 14). Pestbeleid. [televisie-uitzending]. In altijd wat. ncrv.
   • P.W.A. Huisman (interview) (2013, jun 12). Sluiting Ibn Ghaldoun. [televisie-uitzending]. In Editie NL. RTL 4.
   • P.W.A. Huisman. De samenwerkingsschool: conflicterende convergentie. RUN (Den Haag: Elsevier) Prom./coprom.: B.P. Vermeulen.
 • nederlands centrum onderwijsrecht

  Start date approval
  Jan/2014
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  secretaris

  hobeon

  Start date approval
  Sep/2014
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  senior adviseur (Hoofdfunctie)

  onderwijsraad

  Start date approval
  Jan/2015
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  lid
 • Thesis Master Constitutional and Adminis

  Title
  Thesis Master Constitutional and Adminis
  Year
  2020

  Education Law

  Title
  Education Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • School en Wet

  Role
  Editor in Chief
  Start date approval
  Jan/1998
  End date approval
  Jan/2015

  Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR)

  Role
  Editor
  Start date approval
  Oct/2010
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Constitutional Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0626785907
 • Dutch association for education law

  Additional Information
  www.nvor.nl
  Role
  member of the board
  Obtained Wage
  no

  Dutch Education Council

  Additional Information
  www.onderwijsraad.nl
  Role
  member
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2015

  Hobeon The Hague

  Additional Information
  www.hobeon.nl
  Role
  senior advisor
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2015

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam