dr. (Roel) R. Pieterman

dr. (Roel) R. Pieterman
Associate Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L 6-037
Telephone
+31 10 4081620
Email
pieterman@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • R. Pieterman (2018). Verantwoordelijkheid en voorzorg bij 'de overgewichtepidemie'. Onzekerheid en transparantie bij preventief leefstijlbeleid. Bestuurskunde, 27 (1), 32-44. doi: 10.5553/Bk/092733872018027001004
    • J. Hanekamp, J. Kwakman, R. Pieterman & P. Ricci (2012). The administrative ordering of nature and society - precaution and food safety at the molecular and global level. The European Journal of Risk Regulation, 2012 (3), 313-326.
    • R. Pieterman (2010). Rationaliteit en risicobeleid. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 31 (1), 65-73.
    • J.C. Hanekamp & R. Pieterman (2009). Risk communication in precautionary culture - The precautionary coalition. Belle Newsletter, 15 (1), 10-14.
    • J.C. Hanekamp & R. Pieterman (2009). Risk communication in precautionary culture - The precautionary coalition. Human & Experimental Toxicology, 28 (1), 15-20. doi: 10.1177/0960327109103521
    • R. Pieterman & N.T. Arnoldussen (2008). Het voorzorgbeginsel: over ideologie en onzekerheid. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2008 (3), 230-251.
    • R. Pieterman (2008). De moraal van matigheid: over gewicht en de politiek van levensstijl. Spil, 2008 (4), 9-15.
    • R. Pieterman (2007). The Social Construction of Fat: Care and Control in the Public Concern for Healthy Behaviour (http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1751-9020.2007.00009.x). Sociology Compass, 2007 (13-08).
    • R. Pieterman (2006). Onzekere voorzorg bedreigt rechtszekerheid. Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (1), 2-8.
    • R. Pieterman & J.C. Hanekamp (2005). Misvattingen en mystificatie rond fijnstof. Spil, 2005 (219-220), 15-23.
    • R. Pieterman, J.C. Hanekamp & J.M. Baak (2005). Overgewichtbeleid is onaanvaardbaar. Medisch Contact, 60 (48), 1944-1947.
    • R. Pieterman (2004). FORUM - Waardering van de veiligheidsutopie. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2004 (2), 53-70.
    • R. Pieterman (2001). Weg met het voorzorgbeginsel? Een rechtssociologische cultuurkritiek. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (22), 1023-1029.
    • R. Pieterman (2001). Culture in the Risk Society. An Essay on the Rise of a Precautionary Culture. Zeitschrift für Rechtssoziologie, 2001 (22), 145-168.
    • R. Pieterman (2001). Afscheid van Risico? Niet zonder gevaar! Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 16 (1), 35-63.
    • R. Pieterman, J.R. Blad, D.J. Hessing & H. Elffers (2000). Euthanasia: Medical decisions concerning the end of life in the Netherlands. Angewandte Sozialforschung, 21 (3/4), 195-227.
    • R. Pieterman (1999). Van gevaar naar risico; veranderingen in de visie op schade. Justitiele Verkenningen, 1999 (9), 26-42.
    • R. Pieterman (1998). Rechtssociologie als sociologie van aanspreken. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 19 (2), 1-34.
    • R. Pieterman (1997). Recht en Liberaal idioom; juridische elementen in het politiek discours in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Theoretische Geschiedenis, 24 (4), 369-388.
    • R. Pieterman (1997). Domeinstrijd. Beleid en Maatschappij, XXIV (3), 142-150.
    • D.J. Hessing, J.R. Blad & R. Pieterman (1996). Practical Reasons and Reasonable Practice: The Case of Euthanasia in the Netherlands. Journal of Social Issues, 52 (2), 149-168.
    • R. Pieterman (1995). Het Amherst Seminar over het recht en het alledaagse leven. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 16 (1), 51-78.
    • H. Elffers, D.J. Hessing & R. Pieterman (1993). Wetsvoorstel Orgaandonatie: Alleen een registratiebezwaarsysteem zal voldoen. Nederlands Juristenblad (NJB), 877-882.
    • R. Pieterman (1993). Rechtssociologie tussen sociologie en rechtswetenschap; John Griffiths en de theorie van de empirische rechtssociologie. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 5-24.
    • R. Pieterman (1993). De plaats van de rechter; macht en rationaliteit, in: themanummer. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 29-50.
    • R. Pieterman (1992). Rechter en politiek in de negentiende eeuw. Ars Aequi, 705-715.
    • R. Pieterman (1991). Ralph Dahrendorf over de Constitution of Liberty: de analytische kracht van een consistent paradigma. Recht en Kritiek, 402-427.
    • R. Pieterman (1990). Rechtswetenschap en sociologie tijdens het leven van Hendrik Jacob Hamaker 1844-1911. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 15-46.
    • R. Pieterman (2015). Ulrich Beck: een kritische evaluatie van enkele kernaspecten van zijn risicosociologie. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 36 (2), 66-75.
    • R. Pieterman (2013). Frank Furedi: een eigenzinnige modernis. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 34 (1), 77-82.
    • R. Pieterman (2012). Alternatief milieurecht: contextueel, interactief en duurzaam? Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 33 (3), 68-72.
    • R. Pieterman, J.C. Hanekamp & J. Kwakman (2011). Food Safety at The Molecular Level: Crossing the Ecological Threshold. Global Aquaculture Advocate, 2011 (March/April), 41-43.
    • R. Pieterman (2009). Introduction: The many facts of precautionary logic. Erasmus Law Review, 2 (2), 93-103.
    • R. Pieterman & W.J. Kortleven (2009). Sturen op onzekerheid is onmogelijk: over de ongewenste bijwerkingen van voorzorg. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 170 (3), 98-100.
    • R. Pieterman (2006). Van risico naar voorzorg. Enige opmerkingen over historische trends en ethische vragen. Fiat Justitia (EUR), 18 (2), 12-14.
    • R. Pieterman (2002). Onveiligheid als fobie. Het Tijdschrift voor de Politie, 64 (5), 15-19.
    • R. Pieterman (2001). Naschrift bij de Ongerijmde angst van Pieterman voor het voorzorgbeginsel. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (22), 1762-1763.
    • R. Pieterman (1995). Bespreking van Marc de Werd. De benoeming van rechters; constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York. Recht en Kritiek, 21 (1), 86-89.
    • R. Pieterman & D.J. Hessing (1995). Instemmingssysteem verdient voorkeur bij postmortale orgaandonatie. Staatscourant, 6.
    • R. Pieterman (1993). De Groningse rots in de rechtssociologische branding. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 97-101.
    • G. v.d. Bergh, CH. Lorenz & R. Pieterman (1993). Ter inleiding, in: themanummer. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 5-12.
    • R. Pieterman (1990). Roberto Mangabeira Unger: Don Quichotte en het radicale project. Recht en Kritiek, 7-15.
    • R. Pieterman (2008). De voorzorgcultuur. Erasmus Magazine, 11 (20).
    • R. Pieterman (2008). De voorzorgcultuur. Spil, 2008 (4), 251-252.
    • R. Pieterman (2008). De voorzorgcultuur. Geregeld (Facultair Magazine), 2008 (5).
    • R. Pieterman (2008). De voorzorgcultuur. Human, 2008 (zomer).
    • R. Pieterman (2017). Gewicht zit niet tussen je oren. Beleid en wetenschap in perspectief. Amsterdam: Amsterdam University Press
    • I. Helsloot, R. Pieterman & J.C. Hanekamp (2010). Risico's en redelijkheid. Verkenning van een rijksbreed beoordelingskader voor de toelaatbaarheid van risico's. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • R. Pieterman (2008). De voorzorgcultuur : streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid (Recht en samenleving). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • R. Pieterman & J.C. Hanekamp (2002). The Cautious Society? An Essay on the Rise of the Precautionary Culture. Zoetermeer: Heidelberg Appeal Nederland
    • R. Pieterman (1998). Dubbelzinnig Recht. Rechtssociologische inzichten in het omgaan met conflicten in de moderne samenleving. Rotterdam: Donner Boekhandel
    • R. Pieterman (1994). Bijdragen tot rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw; studiedag 1993, Rotterdam/Arnhem (SI-EUR, 2). Arnhem: Gouda Quint
    • R. Pieterman, J. uit Beijerse & J.P. van Spengen (2002). De Piketmonitor: Een onderzoek naar de werking van het 'Protocol rechtsbijstand strafpiket Rotterdam'. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • R. Pieterman (2018). Obesity and Deviance. In S.E. Brown & O. Sefiha (Eds.), Routlegde Handbook on Deviance (pp. 408-419). Abingdon, Oxford: Routledge
    • R. Pieterman (2017). Structural Threats to Scientific Integrity. In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen; Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 153-166). Den Haag: Boomcriminologie
    • R. Pieterman (2015). Obesity as Disease and Deviance: Risk and Morality in Early 21st Century. In Th. Müller (Ed.), Contributions from European Symbolic Interactionists: Relfection on Methods (Studies in Symbolic Interaction, volume 44) (pp. 117-139). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd
    • I. Helsloot, R. Pieterman & J. Hanekamp (2012). Risico's en redelijkheid: naar een nieuw beoordelingskader voor risico's in Nederland. In B.J.M. Ale, E.R. Muller & E.R. Ronner (Eds.), Risico en risicomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer
    • R. Pieterman, I. Helsloot & J.C. Hanekamp (2011). Risico's en redelijkheid: naar een nieuw beoordelingskader voor risico's in Nederland. In E.R. Muller & M.M.S. Mekel (Eds.), Burgers, bestuur en veiligheid (pp. 69-83). Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur
    • R. Pieterman (2010). Geschipper rond visserij. Het voorzorgbeginsel en de overlevingskansen van een Nederlandse traditie. In Nienke Doorbos, Nick Huls & Wibo van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten. Liber amicorum prof.dr. J.F. Bruinsma (pp. 317-324). Deventer: Kluwer
    • R. Pieterman (2010). Zorg voor onzekerheid. In M. Hildebrandt & R. Pieterman (Eds.), Zorg om voorzorg (pp. 237-251). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • R. Pieterman (2010). Evolutie en ontwikkeling: over kwetsbaarheid en veerkracht. In Bas van Vlijmen (Ed.), Erasmus en de vrije val in de techniek: tien visies op denken en doen in een kunstmatige wereld (pp. 45-57). Rotterdam: Uitgeverij 010
    • R. Pieterman, N.T. Arnoldussen & W.J. Kortleven (2009). Voorzorg en integraliteit. In N. Teesing (Ed.), Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgbeginsel en het omgaan met onzekerheden. Verslag van de 105de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 29 oktober 2009 (pp. 31-57). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. Pieterman (2008). Rationality and precaution. In Richard.V. de Mulder (Ed.), Mitigating risk in the context of safety and security: How relevant is a rational approach? (pp. 7-28) Rotterdam: Erasmus School of Law and Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid
    • R. Pieterman (2007). Ongezond gedrag of ongezond beleid? Ethische en juridische problemen van de oorlog tegen overgewicht. In André den Exter (Ed.), Gelijkheid en recht op zorg (Ars Aequi cahiers. Sociaal-economisch recht) (pp. 59-79). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • R. Pieterman (2005). Private onveiligheid en publiek vertrouwen. In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 55-77). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A. Burgess & R. Pieterman (2005). Bridging the Gap with Precautionary Politics or the Institutionalisation of Mistrust, themanummer van Recht der werkelijkheid 2005/3. In R. Pieterman, P. Dekker & H. Elffers (Eds.), Veiligheid, vertrouwen en 'good governance' (Recht der werkelijheid, 3) (pp. 57-78). Den Haag: Elsevier juridisch
    • R. Pieterman & A. Kraaijeveld (2005). Risico's van veiligheid: over de grenzen van preventie en voorzorg bij onze omgang met besmettelijke ziekten. In I. Helsloot & J.E. van Steenbergen (Eds.), Infectieziektebestrijding: studies naar organisatie en praktijkwerking (pp. 49-83). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. Pieterman, J. van Steenbergen & J. van Everdingen (2005). Maximale veiligheid? Fantomen van voorzorg bij infectieziekten. In J. van Steenbergen & J. van Everdingen (Eds.), Waar zouden we zijn zonder infecties? Essays over infectieziekten ter gelegenheid van 10 jaar LCI (pp. 189-203). Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications
    • R. Pieterman, P. Dekker & H. Elffers (2005). Vertrouwen, veiligheid en good governance: trends, thema's en nieuwe vragen. In R. Pieterman, P. Dekker & H. Elffers (Eds.), Veiligheid, vertrouwen en 'good governance', Veiligheid, vertrouwen en good governance, themanummer van Recht der werkelijkheid 2005/3 (Recht der werkelijheid, 3) (pp. 1-14). Den Haag: Elsevier juridisch
    • R. Pieterman (2005). Ralf Dahrendorf. In Hans Achterhuis, e.a. (Ed.), Denkers van nu (pp. 155-171). Diemen: Veen Magazines
    • A. Kraaijeveld & R. Pieterman (2005). Uiteenlopende zorgen: Hoe ouders onderling en met autoriteiten botsen rondom vaccinatie. In I. Helsloot & J.E. van Steenbergen (Eds.), Infectieziektebestrijding: studies naar organisatie en praktijkwerking (pp. 353-367). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. Pieterman (2004). Hoge bomen vangen veel wind. In F.J.H. Mertens (Ed.), Pech moet weg (pp. 53-72). Amsterdam: Amsterdam University Press Salomé
    • R. Pieterman & W.S.R. Stoter (2003). Naleving. In I. Helsloot, E.R. Muller, R. Pieterman & W.J.M. Voermans (Eds.), Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief: Evaluatie van de wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002 (pp. 67-106). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R. Pieterman (2002). Eenheid en verscheidenheid: het belang van staat en recht in de laatmoderne samenleving. In A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap (SI-EUR, 28) (pp. 339-360). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
    • H. Elffers, D.J. Hessing & R. Pieterman (2000). The future of the fiscal struggle. In E. Hoelz (Ed.), Conference Proceedings Fairness and Cooperation (pp. 101-104). Vienna: IAREP/SABE
    • R. Pieterman (2000). Risicodenken in het recht. Een cultuurhistorische schets. In R. Foqué & S.L. Gutwirth (Eds.), Vraagstukken van milieurechtelijke begripsvorming (SI-EUR, 24) (pp. 219-260). Deventer: Gouda Quint
    • R. Pieterman (2000). Levenskansen en recht in het tijdperk van globalisering: herwaardering van het belang van de nationale staat. In Henk Elffers (Ed.), Libris Satiari Nequeo; Afscheidsbundel voor Kees Boender (pp. 83-97). Rotterdam: OMV/FRG/EUR
    • R. Pieterman (1999). The Dutch Republic of the United Provinces 1579-1795. In A.A.M. Schrauwen (Ed.), Flexibility in Constitutions; Forms of closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (pp. 15-20). Amsterdam: Hogendorp Centre for European Constitutional Studies
    • D.J. Hessing, R. Pieterman & J.R. Blad (1997). Euthanasia in the Netherlands: Policies, Practices and Public Opinion. In S. Redondo, V. Garrido, J. Pérez & R. Barberet (Eds.), Advances in psychology and law: International contributions (pp. 43-52). Berlin/New York: Walter de Gruyter
    • R. Pieterman (1996). Rechtsgeschiedenis en rechtssociologie. In John Griffiths (Ed.), De sociale werking van recht (pp. 554-559). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • R. Pieterman (1994). Juristen en sociologen: van rondedans naar pas de deux? In R. Foqué, R Ladan, E.B.M. Rood-Pijpers & A.C. Zijderveld (Eds.), Geïntegreerde rechtswetenschap (pp. 253-275). Arnhem: Gouda Quint
    • L. de Groot-Van Leeuwen & R. Pieterman (1994). Het gezag van de rechter in de nieuwste tijd. In L. de Groot-van Leeuwen, P. de Jong, R. Pieterman & P. van Seters (Eds.), Het gezag van de rechter (Siswo/VSR-reeks #) (pp. 105-126). Amsterdam: SISWO
    • R. Pieterman (1994). Een sociologie van aanspreken en aanspraken. In R. Pieterman (Ed.), Congresbundel Congres Spiegel van de Samenleving, Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen (pp. 342-4). Amsterdam: SISWO/NVMC
    • R. Pieterman & C.A.J. Hartzfeld (1994). Een vroeg twintigste-eeuws praktijk-jurist over belang van sociale wetenschap voor de rechtspraktijk. In F. Bruinsma (Ed.), Precaire Waarden Liber Amicorum voor prof. mr. A.A.G. Peters (pp. 169-185). Arnhem: Gouda Quint
    • R. Pieterman (1993). Contextuele rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw. In C.H.J. Jansen, E. Poortinga & T.J. Veen (Eds.), Twaalf bijdragen tot de studie van de rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw (pp. 128-144). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
    • R. Pieterman (1993). Ralph Dahrendorf: Levenskansen tussen vrijheid en sociale orde. In B. van Klink, P. van Seters & W.J. Witteveen (Eds.), Gedeelde normen? Gemeenschapsdenken en het recht (pp. 149-164). Zwolle/Tilburg: Tjeenk Willink/Schoordijk Instituut
    • R. Pieterman (2014). De minimis non curat praetor. Met onbenulligheden houdt de rechter zich niet bezig. In H Kloosterhuis & T Van de Pas (Eds.), Nuttig maar belangrijk (pp. 61-67). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • N.J.H. Huls & R. Pieterman (2013). Van Recht en Sociologie naar Rechtssociologie. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool (pp. 199-212). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • R. Pieterman (2003). Samenleven tussen harmonie en conflict. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 1-35). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • R. Pieterman (2003). De sociale constructie van samenleven. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 46-80). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • R. Pieterman (2003). Modernisering: de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 81-121). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • R. Pieterman (2003). Recht en risico in de moderne samenleving. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 122-150). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • R. Pieterman (2003). Ralf Dahrendorf. In H.J. Achterhuis, S.E. Teppema & J. de Visscher (Eds.), Kritisch denkerslexicon (pp. 1-21). Alphen aan den Rijn: Samson
    • R. Pieterman (1997). Ralf Dahrendorf. Conflicten, levenskansen en burgerschap. In Vakgroep SEW (Ed.), Inleiding Rechtssociologie (pp. 45-66). Arnhem: Gouda Quint
    • R. Pieterman (1997). Dubbelzinnig recht. De pluralistische samenleving en de noodzaak van compromissen. In Vakgroep SEW (Ed.), Inleiding Rechtssociologie (pp. 67-112). Arnhem: Goude Quint
    • L. de Groot-Van Leeuwen, P. de Jong, R. Pieterman & P. van Seters (Ed.). (1994). Het gezag van de rechter. Amsterdam: SISWO
    • R. Pieterman, P. Dekker & H. Elffers (Ed.). (2005). Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance, themanummer van Recht der werkelijkheid 2005/3 (Recht der werkelijkheid, 3). Den Haag: Elsevier juridisch
    • I. Helsloot, E.R. Muller, R. Pieterman & W.J.M. Voermans (Ed.). (2003). Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief: Evaluatie van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996 - 2002 (Meijers reeks, 68). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • F.C.P.P. Spierings, A. Peper, R. Pieterman, S.J. Karyotis & A.C. Zijderveld (Ed.). (2003). Buurt en Stad; liber amicorum voor Wiebe de Jong. Rotterdam: Sambalal
    • M. Hildebrandt & R. Pieterman (Ed.). (2010). Zorg om voorzorg. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • R. Pieterman, G. v.d. Bergh & CH. Lorenz (Eds.). (1993) Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2.
    • R. Pieterman (Ed.). (2009) Erasmus Law Review, 2(2).
    • H. Elffers, D.J. Hessing & R. Pieterman (2000). Het hoe en waarom van fiscale rechtshandhaving. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Centre for Sociolegal Tax Research
    • R. Pieterman & A. Zeljkovic (1995). R.O.O.D. NADER BELICHT. Nadere statistische uitwerking van het onderzoek naar de motivatie van de medewerkers van R.O.O.D. (Extern rapport, no 2). Rotterdam: EUR
    • R. Pieterman & A. Zeljkovic (1995). R.O.O.D. BELICHT. Een onderzoek naar de motivatie van de medewerkers van R.O.O.D. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR
    • D.J. Hessing, R. Pieterman & H. Elffers (1994). Het Instemmingssysteem, een onderzoek naar de mogelijkheden voor invoering van een systeem van registratie van bezwaarden, gecombineerd met donatie na instemming van nabestaanden. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FDR/cGBR
    • R. Pieterman, D.J. Hessing & H. Elffers (1994). Proeve van een Wet op de orgaandonatie volgens het Instemmingssysteem. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FDR/cGBR
    • H. Elffers, D.J. Hessing & R. Pieterman (1993). De gevolgen van het Wetsvoorstel op de orgaandonatie voor het recht op zelfbeschikking en het aanbod van organen. (Extern rapport). Rotterdam: cGBR/FDR/EUR
    • H. Elffers, D.J. Hessing & R. Pieterman (1993). Houding en gedrag inzake orgaandonatie. (Extern rapport). Rotterdam: Centrum voor Gezondheidszorgbeleid en Recht
    • R. Pieterman (2003). De risico's van voorzorg. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • R. Pieterman (2007). Verlammende verwarring [Bespreking van het boek Angstige burgers? : de determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht]. Openbaar Bestuur, 2007(6/7), 36-37.
    • R. Pieterman (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek De risico's van de arbeid. Het ontstaan van de ongevallenwet 1901 in sociologisch perspectief]. .
    • R. Pieterman (2017). [Bespreking van het boek Community at risk: biodefence and the collective search for security]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2017(1-2).
    • R. Pieterman (2001, november 1). Bij twijfel wel doen? Enkele kritische reflecties op onze hedendaagse veiligheidswensen ten aanzien van genetisch gemodificeerd voedsel. Voorlopig, pp. 5-7.
    • R. Pieterman (2008, september 27). De voorzorgcultuur. Algemeen Dagblad
    • R. Pieterman (2008). The precautionary logic: technology, terror and temperance. Conference 2008 - TG04 Sociology of Risk and Uncertainty: Barcelona (2008, september 5 - 2008, september 9).
    • R. Pieterman (2001). The Rise Of A Precautionary Culture. Regulating GMOs In The European Union And Other Examples. Law & Society Conference: Budapest (2001, juli 7).
    • R. Pieterman (2008). Bijdragen project Reboot (geschreven column en gesproken video). project Reboot: Rotterdam (2008, december 7).
    • R. Pieterman (2008). De voorzorgcultuur. Radio 1 - De ochtenden: (2008, mei 9).
    • R. Pieterman (2008). De voorzorgcultuur. Radio 1 Wat nu?: (2008, juni 30).
    • R. Pieterman (1991). Programmatische ambities; naar een contaxtuele rechtsgeschiedenis. studiedag voor de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw aan de Universiteit van Amsterdam: Amsterdam (1991, mei 31).
    • R. Pieterman (1991). The sociology of law as behavioristic science. discussie-paper bij Donald Blacks theoretisch perspectief, gegeven op de studiemiddag van het WODC: (1991, juni 25).
    • R. Pieterman (1990). The judiciary within the Dutch state 1813-1920. voor de 1990 annual meeting of the Law and Society Association: Berkely California USA (1990, juni 2).
    • R. Pieterman (2018). De kolonisering van het alledaagse leven door experts: Simon Rozendaal en Roel Pieterman (nterview over boek 'Gewicht zit niet tussen je oren (2017)'. Café Weltschmerz: (2018, september 8).
    • R. Pieterman, J.C. Seidell & D. Veerman (2018). Obesitas een geconstrueerd probleem. Discussie met Jaap C. Seidell: .
    • R. Pieterman & M. Hildebrandt (2008). Studiedag 'Zorgen om voorzorg'. Sprekers o.a. Gerard de Vries (WRR) en Ira Helsloot (VU): Rotterdam (2008, november 7).
    • R. Pieterman (2006). Organisatie van De Doelderdag op 6 oktober over 'Veiligheid, vertrouwen en good governance', m.m.v. Mark Elchardus, Mark Bovens en Hans Dijkstal. De jaarlijkse alumnidag van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Kring van Juristen (onderdeel van de Erasmus Alumni Vereniging): Rotterdam (2006, oktober 6).
    • R. Pieterman (2004). Het einde van de sociaaldemocratie. Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme. Advies over aanvraag voor 'een bijdrage in de uitgavekosten van een handelseditie boek: Den Haag (2004, januari 30).
    • R. Pieterman (2004). Verantwoordelijkheid en systeem: de reikwijdte van de ministerële verantwoordelijkheid, met name in het beleidsdomein van de zorg. Advies over conceptnota: Den Haag (2004, januari 8).
    • R. Pieterman (2004). Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid? Deelname expertmeeting: Rotterdam (2004, december 3).
    • R. Pieterman (2004). Rondetafelbijeenkomst openbare orde en veiligheid. Deelname bijeenjkomst: Leiden (2004, oktober 19).
    • R. Pieterman (2004). Socioloog, staatssecretaris en lord. Interview met Observant ter aankondiging van de Schumanlezing van Ralf Dahrendorf: Rotterdam (2004, mei 10).
    • R. Pieterman (2004). Bij twijfel niet doen? Interview met Simon Roozendaal in Elsevier: Rotterdam (2004, april 17).
    • R. Pieterman (2004). Veiligheid en vertrouwen. Organisator, inleider en voorzitter van discussiepanel tijdens jaarcongres VSR: Rotterdam (2004, december 8).
    • R. Pieterman (2004). Cost and benefit of precaution. Organisatie symposium t.g.v. 25-jarig ambtsjubileum: Rotterdam (2004, april 7).
    • R. Pieterman (2003). Voorzorgbeginsel. Discussiant symposium georgsanieerd door prof.mr. E. Vos: Maastricht (2003, mei 19).
    • R. Pieterman (2003). Het wordt nooit meer zoals vroeger. Interview met Forum, opinieblad VNO-NCW: Den Haag (2003, september 17).
    • R. Pieterman (2002). Het voorzorgprincipe: beter voor- dan nazorg. Discussiant tijdens Haardvuursessie: Den Haag (2002, november 29).
   • R. Pieterman (2006, september 3). Do particles matter? Canterbury, Paperpresentation for the 'Health, Risk and Society Annual Conference 2006' at the University of Kent at Canterbury.
   • R. Pieterman (2006, augustus 28). The war on obesity! An invasion of privacy? Rotterdam, Lecture for the Department of Public Health at the Erasmus MC.
   • R. Pieterman (2006, mei 16). The Fat Pay Double. Rotterdam, Lezing op het symposium Gelijkheid en recht en zorg van het NJCM op de Erasmus Universiteit.
   • R. Pieterman (2006, mei 11). Fijn stof in de knel. Delft, Paperpresentatie aan de TU Delft voor de programmaleiders van Next Generation Infrastructures.
   • R. Pieterman (2004, april 7). Pro's and Con's of the precautionary principle. Rotterdam, Debat met prof. mr. J. Verschuren op Symposium over kosten en baten van voorzorg.
   • R. Pieterman (2004, juni 4). Onveiligheid en wantrouwen zijn niet wat ze lijken. Rotterdam, Lezing voor de debatmiddag over 'Rotterdam zer door' georganiseerd door Kiosk.
   • R. Pieterman (2003, april 1). De risico's van veiligheid. Den Haag, Lezing t.b.v. het seminar 'Overall Riskmanagement' georganiseerd door Getronics en KPN Telecom.
   • R. Pieterman (2003, februari 18). Veiligheid en voorzorg. Rotterdam, Bijdrage aan het publieksdebat over "Ik wil veilig, ik wil voorkomen' t.g.v. de verkiezingen van de Provinciale Staten van Zuid Holland.
   • R. Pieterman (2003, september 15). De risico's van voorzorg. Groningen, Lezing voor de themadag "Pech moet weg" van het Centrum voor Recht, Bestuur en samenleving RUG.
   • R. Pieterman (2003, februari 18). De onveiligheidsfobie. Rotterdam, Lezing t.b.v. het provinciaal verkiezingsdebat over veiligheid.
   • R. Pieterman (2003, november 6). Het voorzorgbeginsel kritisch bezien uit multidisciplinair perspectief. Vught, Lezing voor de bezinningsdagen van de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid.
   • R. Pieterman (2003, oktober 15). Risicimaatschappij, Veiligheidsstaat en Voorzorgcultuur. Den Haag, Lezing voor de directeurenconferentie ministerie van BZK.
   • R. Pieterman (2003, november 28). Private onveiligheid en publiek wantrouwen. Rotterdam, Lezing voor de studiemiddag over 'Privatisering van veiligheid' t.g.v. het 40-jarig jubileum van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid der EUR.
   • R. Pieterman (2002, juni 29). Hoge bomen vangen veel wind. Rotterdam, Lezing op het symposium 'Pech moet weg' Nederlands Gesprekscentrum.
   • R. Pieterman (2001, oktober 23). Claimcultuur: de veranderende betekenis van schadevergoeding. Rotterdam, Lezing voor Studium Generale.
   • R. Pieterman (2001, november 14). Alice in Veiligheidsland: de wondere wereld van verwarring, paradoxen. Arnhem, Lezing symposium Rampenbestrijding: tussen rapportage en uitvoering.
   • R. Pieterman (1991, maart 19). Administratieve rechtspraak als indicator voor maatschappelijke strijd om politieke macht. Nijmegen, Lezing voor het rechtshistorisch dispuut van de K.U. Nijmegen.
   • R. Pieterman (1990, oktober 8). Administratieve rechtspraak. Politieke stabiliteit en bestuurlijk pragmatisme. onbekend, Voordracht voor het Rotterdams-Tilburgs rechtshistorisch dispuut 'De beyde regten'.
   • R. Pieterman (1990, februari 14). De plaats van de rechter in Nederland 1813-1920; politiek-juridische ideeënstrijd over de scheiding van machten in de staat. RUU (260 pag.) Prom./coprom.: prof.dr. A.A.G. Peters.
 • Rechtssociologie

  Title
  Rechtssociologie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Advanced Socio-legal Studies

  Title
  Advanced Socio-legal Studies
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Anthropology of Law

  Title
  Anthropology of Law
  Year
  2018
  Year level
  (master) (master)

  Socio-legal Studies

  Title
  Socio-legal Studies
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Rechtssociologie

  Title
  Rechtssociologie
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 1) (bachelor 1)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2018

  Scriptie Rechtssociologie

  Title
  Scriptie Rechtssociologie
  Year
  2018
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081620

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam