Research Institutes
Erasmus China Law Centre

PhD Students

 • Shen Yayun

 • Bian Cheng

 • Fu Qiqi

 • Hu Yi

 • Ji Jenny 

 • Liu Shuo

 • Li Shu

 • Xin Wen

 • Xu Yixin

 • Xun Xiao

 • Yuan Bo

 • Zhang Jinyue