Research Programmes
Fiscal Autonomy and its Boundaries

Participants

Aan het onderzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen nemen per 31 december 2016 zo’n 12 onderzoekers deel die als werknemer met een onderzoeksaanstelling verbonden zijn aan de sectie belastingrecht (4,71 onderzoeksfte conform de procedure Sanderskwalificatie voor het jaar 2016). Deze getallen geven echter een zeer onvolledig beeld van de omvang en de vitaliteit van het onderzoeksprogramma. Naast de onderzoekers met een onderzoeksaanstelling is in het programma ook een belangrijke rol weggelegd voor niet door de faculteit gefinancierd onderzoek. Bijzonder hoogleraren, buitenpromovendi, gastonderzoekers en (gast)docenten met alleen een onderwijsaanstelling nemen eveneens deel aan het onderzoeksprogramma en leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

In totaal verrichten in 2016 zo’n 40 personen op enig moment activiteiten binnen het onderzoeksprogramma. Binnen meestal kleine aanstellingen, of zelfs zonder dat sprake is van formele onderzoekstaken, wordt met veel enthousiasme aan het onderzoek gewerkt, niet slechts alleen, maar vooral ook samen met andere onderzoekers uit of van buiten het programma.

De volgende personen zijn verbonden aan het onderzoeksprogramma:

 • prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk
 • mr. A.J.M Arends
 • N.P. Arzini LL.M.
 • prof. dr. G.J.M.E. de Bont
 • dr. E. Boomsluiter
 • drs. T. Braakman
 • R. Buijze MA
 • U. Dorlig LL.M.
 • I. van den Eijnde LL.M.
 • drs. H. Essaghir
 • prof. dr. M.W.C. Feteris
 • mr. dr. G.K. Fibbe
 • mr. W.S. Gonzalez-Fung
 • prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf
 • mr. A.F. Gunn
 • mr. J. de Haan
 • prof. dr. S.J.C. Hemels
 • mr. C. Hofman
 • N. Idrissi LL.M.
 • drs. B.J. Kiekebeld
 • prof. dr. H.A. Kogels
 • prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok
 • mr. F.J.H.L. Makkinga
 • dr. D. Molenaar
 • Prof. dr. J.A. Monsma
 • mr. A.P. Monsma
 • S. Murillo Lopez LL.M.
 • mr. L.E.C. Neve
 • mr. E. Ros
 • mr. dr. A.W. Schep
 • M.L. Schippers LL.M.
 • mr. R. Snoeij
 • prof. dr. J.C.M. van Sonderen
 • prof. dr. A.J.A. Stevens
 • A. Tanouti LL.M.
 • L.C.J. Theuns LL.M.
 • mr. M.D. van Werkhoven
 • mr. dr. M.F. de Wilde
 • prof. mr. W. de Wit
 • mr. C. Wisman