Research Programmes
Fiscal Autonomy and its Boundaries

PhD'ers

Aan het onderzoeksprogramma zijn ultimo 2016 21 promovendi verbonden. Zij maken integraal deel uit van het in het kader van het onderzoeksprogramma georganiseerde promovendi-overleg en worden op die wijze actief betrokken bij de activiteiten binnen het onderzoeksprogramma. Een aantal personen neemt al wel deel aan het promovendi-overleg, maar is nog niet met een concreet onderzoek gestart. Zij zijn niet in het onderstaande overzicht opgenomen.

Onderstaand een overzicht van alle promotieonderzoeken in uitvoering per 31 december 2016:

Promovendus

 

Promotoren / co-promotoren

R. Buijze MA

Donations to the Arts in the Era of Globalization: the role of Tax Incentives for International Charitable Fundraising for the Arts

prof. dr. S.J.C. Hemels

dr. D. Molenaar

mr. A.A.C. Bruijns

Grenzen aan de rechtsstrijd

prof. dr. G.J.M.E. de Bont

U. Dorlig LL.M.

Influence of international tax policies developed by international organisations on the tax autonomy of the former communist countries

prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

mr. dr. M.F. de Wilde

drs. H. Essaghir

Taxation in the Context of Business Models Emerging from Digitalization – Creating Value in a Digital Era

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

mr. W.S. Gonzalez-Fung

International Policy and Fiscal Autonomy

prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

mr. dr. M.F. de Wilde

Mr. C. Hofman

Strafrechtelijke vs. bestuursrechtelijke aanpak van fiscale fraude: de bijzondere positie van de fiscus

prof. dr. G.J.M.E. de Bont

prof. dr. P.A.M. Mevis

mr. N. Idrissi

BTW en goede doelen

prof. dr. S.J.C. Hemels

prof. dr. R.N.G. van der Paardt

mr. J.A. Kok

MKB en zetelverplaatsing

prof. dr. H.A. Kogels

mr. M. Koomen

Transfer pricing of intangibles and CCCTB

prof. dr. S.J.C. Hemels

mr. A.P. Monsma

De beperking van de lokale fiscale regelgevende bevoegdheid door het beginsel van détournement de pouvoir

prof. dr. M.J.M. De Jonckheere

prof. dr. S.J.C. Hemels.

S. Murillo Lopez LL.M.

Impact of international Policy on Tax Autonomy of Developing Countries

prof.mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

mr. dr. M.F. de Wilde

mr. L.E.C. Neve

Protection of taxpayers’ rights under Exchange of Information for Tax Purposes; A multilevel assessment of the exercise of public authority under the Rule of Law

prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf

prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven

Mr. E.D. Postema

Geschilbeslechting in de WOZ

prof. dr. J.A. Monsma

mr. E.W. Ros

Burgerschap van de Unie en fiscaliteit. Onderzoek naar invloed uitleg HvJ van vrij verkeersbepalingen, gekoppeld aan burgerschap van de Unie, op fiscaliteit

prof. dr. H.P.A.M. van Arendonk

M.L. Schippers LL.M.

Customs Valuation

prof. mr. dr. W. de Wit

drs. M. Snippe RA AA

De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht

prof. dr. G.J.M.E. de Bont

mr. R. Snoeij

(international) Tax law aspects of sovereign wealth funds (SWF's)

prof. dr. A.J.A. Stevens

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

A. Tanouti LL.M.

De samenloop van het douanerecht met de btw en de accijns bij in- en uitvoer

prof. mr. dr. W. de Wit

prof. dr. R.G.N. van der Paardt

mr. M. Tydeman-Yousef

Fiscale aspecten van religie en levensbeschouwing, een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek

prof. dr. S.J.C. Hemels

mr. M.D. van Werkhoven

The use of IT at tax departments of MNEs: Tax compliance = data management?

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

dr. F.F.J. Hermans

mr. L.C.A. Wijsman

Nemo tenetur in belastingzaken

prof. dr. M.W.C. Feteris

prof. dr. G.J.M.E. de Bont