Linda van der Linden

De master strafrecht op de EUR biedt in mijn optiek een zeer goede basis wanneer je de ambitie hebt later in de (straf)rechtspraktijk te gaan werken.

Linda van der Linden

Student master Strafrecht 2020-2021

Mijn naam is Linda van der Linden. Dit studiejaar (2020 – 2021) heb ik de master strafrecht afgerond. Al op de middelbare school had het (jeugd)strafrecht mijn interesse door een toentertijd gevolgd keuzevak. Daarbij sprak ook de maatschappelijke bijdrage die ik verwachtte hiermee te kunnen leveren mij erg aan. Ik heb daardoor altijd geweten dat ik mij later wilde gaan specialiseren in het strafrecht. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van.

Voordat ik aan de master strafrecht begon, heb ik de premaster rechtsgeleerdheid gevolgd op de EUR. Doordat ik deze premaster als erg zwaar heb ervaren, was mijn verwachting dat dit ook zou gelden voor de master strafrecht, maar het tegendeel was waar. Ondanks dat ik ook dit studiejaar uiteraard hard heb moeten werken, heb ik de master als positief ervaren voor wat betreft de studiebelasting. Een combinatie van een goede planning en ervaren docenten die altijd open staan voor vragen en opmerkingen hebben hiervoor gezorgd, net als het feit dat ik enorm veel interessante kennis heb opgedaan met betrekking tot het strafrecht. Daarentegen heeft deze grote hoeveelheid interessante kennis er wel voor gezorgd dat ik de master als intensief heb ervaren. Er waren voor mij echter genoeg contactmomenten waarin ik aan de hand van verschillende onderwijsvormen (bijvoorbeeld discussie- of casuscolleges) heb kunnen oefenen met de studiestof en hoe deze toe te passen op een specifieke casus. De combinatie van individuele opdrachten en groepsopdrachten zorgt ervoor dat zowel wordt geoefend met het zelfstandig werken, als ook met het werken in teamverband. Hierdoor biedt de master strafrecht op de EUR in mijn optiek een zeer goede basis wanneer je de ambitie hebt later in de (straf)rechtspraktijk te gaan werken.

Doordat de master aanving met het onderzoekspracticum kreeg ik direct de kans om te oefenen met verschillende praktijkvaardigheden, zoals het doen van (bronnen)onderzoek, discussiëren en presenteren. Daarnaast werd dit onderzoekspracticum afgesloten met het schrijven van een miniscriptie. Voor mij als voormalig premasterstudent die geen bachelorscriptie heeft geschreven, bood dit de ultieme mogelijkheid om alvast te oefenen met het schrijven van een (master)scriptie.

Mijn tip voor aankomende masterstudenten is om voorafgaand aan het kiezen van een master goed ingelicht te worden, vooral door studenten die de master al hebben gevolgd. Op deze manier kom je erachter of de master daadwerkelijk aansluit bij jouw interesses en ambities voor de toekomst, maar ook wat betreft de te verwachten tijd die besteed zal moeten worden aan het succesvol volgen van de master. Ik denk dat veel studenten er wel voor open staan om hun ervaringen te delen wanneer zij hiervoor bijvoorbeeld via LinkedIN worden benaderd.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes