Mens en Economie: een breder mensbeeld in economie en leiderschap

Docentenlezing op donderdag 15 april
Presenter

Lans Bovenberg

Date
Thursday 15 Apr 2021, 16:00 - 17:00
Type
Online event
Add to calendar
Wikipedia

In deze docentenlezing vertelt Lans Bovenberg over de omslag die je maakt als je bij het vak economie gaat zien dat begrippen als markt, geld en eigenbelang pas betekenis krijgen in de context van samenwerking, vertrouwen en wederkerigheid.

Het wonder van de economie is te danken aan de productiviteit en creativiteit van mensen en organisaties die verschillen en specialisaties weten te benutten voor synergie en innovatie. De sleutel hiervoor ligt in een breder mensbeeld zoals dat bijvoorbeeld door gedragseconomen is aangetoond.

Professor Bovenberg gebruikt dit inzicht zowel voor het vernieuwen van het economie-onderwijs aan middelbare scholen als in het onderzoek naar de rol van waarden en leiderschap in het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen bedrijven.

More information

Over Lans Bovenberg

Lans Bovenberg is hoogleraar vernieuwing economie-onderwijs aan Tilburg University en hoogleraar Relational Economics, Values & Leadership aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit en promoveerde in 1984 aan de University of California, Berkeley.

In 2003 won Lans Bovenberg de Spinozapremie (hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap) voor zijn onderzoek naar milieuheffingen. Hij is een van de meest geciteerde Nederlandse economen in de internationale economische literatuur en jarenlang onafhankelijk lid van de SER (Sociaal Economische Raad) geweest.

Related links
Docenten (VWO-scholennetwerk)

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes