Minor Crossing borders

Category
Broadening minor
Minor code
RMIN02

Inhoud

In de minor maak je kennis met de basis van de Rechtsvergelijking en verricht je individueel rechtsvergelijkend onderzoek op het vlak van het grensoverschrijdende thema ‘The human factor in shipping’.
Ter voorbereiding daarop word je vertrouwd gemaakt met o.a. de relevantie van de classificatie van rechtssystemen in rechtstradities of rechtsfamilies en de diverse methoden van rechtsvergelijkend onderzoek.
Bij het opzetten van rechtsvergelijkend onderzoek is steeds de basis vraag welke rechtssystemen (of rechtsfiguren) en hoeveel met elkaar moeten worden vergeleken en waarom. Tijdens de activerende colleges krijg je inzicht in de rol en betekenis van de theorie en de methodologie van de Rechtsvergelijking aan de hand van praktijkoefeningen.

Het individuele rechtsvergelijkende onderzoek binnen het raam van het thema ‘The human factor in shipping’ verricht je in Rotterdam, Nederland en Hamburg, Duitsland. De keuze voor Hamburg als de buitenlandse bestemming van de studiereis is niet willekeurig. Hamburg, samen met Rotterdam en Antwerpen, behoort tot de top 3 van de grootste Europese havens en herbergt belangrijke organisaties zoals het UN International Tribunal for the Law of the Sea.

Met de voortschrijdende techniek is de mens steeds vaker de zwakke schakel als het gaat om veiligheid in de scheepvaart. Vaak zijn scheepsongevallen het gevolg van menselijk falen. De risico’s zijn het grootst voor zeevarend personeel. Dood of letsel ligt altijd op de loer. De zeevarende woont op zijn werkplek, staat op die werkplek aan gevaren bloot (denk aan storm, aanvaringen, beroepsziekten, piraterij etc.), en verricht aan boord vaak gevaarlijk werk. Zijn positie is kwestbaar – ook juridisch. Wie is zijn werkgever? Welke rechter is bevoegd? Welk recht is toepasselijk op zijn zee-arbeidsovereenkomst? Met deze vragen ga je met de docenten en je medestudenten in de minor aan de slag.   

Leerdoelen

 • Kennismaken met de basis van de Rechtsvergelijking, voornamelijk met belangrijke basisbegrippen, belangrijke rechtstradities, verschillende methoden van rechtsvergelijkend onderzoek.
 • Kennismaken met de basisvereisten waaraan rechtsvergelijkend onderzoek dient te voldoen.
 • Het kunnen opzetten en uitvoeren van een eenvoudig rechtsvergelijkend onderzoek.
 • Kennis en inzicht verkrijgen in de verhouding tussen eenvormig en nationaal recht.
 • Kennismaken met het Engelse rechtssysteem en Engelse, juridische terminologie.
 • (Globaal) kennis en inzicht verkrijgen in het maritieme (arbeids)recht onder de Maritime Labour Convention 2006, het Nederlandse, en het Duitse recht.
 • Kennis en inzicht verkrijgen in onder meer de aansprakelijkheid van de zee werkgever voor arbeidsongevallen van zeevarenden in rechtsvergelijkend perspectief.
 • Kennis en inzicht verkrijgen in aspecten van internationaal zeerecht relevant voor het maritieme arbeidsrecht.
 • Verdere ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke Nederlandse en Engelse taalvaardigheden op het gebied van het recht.
 • Opdoen van buitenlandervaring.

Bijzondere kenmerken

 • Vanuit ESL zijn de secties Sociologie, Theorie, en Methodologie en de secties Arbeidsrecht en Handelsrecht verantwoordelijk voor de inhoud van de minor. De JFR draagt zorg voor de praktische organisatie van de studiereis.
 • Daarnaast leveren advocatenkantoren, bedrijven, de vakbeweging en andere organisaties in de maritieme sector een belangrijke bijdrage aan de minor in de vorm van gastcolleges en kantoorbezoeken.
 • De minor is verdiepend en grensoverschrijdend en richt zich op ambitieuze, actieve studenten met belangstelling voor juridische thema’s met een rechtsvergelijkend karakter zoals de ‘Human factor in shipping’ en de internationale rechtspraktijk.
 • De bestemming van de studiereis is in het academisch jaar 2018-2019 Hamburg en vindt zeer waarschijnlijk plaats van 7 tot en met 14 oktober 2018. Mogelijk wordt van studenten een eigen (beperkte) financiële bijdrage aan de studiereis gevraagd.
 • Voorkennisvereisten zijn: het basisvak Handelsrecht en het basisvak Arbeidsrecht.
 • De minor is toegankelijk voor studenten van een Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en van het mr.drs.-programma op basis van selectie. Bij de selectie zal onder meer worden gekeken naar je motivatie, CV en cijferlijst. Stuur je motivatiebrief (in het Engels), CV en cijferlijst naar minor@jfr.nl en vermeld in het onderwerp ‘Minor Crossing Borders’. Er zal bekend gemaakt worden welke studenten zijn geselecteerd voor de minor. Bij afwijzing loot je automatisch mee voor je andere opgegeven minorvoorkeuren.

Inhoudelijke weekplanning

De werk-hoorcolleges Rechtsvergelijking, English legal terminology, en de Bibliotheekinstructie vinden plaats in de weken 1 tot en met 4 (Blok 1 B3).
Hierna volgt een kleine selectie van de onderwerpen die in Blok 1 aan bod komen:

 • Classificatie van het Nederlandse en het Duitse rechtssysteem.
 • Stijl van rechterlijke uitspraken in Nederland en Duitsland.
 • Differences between contract law in common law and civil law.
 • The formation of a contract – consideration rather than good faith.
 • Leren zoeken in (juridische) databanken.

De werk-hoorcolleges over het thema ‘The human factor in shipping’, de kantoorbezoeken in Nederland, de Studiereis, en een eventuele excursie naar de Haven van Antwerpen vinden plaats in de weken 5 tot en met 10 (Blok 2 B3).
Hierna volgt een kleine selectie van de onderwerpen die in Blok 2 aan bod komen:

 • Structure international maritime law
 • De rol van de vlaggenstaat en van de havenstaat
 • The Maritime Labour Convention
 • Implementatie Maritime Labour Convention in Titel 7.10 BW
 • Piraterij

Onderwijswerkvormen

De gekozen onderwijsvorm is ‘active academic learning’. Dit betekent dat de onderwijsbijeenkomsten worden ingevuld met onder meer interactieve (gast)colleges, zowel op de EUR als bij externe organisaties. Uitwisseling van gedachten, ideeën tussen studenten en docenten, gastsprekers, experts staat voorop. Voor een succesvolle deelname aan de minor is een actieve en enthousiaste professionele instelling daarom zeer wenselijk. Dit houdt ook in dat je aanwezig bent bij alle activiteiten.

Onderwijsmateriaal

In de minor wordt gewerkt met verplichte basisliteratuur voor de onderdelen Rechtsvergelijking, English Legal Terminology, en The Human Factor in Shipping’. Daarnaast is er een lijst met ‘Overige Literatuur’; deze literatuur kan als basis dienen bij het selecteren van de literatuur voor het Individueel Engelstalig Werkstuk.  

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De tentamenonderdelen van de minor zijn:

 1. de tussentijdse, individuele opdracht Rechtsvergelijking;
 2. het tussentijds Engelstalig tentamen ‘The English legal system and English legal terminology’;
 3. het individueel Engelstalig Werkstuk met Presentatie. 

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de behaalde resultaten voor de tussentijdse, individuele opdracht Rechtsvergelijking, het tussentijds Engelstalig tentamen ‘The English legal system and English legal terminology’, en het Individuele Engelstalige Werkstuk met Presentatie.

Het maximaal aantal te behalen punten voor de drie onderdelen is 100. De verdeling van de punten per onderdeel is als volgt:

 • 25 punten voor de tussentijdse, individuele opdracht Rechtsvergelijking;
 • 25 punten voor het tussentijds Engelstalig tentamen;
 • 50 punten voor het Individueel Engelstalig Werkstuk.

Feedback
Er wordt gewerkt met zowel mondelinge als schriftelijke terugkoppeling. Dit is afhankelijk van de onderwijsactiviteit en het tentamenonderdeel.

Contactinformatie

Dr. Annie de Roo - Sectie STeM 
deroo@law.eur.nl
010 4082274
kamer: L6-113

Facultaire website
www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/
LawWeb

Category
Broadening minor
Minor code
RMIN02
Organisation
Erasmus School of Law
Study points (ECTS)
15
Instruction language
English
Location
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.