Minor Migratie en diversiteit: governance in de multiculturele samenleving

Category
Broadening minor
Minor code
FSWBMINMED
Duration
10 weeks
Belongs to study programme

Inhoud

De minor Migratie en Diversiteit biedt verdiepend inzicht in beleidsvraagstukken rondom migratie en diversiteit in de Nederlandse samenleving en op internationale schaal. De minor maakt vanuit sociologisch en bestuurskundig perspectief een analyse van de aard en omvang van internationale migratie, dominante verklaringen voor migratie, en de betekenis van migratie en diversiteit voor de ontvangende samenleving in het algemeen en voor beleidsvraagstukken in het bijzonder (integratie- en immigratiebeleid, stedelijk beleid, enz.). Centrale thema’s in de minor zijn: Historische en geografische schets van de voornaamste migratiepatronen en migrantengroepen wereldwijd, in West-Europa en in Nederland.

• De betekenis van migratie voor de samenleving; hoe hebben deze migrantengroepen de Nederlandse samenleving veranderd?
• Welke beleidsvraagstukken spelen op dit vlak op lokaal, nationaal en Europees niveau.
• Verklaringen van internationale migratie vanuit diverse sociaalwetenschappelijke disciplines.
• Het ‘management’ van gewenste en ongewenstemigratiestromen: visabeleid, grenscontroles, detentie, uitzetting, ‘zelfstandige terugkeer’.
• Theoretische modellen van migratie- en integratiebeleid (multiculturalisme, differentialisme, assimilationisme, universalisme en interculturalisme)
• De gevolgen van diversiteit of “superdiversiteit” voor steden en het beleid dat steden daarop voeren
• Beleid t.a.v. migranten en diversiteit op verschillende bestuursniveau’s: lokaal, nationaal, Europees, internationaal

De minor stelt studenten vanuit meerdere opleidingen in staat om een verbinding te maken tussen de eigen bachelor en de thema’s migratie en diversiteit.

Leerdoelen

De student:
• heeft kennis van migratiepatronen van nu en uit het verleden, en heeft begrip van de oorzaken en gevolgen ervan.
• heeft kennis van de feitelijke ontwikkeling van diversiteit in de Nederlandse samenleving;
• heeft kennis van en inzicht in diverse theoretische perspectieven op migratie- en integratieprocessen, en kan deze (empirisch) toepassen;
• heeft kennis van en inzicht in diverse theoretische perspectieven op de ‘governance’ van integratie en migratie, en kan deze (empirisch) toepassen;
• kan uitleggen hoe migratie en diversiteit tot transformaties hebben geleid in de moderne samenleving;

kan een wetenschappelijke literatuurstudie of kleinschalige empirische of beleidsanalyse over een migratie- of diversiteitsvraagstuk uitvoeren.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1 t/m week 6: Twee maal per week hoorcolleges van de docenten en diverse gastdocenten. Zelfstandige bestudering van de literatuur

Eind week 6: “mid term” tentamen over verplichte literatuur en hoorcolleges

Week 7 t/m 10: studenten schrijven in paren een literatuurstudie over vraagstukken omtrent migratie en/of diversiteit of het ter zake gevoerde beleid. Begeleiding vindt plaats door wekelijks bijeenkomsten in kleine groepjes (afhankelijk van studentenaantal rond 8-10 studenten) o.l.v. een van de drie docenten

Onderwijswerkvormen

8 hoorcolleges
4-6 bijeenkomsten in kleine groepjes ter voorbereiding van het eindpaper (literatuurstudie)

Onderwijsmateriaal

  • Wetenschappelijke artikelen worden verspreid via Canvas

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Individueel schriftelijk tentamen (open vragen) over verplichte literatuur en hoorcolleges (“mid term exam”) (60% van het eindcijfer)

In paren van 2 studenten: wetenschappelijke literatuurstudie of kleinschalige empirische of beleidsanalyse over een migratie- of diversiteitsvraagstuk (40% van het eindcijfer)

Samenstelling eindcijfer
Individueel schriftelijk tentamen : 60% van het eindcijfer
Eindopdracht in paren (wetenschappelijke literatuurstudie of kleinschalige empirische of beleidsanalyse over een migratie- of diversiteitsvraagstuk): 40% van het eindcijfer

Feedback
Er wordt een inzagemoment met de docenten georganiseerd voor het tentamen.
Gedurende week 7/10 wordt gewerkt met peer-reviews en algemene feedback van de docent bij het schrijven van het paper. Voor de beoordeling van het paper wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier. Dit formulier wordt van te voren gepubliceerd op canvas.

 

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions (FAQ)

Contactinformatie

Dr. Erik Snel 
snel@fsw.eur.nl

Tel.: (010) 408 2083
Kamer: T15-42 (Mandeville)

https://www.eur.nl/people/erik-snel

Category
Broadening minor
Minor code
FSWBMINMED
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Organisation
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.