TOXIC

Category
Broadening minor
Minor code
tba
Duration
10 weeks

Content

“Elk medicijn is gif, het komt op de dosering aan” is een 500 jaar oude quote die tot op de dag van vandaag geldt. Bij elk geneesmiddel is het zoeken naar de balans tussen effectiviteit en toxiciteit.  Gemiddeld duurt het tien jaar voordat een medicijn de reis vanaf de eerste ontdekking voltooit. Deze reis begint in een gecontroleerde setting. Maar wie stel je bloot aan de gecontroleerde setting? Daarna volgt de échte wereld. Daar kan het geneesmiddel zich anders gedragen dan in de gecontroleerde setting. Wat doe je dan? Hoe langer de reis duurt, hoe meer kennis over het geneesmiddel aan het licht komt. En tot slot: wat als een te hoge dosis van een geneesmiddel in het lichaam terecht komt en een intoxicatie ontstaat? Wat moet er dan gebeuren? En wat te doen bij intoxicatie van een onbekende stof? In deze minor maak jij die hele reis in 10 weken. Jouw reis volgt de route van de ontwikkeling van een geneesmiddel, beoordeling van de veiligheid, naar registratie van bijwerkingen, en toxiciteit.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor:

 • Kan een student verschillende fase van geneesmiddelenonderzoek van elkaar onderscheiden (preklinisch, fase I t/m IV), en van elke fase van geneesmiddelenonderzoek drie belangrijke kenmerken noemen, en tevens uitleggen wat het belang is van elk van deze fases.
 • Kan een student 5 verschillen noemen tussen ‘het gedrag’ van geneesmiddelen in de onderzoekssetting ten opzichte van de klinische praktijk, en de gevolgen van deze verschillen uitleggen.
 • Is de student bekend met de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het CBG, de CCMO, de METC, het Lareb, NVIC en het Trimbos Instituut
 • Kan een student het begrip farmacovigilantie in eigen woorden uitleggen, en beredeneren hoe het kan dat een geneesmiddel soms na enkele jaren van de markt wordt teruggetrokken
 • Is de student bekend met de meest voorkomende intoxicaties; zowel met geneesmiddelen als met partydrugs of gif
 • Kan de student a.d.h.v. klinische verschijnselen beredeneren met welke intoxicatie we te maken hebben, en andersom: a.d.h.v. de eigenschappen van een middel beredeneren welke verschijnselen er kunnen optreden.

Bijzondere kenmerken

Wij willen deze minor openstellen voor alle studenten met een beta-achtergrond.

Uit Leiden-Delft-Erasmus zijn dit de volgende opleidingen: Geneeskunde (EUR en Leiden), Biofarmaceutische Wetenschappen (Leiden), Biomedische Wetenschappen (Leiden), Klinische Technologie (LDE), EUC met medisch profiel, Gezondheidswetenscheppen (EUR), Nanobiologie (EUR). Bekijk de toelatingsmatrix om te zien voor welke opleidingen deze minor openstaat.

Voertaal zal Nederlands zijn.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1: Wat is een geneesmiddel, basis farmacologie. Doel van week: Iedereen komt op het zelfde niveau.

Week 2-3-4: Geneesmiddelontwikkeling

Week 5-6: Bijwerkingen

Week 7-8-9: Toxicologie

Week 10: Tentamenweek

Binnen de minor is er ruimte om een eigen leerpad te kiezen, d.w.z. 50% bestaat uit een vast deel met vastgestelde leerdoelen en een eindtentamen, de andere 50% is adaptief en kies jij je eigen leerdoelen. Zo kun je je bijvoorbeeld verdiepen in de ontwikkeling van het COVID-19 vaccin, een ‘side effect journey’ maken of een nieuwe designer drug uitpluizen.

Elke week zal een zelfde opbouw hebben met een ‘weekstart’ een ‘verdiepingsdag’ een ‘discussiemiddag’ en een weekafsluiting.

Onderwijswerkvormen

Asynchroon: Zelfstudie m.b.v. offline en online materiaal: Filmpjes, emodules, quizzes, boeken, literatuur

Deze zelfstudiematerialen zullen adaptief zijn. Mis jij bepaalde kennis? Dan bieden wij extra oefenstof aan. Beheers jij deze kennis al, dan is alleen kort opfrissen noodzakelijk

Synchroon (iedereen op zelfde moment)

 • Documentaires
 • Discussies
 • Interactieve werkcolleges
 • Praktisch verdiepend onderwijs: Een ‘mock METC vergadering’, de natuur in op zoek naar gif, een kijkje in een laboratorium, op bezoek bij…

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal zal bestaan uit:

 • Videos
 • Emodules
 • Wetenschappelijke artikelen
 • Documentaires
 • (online) documenten van CCMO, CBG, Lareb

Zoals eerder genoemd zal een deel van het zelfstudiemateriaal adaptief worden aangeboden. Bijvoorbeeld: Je maakt een quiz in canvas over farmacokinetiek, en de uitkomst van de quiz is dat je de begrippen absorptie en distributie goed beheerst, maar dat je extra materiaal krijgt aangeboden over metabolisme en eliminatie

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Eindtentamen in week 10 over het 50% vaste deel van de minor.

Het tentamen zal voornamelijk bestaan uit open vragen en CIPs.

Voorbeeld tentamenvraag: Hieronder ziet u een alinea uit een studieprotocol van een geneesmiddelenonderzoek. Beschrijf in maximaal 150 woorden over welke fase geneesmiddelenonderzoek dit gaat en aan welke drie kenmerken u dit heeft afgeleid.

Eindwerk 50% adaptieve deel. Onderwerp én manier van presenteren mag zélf worden gekozen. Er zal een onderwerpen/verslaglegging matrix worden aangeboden.

Voorbeeld matrix

 

Video (5 min)

Essay

Podcast (7 min)

COVID 19 vaccin

 

 

 

Side effect journey

 

 

 

3mmc

 

 

 

Samenstelling eindcijfer

50% van het eindcijfer wordt bepaald door het eindtentamen

50% van het eindcijfer zal worden bepaald door afsluiting van zelf gekozen leerpad, bestaande uit

            10% (inter)actieve deelname aan korte verdiepende opdrachten

            40% zelfgekozen eindwerk over zelfgekozen onderwerp

Feedback

Vaste deel: M.b.v. quizzes in Canvas weet de student hoe hij/zij ervoor staat, d.w.z. welke stof goed wordt beheerst en welke stof wat extra aandacht verdient. Elke week zal er een ‘weekafsluiting’ zijn waar studenten vragen kunnen stellen.

Adaptieve deel: Voor het adaptieve deel zullen (groepjes) studenten een deskundig begeleider hebben die ze wekelijks kort zien.

Contactpersoon

Floor van Rosse

f.vanrosse@erasmusmc.nl

010-7031586

Kamer: Na-2 (kantoortuin)

Category
Broadening minor
Minor code
tba
Duration
10 weeks
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes