Minor Verdiepende Minor: Aangeboren Hartafwijkingen

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN28

Inhoud

Iedere week zijn er onderwijsdagen met interactieve lessen over een bepaald cardiologisch thema. De volgende afdelingen zijn hierbij betrokken: de Kindercardiologie, Cardiologie en Cardio-Thoracale chirurgie, naast genetica, en embryologie. Het onderwijs is dan ook verdeeld in drie blokken.

Bovendien bieden we de studenten aan om door middel van het meelopen op verschillende poli’s en in de kliniek meer inzicht te krijgen in de klinische aspecten van de zorg voor patiënten met verschilldende aangeboren hartaandoeningen, op verschillende leeftijden. Ook kunnen de studenten hartkatheterinterventies of hartoperaties bijwonen. Daarnaast organisteren we interactieve cursussen waarbij de student ook zelf aan de slag kan met bijvoorbeeld echocardiografie, (schapen)harten en hartkatheterisaties.
Per afdeling ga je een aantal dagen meelopen met een (kinder)cardioloog.

Iedere week staat in het teken van een bepaald onderwerp. In het blok Kindercardiologie zal de student kennis maken met de praktische gang van zaken en het klinisch programma. We gaan uitgebreid in op de klinische presentatiewijzen van aangeboren hartafwijkingen op verschillende leeftijden.
Bij het blok Cardiologie zal de student kennis maken met epidemiologie, diagnostiek, behandeling en prognose van aangeboren hartafwijkingen en aortapathologie. Bij het blok Cardio-Thoracale chirurgie maakt de student kennis met praktische aspecten van hartchirurgie bij aangeboren hartafwijkingen. En bij elk blok zal de student kennis maken met aspecten van wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied.

In de tweede week maken de studenten in groepjes van 2 a 3 een keuze voor een onderwerp om een sytematische review over te schrijven onder begeleiding van een (kinder)cardioloog of onderzoeker.

Deze opdracht wordt gepresenteerd in een bijeenkomst die tijdens de laatste week zal plaatsvinden: zowel review als presentatie vormen een onderdeel van de toetsing. Tevens is er een digitaal tentamen op de laatste dag van de minor.

Aanwezigheid en actieve deelname worden gezien als een uiting van professionaliteit en zullen als zodanig meewegen in het vaststellen van het eindcijfer.

Leerdoelen

Na deze minor kan de student:

  • kennis van het ontstaan, de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijkingen actief gebruiken om veel voorkomende problemen door aangeboren hartafwijkingen te herkennen.
  • de psychosociale aspecten van het hebben van (een kind met) een aangeboren hartafwijking , inclusief de effecten op sporten en zwangerschap, benoemen en begrijpen.
  • een goede wetenschappelijke vraagstelling voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen opzetten, die aansluit bij het onderzoek in het ErasmusMC.

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geintereseerde KT studenten.
Vereist is een goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Inhoudelijke weekplanning

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

Week 1: Ontstaan aangeboren hartafwijkingen, prenatale diagnostiek

Week 2: de patiënt met cyanose; oriëntatie review maken

Week 3: Zuigeling en jong kind met decompensatio cordis; starten review maken

Week 4: Congenitale cardiologie op de volwassen leeftijd; statische methoden

Week 5: Aortapathologie; beeldvorming

Week 6: Capita selecta Congenitale cardiologie

Week 7: praktische aspecten van hartchirurgie en katheterinterventies bij aangeboren hartafwijkingen

Week 8: Zelfstudie en klinische verdieping

Week  9: Psychosociale aspecten

Week 10: Toets

Onderwijswerkvormen

Interactieve werkgroepen.
Zelfstudie opdrachten.

Bedside teaching.
Review maken / presenteren.
Deelname / observatie van (poli-)klinische activiteiten.
Praktische cursussen (echocardiografie, ‘hechten in een hart’, hartkatheterisatie simulator training)(facultatief)
Eindtoets.

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal bestaat uit:

• Boek: Lissauer, Clayton. Illustrated textbook of paediatrics, 3rd edition. Mosby 2007. Hoofstuk 8, genetics, blz. 105‐122.Hoofdstuk 17, cardiac disorders, blz. 285‐306.
• Achtergrondliteratuur wordt via Canvas beschikbaar gesteld, alsmede presentaties van docenten.
• Daarnaast worden 2 cardiochirurgische online boeken gebruikt via www.ctsnet.org.
• Klinisch beeldmateriaal: ECG’s, echocardiografie, MRI, hartkatheterisatie beelden/ ‐ verslagen.
• Bed-side teaching: opgenomen en poliklinische patiënten.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De Minor wordt afgesloten in de laatste week door middel van een toets bestaande uit twee delen:
• Digitaal tentamen (gesloten en open vragen)
• Beoordeling review en presentatie

Alle delen dienen afzonderlijk met minimaal een 5.5 te worden afgesloten.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Samenstelling eindcijfer

Het eindcijfer wordt bepaald op:

Digitaal tentamen                            50%

Schriftelijk resultaat review           40%

Eindpresentatie review                  10%

De eindpresentatie van het systematisch review dient tevens met een voldoende beoordeeld te worden om de Minor succesvol af te sluiten.

Feedbackvorm
Feedback op het tentamen krijgen de studenten door een formeel bericht waarin het eindcijfer wordt gecommuniceerd. Op aanvraag kan een bijeenkomst worden georganiseerd om het tentamen en de beoordeling van het review uitgebreider te bespreken.

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions (FAQ)

Contactinformatie

Prof. dr. Jolien Roos-Hesselink
j.roos@erasmusmc.nl
010-7032432
Kamer Rg-435

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN28
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC, Rotterdam