Minor Verdiepende Minor: Cardiovasculaire ziekten

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN100
Duration
10 weeks

Inhoud

Cardiovasculaire ziekten kenmerken zich wereldwijd als één van de belangrijkste doodsoorzaken. Belangrijke aandoeningen zijn het hartinfarct, hartfalen, beroerte en arterieel vaatlijden. De laatste decennia is er een grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Aan deze vooruitgang hebben de verschillende afdelingen die in deze minor participeren een actieve bijdrage geleverd.

Met kleinschalig onderwijs en via rechtstreeks contact op de werkvloer kom je tijdens deze minor in aanraking met een veelheid aan ziektebeelden en diagnostische technieken binnen het cardiovasculaire vakgebied. Daarnaast kun je kennismaken met het brede scala aan behandelingsopties. Je loopt stage op klinische afdelingen, ondersteunende afdelingen (o.a. imaging) en de interventie afdeling (waar je operaties en invasieve interventies kunt bijwonen). Dit geeft een mooie en relevante inkijk in de behandelingsmogelijkheden anno 2020.

Houd je van wetenschappelijk onderzoek? Het cardiovasculaire onderzoek van het Erasmus MC behoort tot de wereldtop. Ook hiervan zullen we een tipje van de sluier lichten. Je kunt zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wie weet kun je er in de toekomst zelf ook nog een steentje aan bijdragen!

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

 • De meest voorkomende cardiovasculaire ziektebeelden, inclusief hun pathofysiologie, kenmerkende symptomen en klinische uitingsvormen herkennen en beschrijven;
 • De achtergronden, klinische toepassing (indicatiestelling) en interpretatie van de belangrijkste diagnostische onderzoeken benoemen. Dit betreft in ieder geval ECG, echocardiografie, inspanningsonderzoek, myocardperfusie scintigrafie (middels isotopen), CT en MRI onderzoek;
 • De belangrijkste therapeutische opties benoemen, passend bij de verschillende ziektebeelden, inclusief de bijwerkingen en lange termijn uitkomsten;
 • Het voorkomen van de belangrijkste cardiovasculaire hartziekten beschrijven, en hun impact op de individuele patiënt, op zijn of haar omgeving en maatschappij;
 • Belangrijke toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied aangeven.

Bijzondere kenmerken

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten geneeskunde van het Erasmus MC.

Overview content per week

Iedere week zijn er twee onderwijsmiddagen. De weekplanning hiervan is onder voorbehoud globaal als volgt:
Week 1 Inleiding cardiologie en methodologie
Week 2 Hartinfarct, hartfalen
Week 3 Klepafwijkingen, endocarditis
Week 4 Het ECG: deel 1 en 2
Week 5 Neurologie: inleiding, herseninfarct, hersenbloeding
Week 6 Vasculaire geneeskunde: hypertensie, lipiden, diabetes
Week 7 Vaatchirurgie, cardiothoracale chirurgie
Week 8 Cardiale beeldvorming, nucleaire cardiologie
Week 9 Additionele onderwerpen/studievrij
Week 10 Symposium: presentaties & evaluatie minor; tentamen (centraal)

De stages worden individueel doorlopen en betreffen polikliniek Cardiologie (inclusief echo), medium care unit Cardiologie, harttransplantatie unit Cardiologie, interventiekamers (cathlab), poliklinieken Vasculaire Geneeskunde, Neurologie (stroke unit, SEH, polikliniek), Nucleaire Geneeskunde, Radiologie, Vaatchirurgie (polikliniek, afdeling, OK), Cardiothoracale chirurgie (OK).

Onderwijswerkvormen

Iedere week zijn er twee onderwijsmiddagen met kleinschalige, interactieve lessen over een bepaald cardiovasculair thema. De volgende afdelingen zijn hierbij betrokken: cardiologie, vasculaire geneeskunde, neurologie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, nucleaire geneeskunde, en vaatchirurgie. Er is tijdens de lessen veel ruimte voor het stellen van vragen.

Bovendien bieden we de studenten aan om door middel van stages meer inzicht te krijgen in de klinische aspecten van de zorg voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Deze stages nemen 1 a 2 dagen per week in beslag. Deze stages vinden plaats door roulatie van individuele studenten over de verschillende klinische, interventie en poliklinische afdelingen die deelnemen (bovengenoemd). Ook hier is dus veel ruimte voor direct contact met experts en het stellen van vragen aan hen.

Tenslotte schrijven de studenten in groepjes van 2-3 een (systematische) review en presenteren hiervan de resultaten. In week 1 maken de studenten in groepjes van 2-3 ten behoeve hiervan een keuze voor een onderwerp. De groepjes worden begeleid door een klinisch of wetenschappelijk staflid. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst die tijdens de laatste week zal plaatsvinden: zowel scriptie als presentatie vormen onderdeel van de toetsing.

Tevens is er een digitaal tentamen op de laatste dag van de minor.

Aanwezigheid en actieve deelname worden gezien als een uiting van professionaliteit. Aanwezigheid is een vereiste voor het verkrijgen van een eindcijfer.

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal bestaat uit:

 • Geselecteerde delen m.b.t. cardiovasculaire ziekten uit Kumar and Clark’s Clinical Medicine
 • ABC van de Cardiologie. Deckers JW.
 • Neurologie. Hijdra, Koudstaal en Roos.
 • Geselecteerde PubMed artikelen
 • (Dia-) presentaties van de onderwijsmiddagen

Tentaminering

Wijze van tentamering
De Minor wordt afgesloten in de laatste week door middel van een toets bestaande uit drie delen:

 • Digitaal tentamen (gesloten en open vragen)
 • Scriptie (systematic review) over het gekozen onderwerp.
 • Presentatie van het onderwerp.

Alle delen dienen afzonderlijk met minimaal een 5.5 te worden afgesloten.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het tentamen, voor 40% door de scriptie, voor 10% door de presentatie. Aanwezigheid bij de onderwijsmiddagen en stages is een vereiste om een eindcijfer te verkrijgen. Alle onderdelen dienen minimaal afgerond te zijn met een 5,5.

Feedback
Aan het einde van de minor vindt een gezamenlijke evaluatie plaats. De studenten kunnen hun feedback geven en ze ontvangen, dit beteft algemene feedback van de coördinator.
Individuele feedback op scripties, presentaties en tentamen geschiedt op verzoek.

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions (FAQ)

Contactinformatie

I. Kardys
i.kardys@erasmusmc.nl
kamer Na-316

K. M. Akkerhuis
k.m.akkerhuis@erasmusmc.nl
kamer Rg-4

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN100
Duration
10 weeks
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.