Minor Verdiepende Minor: Lever, Pancreas en Galwegen: multdisiciplinaire zorg

Category
Broadening minor
Minor code
GENMIN108
Duration
10 weeks
Belongs to study programme

Inhoud

De verdiepende minor “De Lever, Pancreas en Galwegen” biedt de student de mogelijkheid zich op het scheidsvlak van Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) en Chirurgie, te verdiepen in klinische en wetenschappelijke aspecten van aandoeningen van lever, alvleesklier en galwegen. Diverse ziektebeelden en behandelmogelijkheden zullen aan bod komen.

De zorg voor deze patiënten is georganiseerd via een Academic Center of Excellence(ACE) waarin de afdelingen MDL en Chirurgie zich hebben verenigd. In de zorg trekken beide afdelingen gezamenlijk op, ondersteund door afdelingen zoals Radiologie, Virologie, Infectieziekten, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie. In deze minor zal de student ook in aanraking komen met deze specialismen.

In de minor is er een wekelijkse wetenschappelijke dag waarin gediscussieerd kan worden over de huidige klinische ontwikkelingen en de lopende onderzoekslijnen. Deze combinatie van zorg en onderzoek geeft inzicht in de manier waarop vragen uit de zorg vertaald worden naar wetenschappelijk onderzoek en hoe deze uitkomsten zich weer vertalen naar de klinische praktijk.

Leerdoelen

Na afloop van de minor “De Lever, Pancreas en Galwegen” kan en of kent de student:

 • de embryologie, anatomie en fysiologie van de lever, pancreas en galwegen en kan hierdoor de etiologie van gerelateerde ziektebeelden begrijpen en verklaren.
 • de epidemiologie, klinische presentatie, diagnostiek en behandeling van de belangrijkste hepatopancreaticobiliare ziektebeelden noemen.
 • vanuit diverse perspectieven (medisch, ethisch, fysiek en mentaal) de impact van diverse ziektebeelden op de individuele patiënt beschrijven.
 • de organisatie van multidisciplinaire zorg beschrijven en het belang ervan binnen hepatopancreaticobiliaire aandoeningen aangeven.
 •  een systematische of beschrijvende review schrijven over een actuele vraagstelling binnen een van de onderzoeksthema’s en dit mondeling presenteren.
 • de speerpunten van het actuele wetenschappelijk onderzoek binnen het Academic Center of Excellence van de hepatopancreaticobiliare ziekten en levertransplantatie van het Erasmus MC.
 • de vergoeding en financiering van zorg in dit vakgebied beschrijven

Uiteindelijk zullen als aanvulling op deze leerdoelen nog specifiekere leerdoelen per themaweek gedefinieerd worden.

Bijzondere kenmerken

De minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten geneeskunde en klinische technologie.
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een voorwaarde.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Inhoudelijke weekplanning

In iedere week staat een thema centraal. In week 1 - 3 passeren aan de hand van ‘de gele patiënt’ de belangrijkste hepatopancreaticobiliare ziektebeelden (zoals primair scleroserende cholangitis, primair biliaire cholangitis, pancreatitis, autoimmuun hepatitis en vasculaire leverziekten) de revue. In week 4 staat de benadering van de ‘patiënt met leverenzym afwijkingen’ centraal. Week 5 richt zich op alle aspecten van gedecompenseerde levercirrose. In week 6 - 9 gaan we in op het pancreas- en galwegcarcinoom, acuut leverfalen, levertransplantatie en focale lever- en cysteuze pancreasafwijkingen. De eerste 3 weken beginnen met een introductie waarin van elk thema de embryologie, anatomie en fysiologie wordt besproken. Gedurende de week gaan we steeds verder de diepte in en worden naast de huidige stand van kennis ook actueel wetenschappelijk onderzoek en toekomstige ontwikkelingen besproken. Het bijwonen van multidisciplinair overleg, het meelopen met spreekuren, endoscopieprogramma’s en operaties en kennismaking met minimaal invasieve pancreaschirurgie zijn in het programma opgenomen. Tevens zal er in de minor een pathologie, snijzaal en echografie practicum plaatsvinden. Het schrijven van een systematische of beschrijvende review vormt een belangrijk onderdeel van de minor. Dit review vormt de basis voor een presentatie in de laatste week. De minor wordt afgesloten met een digitaal tentamen.

Onderwijswerkvormen

 • Colleges
 • Vaardigheidsonderwijs
 • Patiëntendemonstraties en livestreams
 • Practica (echografie, pathologie, minimaal invasieve pancreaschirurgie)
 • Bedside teaching in kleine groepjes
 • Multidisciplinaire patiënten besprekingen (op indeling)
 • Meekijken op OK, endoscopie afdeling en polikliniek
 • Zelfstudie: bestuderen reader, literatuur, e-learning module maken, systematische review schrijven en presentatie maken

Onderwijsmateriaal

 • Verwijzingen naar relevante overzichtsartikelen en belangrijke studies op CANVAS
 • Zelfstandige literatuurstudie voor de verdiepingsdag op vrijdag en voor het schrijven van het systematische of beschrijvende review
 • E-learning modules
 • Collegestof (Presentaties)

Tentaminering 

Wijze van tentaminering

De eindbeoordeling bestaat uit 3 onderdelen:
- Digitaal tentamen bestaande uit open en meerkeuze vragen
- Systematische of beschrijvende review in 2-3 tallen geschreven
- Presentatie van het review aan de gehele groep tijdens een minisymposium

Samenstelling eindcijfer
- Digitaal tentamen (50% van het eindcijfer)
- Systematisch review (40% van het eindcijfer)
- Presentatie en discussie (10% van het eindcijfer)

Feedback

Tijdens de begeleiding bij het schrijven van de reviews zal regelmatig feedback aan de studenten gegeven worden door de begeleider(s) aan wie de studenten gekoppeld worden. Tijdens het presenteren van de resultaten zal door de aanwezige staf en de medestudenten ook feedback aan de student gegeven worden.

Er kan op verzoek met een vertegenwoordiging van de minorstudenten 1 x per week/ 2 weken worden geëvalueerd; indien noodzakelijk worden extra evaluatiemomenten ingevoerd. Na het minisymposium zal de minor met alle studenten worden geëvalueerd.

Na het tentamen kan er op verzoek van de student een tentamenbespreking plaatsvinden.

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions (FAQ)

Contactinformatie

Sandra Coenen
s.coenen@erasmusmc.nl
06248 796 81
NA-606

Category
Broadening minor
Minor code
GENMIN108
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.