Minor Verdiepende Minor: Oncologie: Van Bedside to Bench

Category
Broadening minor
Minor code
GENMIN33
Duration
10 weeks

Inhoud

In de minor Oncologie komen alle elementen van de oncologische zorg en research samen. De minor is daarmee een zeer compleet programma in de wereld van het Erasmus MC Kanker Instituut.

Een groot aantal onderwerpen komt aan bod, veelal aan de hand van casussen, waarbij principes van (nieuwe) behandelingen en translationeel onderzoek worden behandeld. Daarbij wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt tussen de kliniek en het laboratorium. Ook aspecten als palliatieve zorg, pijnbehandeling, en bv. protonentherapie en nieuwe chirurgische technieken worden besproken.

Daarnaast ben je aanwezig bij spreekuren van diverse specialisten, maak je operaties en bestralingssessies mee, loop je mee op de klinische afdelingen en ben je aanwezig bij bv. besprekingen van multidisciplinaire tumorwerkgroepen. Je leert veel over de begeleiding in alle opzichten van de patiënt met kanker.
Een deel van de activiteiten kun je zelf aan de hand van het rooster invullen.

Tenslotte is het beoordelen van literatuur en presenteren onderdeel van de minor. In de eerste 2 weken bereid je een zogenaamde CAT (Critically Appraised Topic) voor, en presenteer je die. De overige weken richt je je op een (klinische) vraagstelling door middel van een systematisch review. In de laatste week vinden hiervan de presentaties plaats.

Wellicht ten overvloede voor geneeskundestudenten in het Erasmus MC: deze minor is geen herhaling van het blok Oncologie in het 2e jaar. Er komen andere ziektebeelden aan bod; we gaan bovendien veel dieper op de stof in en leggen andere accenten.

Leerdoelen

Na deze minor

• kun je de epidemiologie, klachten, benodigde diagnostiek en behandelstrategieën van de behandelde kwaadaardige ziekten beschrijven
• heb je inzicht in aspecten als symptoomcontrole, pijnbestrijding en ondersteunende zorg
• kun je de organisatie van de multidisciplinaire ketenzorg beschrijven en verklaren
• kun je beschrijven hoe de aspecten, beschreven in bovenstaande leerdoelen, zich tot elkaar verhouden
• heb je inzicht in de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van kanker
• heb je inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het translationeel oncologisch onderzoek • kun je aangeven hoe de klinische praktijk en het translationeel onderzoek elkaar      beïnvloeden
• kun je relevante literatuur kritisch beoordelen, samenvatten en presenteren
• kun je een review schrijven en presenteren over een actuele (klinische) vraagstelling

Bijzondere kenmerken

Deze minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geïnteresseerde studenten Klinische Technologie.

De minor Oncologie is een verdiepende minor. Dat betekent dat je voorkennis moet hebben van de moleculaire, cellulaire en weefselaspecten van kanker; hoe kanker ontstaat, de relatie tussen het ziektebeeld en de klachten, de diagnose, prognose, therapie, beloop en maatschappelijke aspecten. Voor studenten Geneeskunde (Erasmus MC) wordt de leerstof uit thema Ba2A1 bekend verondersteld. Voor studenten Geneeskunde (LUMC) is dit de stof uit het blok Mechanisms of Disease 2. Voor studenten Klinische Technologie komt deze stof in verschillende blokken in bachelorjaar 1 en 2 aan de orde, o.a. in Systeembiologie, Spijsvertering, Bloedcelvorming & Afweer en Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden.
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van vereiste voorkennis.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1 – 3
Meelopen bij verschillende onderdelen van de afdeling Interne Oncologie Colleges en ander onderwijs over verschillende algemene behandelaspecten uit de interne oncologie, radiotherapie en chirurgische oncologie Colleges over specifieke casus

Week 4 – 6
Meelopen bij verschillende onderdelen van de afdeling Radiotherapie Colleges, labbezoeken en ander onderwijs aan de hand van specifieke casus
Excursie Holland PTC (protonencentrum) en Centrum voor Hyperbare Geneeskunde Rotterdam

Week 7 – 9
Meelopen bij verschillende onderdelen van de afdeling Chirurgische oncologie Colleges en labbezoeken over specifieke casus

Week 10
Reviewpresentaties, tentamen en afsluiting.

NB: de indeling van de weken 1-9 kan nog veranderen.

Onderwijswerkvormen

  • Interactieve colleges
  • Meelopen/meemaken/meedoen
  • Presenteren van een CAT en systematische review
  • Bedside teaching en interview met patiënten
  • Excursies en practica
  • Literatuurstudie
  • Zelfstudie

Onderwijsmateriaal

Digitale syllabus met relevante informatie, zelfstudieopdrachten en beschrijving van casussen.
Relevante publicaties en overige literatuur.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

▪ Digitaal tentamen met open en meerkeuzevragen
▪ CAT-presentatie (Critically Appraised Topic)
▪ Schrijven en presenteren van een systematische review over een oncologische vraagstelling

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van deze minor is gebaseerd op:
▪ het digitale tentamen, 50% van het eindcijfer
▪ het systematische review, 40% van het eindcijfer
▪ de CAT (Critically Appraised Topic), 10% van het eindcijfer

Alle onderdelen dienen met een voldoende (5,5) te worden afgesloten.

Daarnaast moet voldaan worden aan een bijzondere verplichtingen: het volgen van tenminste 5 facultatieve activiteiten, zoals aanwezig zijn bij multidisciplinaire overleggen of bij extra spreekuren.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Feedbackvorm
Feedback van docenten en studenten op CAT.
Beoordelingsformulier voor review en voor presentatie.
Eventuele nabespreking tentamen.

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions (FAQ)

Contactinformatie

Mw. Ruth Lammers-Veling, adviseur onderwijs
Dr. Martijn P.M.J. Lolkema, internist-oncoloog

onderwijs.interneoncologie@erasmusmc.nl
m.lolkema@erasmusmc.nl
010 7041906
Kamer NT-536

Category
Broadening minor
Minor code
GENMIN33
Duration
10 weeks
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC, Rotterdam